Mlade družine - Stalne vsebine:

 • Novorojencem po 600 evrov občinske pomoči

  06-01-2017

  Občinski svet Občine Ajdovščina je na zadnji lanski seji 15. decembra med drugim sprejel sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini. Znesek enkratne pomoči za leto 2017 ostaja enak, torej 600 evrov. Ajdovska občinska pomoč novorojencem je med najvišjimi v Sloveniji (le dve občini imata višjo), v skladu s sprejeto strategijo za mlade in priznanjem Mladim prijazna občina.Ker so svetniki spreje(ma)li proračun tudi za leto 2018, so višino enkratne denarne pomoči v enakem znesku potrdili tudi za prihodnje leto.  


 • Pomagajte otrokom razviti zdrav odnos do hrane

  25-02-2014

  To, kako otrokom predstavite hrano, je zelo pomembno. Vzor, ki jim ga dajete glede hrane, bo nanje vplival celo življenje. Otrok mora razumeti, kako zelo pomembno je, da spoštovati hrano pomeni spoštovati sebe in svoje telo.  


 • Potrudite se in hrano za svojega malčka pripravite sami

  10-02-2014

  Prehrana naših najmlajših je zelo pomembna, bolj, kot si sploh lahko zamislite. In prav je, da se kot starši potrudite in svojemu malčku zagotovite kakovostno, zdravo in naravno hrano, polno hranil, ki jih še kako potrebuje za rast in razvoj.  


 • Naravna pot za krepitev imunskega sistema pri otrocih

  28-01-2014

  Prihajajo hladnejši meseci, s tem pa tudi prehladi, smrkanje, kašljanje in druge bolezni. Pa res mora biti tako, da zbolimo vsako jesen ali zimo? Vam je poznan stavek:”Takoj ko pridemo v vrtec zbolimo.” Zmotno mislimo, da je vrtec kriv za bolezen naših otrok. Res je, da je v vrtcu več otrok ter tudi večja izpostavljenost virusom, vendar zato še otroci ne zbolevajo.  


 • Hormonski motilci običajni tudi v kozmetiki za otroke

  28-01-2014

  Hormonski motilci se v telesu obnašajo podobno kot naravni hormoni, njihovo delovanje pa precej zmotijo. Po desetletjih njihove uporabe v različnih izdelkih vsakdanje uporabe, vključno s kozmetiko, danes že čutimo posledice. Na žalost jih še vedno pogosto srečujemo tudi v kozmetiki za otroke.  


 • Klub študentskih družin Slovenije

  07-10-2013

  V Ljubljani deluje Klubu študentskih družin Slovenije, ki združuje študentke in študente, ki imajo v času študija otroke. Ob prijetnem druženju si prizadevajo za urejen pravni status ter socialno in ekonomsko varnost družine. S pomočjo sponzorjev in donatorjev organizirajo izlete, likovne delavnice, sankanje, subvencionirano letovanje,...Članstvo v klubu je brezplačno!  


 • Otroški vrtec Ajdovščina

  25-07-2013

  Na strani dobite vse podatke o Otroškem vrtcu Ajdovščina, ki deluje na področju občin Ajdovščina in Vipava na petnajstih lokacijah.  


 • Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije

  11-07-2013

  Delovanje preživninskega sklada je namenjeno otrokom, ki jim s pravnomočno sodbo, začasno odredbo, oziroma dogovorom pri centru za socialno delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo.  


 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

  11-07-2013

  S tem zakonom se urejajo zakonska zveza, razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.  


 • Nova socialna zakonodaja - Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

  11-07-2013

  Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila.Denarni prejemki in subvencije in znižana plačila, ki jih lahko uveljavite:  


 • Anonimna prijava nasilja v družini!!

  11-07-2013

  Nasilje v družini je kazniva oblika nasilja. Pogosto je skrito, javnost pa zanj izve, ko je včasih za žrtve že prepozno. Nasilje v družini vedno pusti telesne in/ali duševne posledice., Na otroke vpliva še posebej travmatično. Malo verjetno je, da se bo končalo samo od sebe.  


 • Pridobitev otroškega dodatka: Kako pridobiti otroški dodatek

  20-06-2013

  Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.  


 • OTROŠKI DODATEK (zakonodaja)

  20-06-2013

  Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.    Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začano prebivališče na različnih naslovih).  


 • Pomoč ob rojstvu otroka

  20-06-2013

  Ta pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za otroka.  


 • Definicija mlade družine

  20-06-2013

  Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.  


Novice nam posredujejo tudi...