Socialna varnost - Stalne vsebine

  • Varuh človekovih pravic

    19-06-2013

    Varuh človekovih pravic, kakor ga določa zakon, je institucija, oblikovana po klasičnem modelu nacionalnega parlamentarnega ombudsmana s širokimi pristojnostmi do državnih in drugih organov, ki  izvajajo javna pooblastila.


Novice nam posredujejo tudi...