Stanovanja - Stalne vsebine:

 • Po skoraj šestih letih čakanja imamo spet Nacionalni stanovanjski program

  26-11-2015

  Državni zbor je danes sprejel predlog Nacionalnega stanovanjskega programa (NSP), s čimer smo sprejeli smernice stanovanjske politike za naslednjih 10 let. Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) menimo, da pričujoči program ima potencial za izboljšanje stanovanjskih razmer v Sloveniji, od izvedbe pa bo odvisno, ali bo ta potencial tudi izkoriščen. Prejšnji NSP iztekel leta 2009, sami smo v vmesnem obdobju na pobudo pristojnega ministrstva pripravili 6 dokumentov s predlogi vsebin za NSP ter nekje vmes skorajda že nehali resno jemati pozive na to temo. Zato zaenkrat lahko rečemo, da podpiramo namero države, da to področje izboljša.   »Stanovanjska nočna mora« in »Boj za stanovanje mladim krade življenje«, sta dva od strnjenih opisov reševanja stanovanjske problematike mladih, ki smo ju lahko zasledili v javnosti in ki zelo dobro povzemata to, kar se dogaja mladim generacijam. Le-te se vse od izteka t.i. Jazbinškovega zakona brez pomoči staršev in sorodnikov ne morejo bivanjsko osamosvojiti in so postale množična žrtev slabo urejenih stanovanjskih razmer. Tem generacijam je bilo namreč posredno ali neposredno sporočeno, da je iskanje stanovanja njihov problem in naj se v življenju znajdejo, kakor vedo in znajo.   Brezposelnost, prekarne zaposlitve, nizke plače, negotovost ob izteku pogodb o delu za določen čas in strah pred izgubo službe (sploh v primeru odplačevanja kredita) v veliki meri opredeljujejo položaj mladih generacij na trgu dela. Kreditna nesposobnost ali zakreditiranost za dolgo obdobje, visoke tržne najemnine, negotovost bivanja v tržnih stanovanjih, kršenje pravic mladim najemnikom[1], onemogočanje prijave prebivališča (in s tem koriščenja pravic) itd. pa trenutno zaznamujejo njihov položaj na stanovanjskem področju. Kako bodo mladi in mlade družine v takih razmerah reševali svoje stanovanjsko vprašanje? Na to vprašanje tudi pričujoči NSP ne daje prepričljivih odgovorov. Ukrepi za mlade, ki jih vsebuje, pa bodo imeli, vsaj v prvih letih, zelo omejen obseg; če sploh lahko govorimo o obsegu, saj konkretnih številk nimamo.   NSP tudi sicer v veliki meri ostaja na načelnem nivoju in nakazuje smernice, o konkretnih učinkih pa lahko zaenkrat predvsem ugibamo. Načelni nivo NSP je namreč tisti, ki, ne samo da ne daje konkretnih rešitev, pač pa tudi odpira možnosti za poslabšanje položaja stanovalcev. Zamenjava subvencij in neprofitnih najemnin s stanovanjskim dodatkom in profitnimi najemninami (oz. t.i. stroškovna najemnina) je eden takšnih ukrepov; lahko je pravičen, lahko pa tudi povzroči še večjo revščino že sedaj revnih.   Podroben načrt sprememb na stanovanjskem področju (pričakovani izvedbeni načrt NSP) bo že morda tisti, ki bo konkretnejši in s katerim bomo lahko pridobili jasnejšo predstavo u učinkih NSP, potrebnih pa bo še veliko drugih sistemskih oz. zakonodajnih sprememb. Od vlade, pa v katerikoli sestavi že bo, pričakujemo, da se bo zavedala (z ustavo opredeljene) odgovornosti za ustvarjanje možnosti za pridobitev stanovanj za prebivalce in da trenutno vlagamo v to področje bistveno premalo (in smo na repu EU, slabša v tem pogledu je menda samo Romunija) in bo zato v prihodnosti potrebno marsikaj spremeniti. Vsekakor bomo na MSS izvajanje NSP budno spremljali ter se vključevali tudi v nadaljnje spremembe v stanovanjski zakonodaji.     Več: Stanovanjska problematika mladih, gradivo ob mednarodnem dnevu mladih 2015. Odziv MSS na predlog NSP v času javne razprave. [1] MSS pripravlja analizo ankete o položaju najemnikov; del rezultatov o kršenju pravic lahko najdete ob koncu tega dokumenta.  


 • Platforma HousingAnywhere.com

  16-04-2015

  Za študente, ki se odpravljate na študijsko izmenjavo ali prakso v tujino in bi za obdobje v tujini želeli oddati svojo sobo, je brezplačno na voljo uporaba platforme HousingAnywhere.com. Preko spletne strani lahko oddate svojo sobo tujemu ali lokalnemu študentu, sami pa zaslužite nekaj denarja za poravnavo najemnine in še najboljše – ko se vrnete domov, vas bo čakala ista soba v stanovanju ali študentskem domu. Z dogovorom s Študentskimi domovi v Ljubljani, kamor morate sporočiti, kdo in za koliko časa vas bo nadomestil v sobi (to storite v pisarni za ŠD v Rožni dolini), ste po končani izmenjavi lahko prepričani, da vas bo doma čakala ista soba. Preko iste spletne strani pa lahko tudi iščete sobe v tujini. Spletna stran poteka preko Univerze v Ljubljani na student-to-student osnovi, za kar potrebujete digitalno identiteto, ki jo ima vsak študent univerze. Pogoji, ki jih morata tuj in slovenski študent izpolniti ob menjavi sobe v ŠTUDENTSKEM DOMU so: Slovenski študent obvesti pisarno domov najmanj 30 dni pred odhodom in prihodom tujega študenta. Slednji pa obvesti mednarodno pisarno na Univerzi, da študentsko sobo že ima.Slovenski študent pošlje podatke (ime, priimek, rojstni datum, e-mail, fakulteta, kraj države in dokazni papir, da gre za študijsko izmenjavo) o tujem študentu upravi Študentskih domov.Razlika med prihodom in odhodom ne sme biti večja od 5 dni, razen, če to izrecno potrdi pisarna.Izmenjava mora trajati najmanj 4 mesece. Povezava do platforme: housinganywhere.com Povezava do digitalne identitete: id.uni-lj.si/index.php?action=idportal Za dodatne informacije se lahko obrnete na: info@housinganywhere.com  


 • Davek na nepremičnine

  24-01-2014

  1. januarja 2014 je stopil v veljavo zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil dosedanje nepremičninske dajatve.  


 • Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav

  19-12-2013

  Minister za infrastrukturo in prostor je izdal pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav v stavbe ali njene dele.  


 • Navodila za pravilno kurjenje

  23-10-2013

  Pravilno kurjenje v kurilnih napravah s trdnim gorivom in pravilna priprava drv zelo povečata izkoristek kurjenja drv, prav tako zelo zmanjšata izpuste zdravju škodljivih prašnih delcev PM10 in manjših.  


 • Načini, kako do stanovanja

  17-07-2013

  Kakšne so poti, smo povprašali go. Katarino Žvižaj, vodjo sodobne poslovalnice Nove kreditne banke Maribor – Koroška vrata, o subvencijah pa Stanovanjski sklad RS.  


 • Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

  16-07-2013

  Ta zakon določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi.  


 • Nepremičnine.si

  12-07-2013

  Internetni portal s ponudbo nepremičnin po celotni Sloveniji.  


 • Najemate stanovanje? Pogajajte se za nižjo ceno!

  12-07-2013

  V teh nepredvidljivih časih so najemodajalci ponekod prisiljeni rezati najemnine, da obdržijo obstoječe najemnike. Sicer v jesenskem času, ko se po poletnem zatišju število iščočih drastično dvigne, najemojemalci niso ravno v boljšem pogajalskem položaju kot najemodajalci, a je ob preplavaljenem trgu najemniških stanovanj težko najti najemodajalce, ki bi plačevali hudo visoke najemnine.  


 • Davki in nepremičnine

  12-07-2013

  Davčno področje je eno izmed kompleksnejših pravnih področij, s katerimi se srečuje praktično vsakdo. V zvezi z nepremičninami je obdavčeno samo lastništvo nepremičnine, seveda pa se obdavči tudi skoraj vsak prenos lastninske pravice na nepremičnini, pa naj bo ta odplačen ali neodplačen.  


 • Tržno najemno stanovanje?

  12-07-2013

  Tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja prosto na trgu. Najemnina se oblikuje glede na zakonitosti trga.  


 • Stanovanjski krediti - predragi in preveč tvegani?

  12-07-2013

  Pogoji za pridobitev stanovanjskega kredita trenutno niso dobri. Večina potrošnikov, ki nima redne zaposlitve, kredita sploh ne bo dobila, redno zaposlenim pa je na voljo le pod dokaj neugodnimi pogoji.  


Novice nam posredujejo tudi...