Socialna varnost - Stalne vsebine

  • Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina

    19-06-2013

    S tem odlokom Občina Ajdovščina določa upravičence do dodelitve socialne pomoči oziroma do druge pomoči (v nadaljevanju: pomoči), namen dodelitve, merila za dodelitev in višino pomoči ter postopek uveljavljanja ter dodelitve pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.   Uradni list RS št.44/2012Novice nam posredujejo tudi...