Zaposlovanje - Koristne povezave:

 • Podaljšanje statusa in napotnic v e-študentskem servisu

  07-10-2016

  Podaljšanje statusa in napotnic. Z novim študijskim letom morajo študenti/dijaki podaljšati status in naročiti nove napotnice. To lahko naredijo v njihovi e-poslovalnici.V kolikor tega še niso naredili, vas prosimo, da jih na to spomnite.V programu webŠtudent lahko pregledujete, katere napotnice so že izdane in naročite nove.  


 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vzpostavila brezplačno podporno storitev "Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora"

  12-09-2016

  09.09.2016 S pomočjo Fine EU točke do hitrih in zanesljivih odgovorov o koriščenju EU sredstev. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vzpostavila brezplačno podporno storitev "Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora". Ta storitev vam bo pomagala pri iskanju informacij o evropski kohezijski politiki, o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov ter o razpisih, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev.   S Fino EU točko je vzpostavljen pregleden, enostaven in učinkovit sistem pridobivanja informacij, ki so hitre, točne, zanesljive in praktično uporabne. Namena je vsem, ki jih to področje zanima - upravičencem, izvajalcem projektov in drugim.   Fina EU točka delu brezplačno v okviru spletne strani www.eu-skladi.si, elektronskega naslova eutocka.svrk[@]gov.si in brezplačne telefonske številke 080 20 23, kjer bosta od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, za vsa vprašanja na voljo dva svetovalca. Več o Fini EU točki    


 • Priročnik - »Kako poslovati v ZDA«

  24-08-2016

  Vir in informacije: http://www.izvoznookno.si/, 1. 8. 2016 Vas zanima ameriški trg?Sta morda že raziskovali in iskali priložnosti?Morda ste s poslovanjem že poskusili, vendar ste naleteli na prepreke? Odgovore in nasvete o poslovanju na ameriškem trgu boste našli v priročniku: »Kako poslovati v ZDA«.http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/51971-Prirocnik---Kako-poslovati-v-ZDA/  


 • Priročnik - »Poslovati v Italiji« - pregled problematik in zakonodaje

  16-08-2016

  Številka 33-2016 | Področje: Kažipot po globalnem trgu Vir in informacije: http://www.izvoznookno.si/, 1. 8. 2016 Priročnik predstavlja italijansko poslovno okolje in nudi ključne informacije za poslovanje na italijanskem trgu. Natančneje so predstavljene informacije z naslednjih področij: mobilnosti in delovne sile,varnosti pri delu,ravnanja z odpadki. Priročnik najdete tukaj.http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/51591-Prirocnik---Poslovati-v-Italiji---pregled-problematik-in-zakonodaje/  


 • Že imaš svoj Indeks neformalnega izobraževanja NEFIKS?

  11-08-2016

  V NEFIKS vpisuješ vse, kar delaš poleg šolskih in študijskih obveznosti. Uporabnost indeksa je večstranska, služi namreč tvoji osebni evidenci, v veliko pomoč pa ti bo tudi pri iskanju zaposlitve. Indeks NEFIKS je na voljo v fizični obliki, lahko pa na povsem enostaven in brezplačen način dostopaš do e-Nefiksa in vpisuješ pridobljena neformalna znanja kar preko spleta. Klik. Pri nas ga lahko kupiš od ponedeljka do petka od 10:00 do 16:00. Modra knjižica neformalni indeks NEFIKS je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je poleg rednega sistema izobraževanja še počel. V praksi to pomeni, da v modro knjižico vpisuje vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti. Indeks NEFIKS je namenjen različnim uporabnikom: dijakom, študentom, nezaposlenim in tudi drugim od 14. leta starosti naprej, ki se zavedajo pomembnosti in nujnosti beleženja pridobljenega znanja. V indeks se vpisujejo znanja s šestih različnih področij: – Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih, – Pridobivanje znanj z delom (delo preko mladinskih in študentskih servisov, pogodbeno, honorarno delo, ostale delovne izkušnje), – Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževane (tečaji in seminarji), – Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom, – Pridobivanje izkušenj v tujini, – Ostali načini pridobivanja znanj. Indeks je vsestransko uporaben: – Osebnostna rast in razvoj posameznika: skozi izkušnje, ki jih pridobivamo skozi neformalno učenje osebnostno rastemo, v obdobju mladosti pa je to za razvoj posameznika še posebej pomembno. NEFIKS je pripomoček, s katerim mlad človek vsak trenutek, predvsem pa pri pomembnih odločitvah (za nadaljnje formalno izobraževanje, pri iskanju dela in prakse) pridobiva samozavest za pravilne odločitve. – Življenjepis: imetnik bo imel v indeksu vpisano, kje se je izobraževal, kaj vse je v svojem življenju počel in kakšne izkušnje si je nabral. Na tem področju indeks služi imetnikovi osebni evidenci izobraževanj in drugih aktivnosti, ki se jih je udeleževal. Pri iskanju zaposlitve mu služi kot verodostojen dokument, s katerim delodajalcem predstavi svoje znanje in kompetence, ki si jih je pridobil na neformalen način. – Gradnja kariere in zaposlovanje: Skozi neformalno učenje posameznik odkriva lastne interese in veselje. To so prvi in osnovni koraki pri načrtovanju poklicne poti. NEFIKS omogoča, da je na željo imetnikov indeksa in zainteresiranih delodajalcev mogoče posredovati med iskalci in ponudniki določene zaposlitve. Tako je lastnika indeksa npr. ekonomist(a)ko, lahko tudi študent(a)ko, ki se je veliko izobraževal/-a na področju retorike, mogoče obvestiti o tem, da npr. ustreza pogojem, pod katerimi na neki banki iščejo kandidat(a)ko za zaposlitev. Cena Indeksa neformalnega izobraževanja NEFIKS je 6,00 EUR. Uporabniki so NEFIKSOVO največje orožje! Info: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org Uporabne povezave: – Zavod Nefiks:http://www.nefiks.si – Talentiran.si: http://www.talentiran.sihttp://www.infopeka.org/web/?p=303  


 • Priročnik o zelenem podjetništvu in zaposlovanju mladih

  21-07-2016

  Priročnik je namenjen motiviranju mladih in njihovi vzpodbudi za zeleno (podjetniško) delovanje. LJUBLJANA – V okviru mednarodnega projekta Greentrepreneurship – Easier done than said je izšel priročnik na področju zelenega podjetništva in zaposljivosti mladih, ki so ga razvile/-i mladinske/-i delavke/-ce v partnerskih organizacijah projekta. Priročnik je namenjen motiviranju mladih in njihovi vzpodbudi za zeleno (podjetniško) delovanje, je pa uporaben za vse, ki bi se s tematiko radi podrobneje seznanili. Zeleno podjetništvo in zaposlovanje mladih S priročnikom želimo partnerji projekta predvsem predstaviti idejo ter ponuditi slovar, kriterije in koristne napotke za definiranje in vzpostavitev zelenega podjetja. V priročniku lahko med drugim preberete: O ZELENEM PODJETNIŠTVU: trenutni oris, demografija, dobiček in okoljski stroški, BDP in neenakost, model trajnostnega razvoja KAKO POSTATI PODJETNICA/-K: razvoj (zelene) podjetniške ideje, kompetenčnostni model PRIMERI DOBRIH PRAKS: mlada zelena podjetja z različnih področij PRAKTIČNA ORODJA: razvoj (zelenega) podjetniškega načrta, model ocenjevanja, uporabna literatura Priročnik najdete tukaj. Če želite prejeti brezplačno tiskano različico priročnika, pišite na info@pina.si. O PROJEKTU: Cilj projekta Greentrepreneurship – Easier done than said, v katerem pod vodstvom PiNE sodelujejo še partnerske organizacije iz Argentine, Italije, Nepala, Portugalske in Tanzanije, je razvijanje veščin, znanj in kompetenc mladih, z namenom izboljšanja njihove produktivnosti in zaposljivosti na področju zelenega podjetništva. Vir in foto: Kulturno izobraževalno društvo PiNAhttp://mlad.si/2016/07/zeleno-podjetnistvo-in-zaposlovanje-mladih/  


 • Priročnik: Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine

  19-07-2016

  Mirovni inštitut obvešča, da je v okviru projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA izšel priročnik za uvajanju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih organizacijah. Namenjen je delodajalcem in delodajalkam, vodstvom organizacij, kadrovskim in pravnim službam, sindikatom in vsem zaposlenim. Priročnik z naslovom Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in družine so pripravile Živa Humer, Andreja Poje, Mojca Frelih in Irena Štamfelj. Dostopen je na spletni strani Mirovnega inštuta.  


 • ILO: Pregled programov za samozaposlovanje mladih

  08-07-2016

  Namen tega poročila je ponuditi celostno analizo ključnih tem, ki zadevajo samozaposlovanje mladih. Poročilo še posebej raziskuje ukrepe za samozaposlovanje in podjetništvo mladih, sprejetih v različnih državah (od držav nizkimi do držav z visokimi dohodki), namenjenih omogočiti mladim integracijo na trg dela in spodbujati vključujoči razvoj.   


 • Junaki zaposlovanja - vrnimo si prihodnost

  17-06-2016

  Zaposlitvam naproti je naslov novega projekta Mreže Mama s katerim želijo povezati tako mlade kot delodajalce in obema stranema ponuditi priložnosti, ki jih ponuja program in shema Jamstvo za mlade. Projekt, ki poteka pod sloganom Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost financira Evropska komisija (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) izvajata pa ga v partnerstvu in pod pooblastilom Ministrstva za socialo, delo, družino in enake možnosti, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zavod Mladinska mreža MaMa. Glavni namen projekta so promocijske in ozaveščevalne aktivnosti o ukrepih Jamstva za mlade (JZM), ki bodo zasnovane sodobno in na mladim prijazen način. Mladi bodo tudi v pomoč organizacijam s promocijskimi dejavnostmi na lokalni ravni in v mladinskih centrih. V okviru projekta bomo pripravili razpis za ambasadorje, ki bodo pripravili predlog promocije na lokalni ravni. S tem jim bomo ponudili možnost, da postanejo ambasadorji Jamstva za mlade in tako prevzamejo vlogo junakov zaposlovanja. Visoka stopnja vključenosti mladih bo dosežena tudi z aktivnostmi Zavoda za zaposlovanje in organiziranimi promocijskimi dogodki v 12 različnih krajih po vsej Sloveniji, ki zajemajo vse statistične regS projektom želimo povezati tako mlade kot delodajalce in obema stranema ponuditi priložnosti, ki jih ponuja program in shema Jamstvo za mlade. NA NOVO je dostopna tudi spletna stran! Na naslovu www.junakizaposlovanja.si tako najdete vse informacije o projektu, aktivnostih in vladnih ukrepih. Tako tistih sistemskih, aktualnih, kot tistih, ki so še v pripravi. Spletna stran omogoča tudi branje bloga, dostop do poročil z dogodkov, itd.. O vseh projektnih aktivnostih vas bomo sproti in ažurno obveščali, saj si želimo, da projekt doseže najširši krog mladih za katere so ukrepi in projekt namenjeni. Vir: Mladinska mreža MaMa in ZSSS  


 • Poslovni načrt podjetja: zlati ključ za pridobitev subvencije

  06-05-2016

  Poslovni načrt podjetja in vloga za pridobitev subvencije sta neločljivo povezana. Večina razpisov za subvencije pri prijavi pogojuje predstavitev projekta, tako z vsebinskega kot tudi finančnega vidika. Slednje najbolje opredelimo v poslovnem načrtu, ki predstavlja sistematično celoto, hkrati pa ga lahko prilagodimo prav vsakemu projektu in razpisu. Nekateri razpisi že samo razpisno vlogo sestavijo v obliki poslovnega načrta. Pri drugih (npr. razpisih Slovenskega podjetniškega sklada) se lahko poslovni načrt podjetja priloži poleg razpisne vloge kot priloga. Prava pot do subvencije Profesionalno izdelan poslovni načrt podjetja, ki projekt na najboljši možni način poveže s kriteriji razpisa, ima navadno največjo zaslugo za pridobitev subvencije. Ocenjevalna komisija navadno nima časa preverjati ne podjetnika ne poslovne ideje. Preverjajo lahko le fizične dokaze, papirje, ki so jih dobili na mizo. To pa je poslovni načrt z različnimi prilogami, ki so lahko podatki o izdelku, pogodbe, reference, priznanja. Zgolj preko tega nas komisije ocenjujejo. Zato je – če želimo biti uspešni pri pridobitvi subvencije – še bolj pomembno, da je v poslovnem načrtu zapisano vse, kar komisija potrebuje za ocenitev naše vloge. Poslovni načrt podjetja prilagodimo razpisu Veliko napako lahko naredimo, če v poslovnem načrtu niso poudarjeni bistveni elementi, ki so pomembni za razpis. Če je v klasičnem poslovnem načrtu potrebno natančno opisati izdelek, kupce, konkurenco, finančne projekcije, ekipo in reference, je pri prijavi na razpis nekoliko večji fokus na povezavi naše projektne ideje s cilji in pričakovanimi rezultati razpisa. Le-ti so lahko povečanje prodaje, vstop na tuje trge, zaposlovanje kadrov, višja vlaganja v raziskave in razvoj ali zmanjšanje vpliva na okolje. Pomembno je vse, kjer lahko argumentiramo in dokažemo, da lahko cilje naše projektne ideje povežemo s cilji razpisa. Na ta način ocenjevalcem damo jasno vedeti, da je naš projekt smiselno podpreti, saj bo pozitivno prispeval k ciljem razpisa. S tem pa se naše možnosti za pridobitev subvencije znatno povečajo. Oddajte atraktiven poslovni načrt Poslovni načrt je lahko zelo dolgovezno, dolgočasno in mučno orodje za ocenjevalno komisijo, če ni atraktiven. Dolgočasni tekst je potrebno razbiti s tabelami, grafi, slikami in barvami. Z njimi izpostavimo tiste podatke, za katere želimo, da jih ocenjevalna komisija takoj opazi. Seveda pa s tem ne smemo pretiravati – preveč izpostavljenih stvari zna tudi zamegliti bistvo. Zato tudi tukaj velja pravilo srednje poti.  


 • Za nova delovna mesta

  23-02-2016

  V iskanju in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti si občina Ajdovščina pospešeno prizadeva ustvariti ugodno podporno okolje za nova podjetja, za razvoj podjetniške in obrtne dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest. Tako bodo vlagatelji v občini Ajdovščina deležni velikih ugodnosti. Nekateri razpisi so že objavljeni v sosednjem stolpcu na levi, v tiskani obliki bodo objavljeni še v časopisu Latnik, ki izide v petek. Da bi privabila nove investitorje, občina sofinancira nadomestilo za podeljeno stavbno pravico na zemljiščih v lasti občine in sicer celo do 100 %, vendar mora odpreti najmanj deset delovnih mest, pri čemer je prag eno novo trajno delovno mesto na 200 m2. V praksi to pomeni, da investitorju ne bi bilo treba kupiti zemljišča, če bi na površini dveh hektarjev zagotovil sto delovnih mest. Občina spodbuja gradnjo ali širitev poslovnih in proizvodnih objektov v obstoječih in novih poslovnih conah tudi z oprostitvijo komunalnega prispevka (tudi do 100 %). Spodbudo pri odpiranju novih trajnih delovnih mest predstavljajo subvencije, ki 'pokrijejo' do 75 % stroškov prispevkov delodajalca za prvi dve leti novih zaposlitev, sklenjenih za obdobje vsaj treh let. Že uveljavljen ukrep je subvencioniranje obrestne mere za najete kredite - namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novogradnjo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti in za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Občina želi pri podjetnikih spodbuditi pridobivanje nepovratnih sredstev na evropskih in državnih razpisih, zato krije polovico stroškov priprave dokumentacije. Tudi sicer bo podjetnikom nudila strokovno pomoč, saj je že sicer ustanovila pisarno za učinkovito črpanja teh sredstev za namene občine in njenih podjetij oziroma zavodov. Prav tako bo podpirala promocijske in sejemske nastope podjetij in obrtnikov in pokrila 50 % najemnine za sejemski prostor. Poslovne prostore, ki so prazni ali zasedeni z neustrezno dejavnostjo bo občina ponudila za gospodarske dejavnosti in sicer z znižano najemnino.  


 • Oprostitev plačila prispevkov ob odprtju podjetja

  12-02-2016

  Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem dnem dalje je tako prvi vstop v podjetništvo za mlade podjetnike nekoliko lažji. Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register je bila uvedena z novim zakonom ZPIZ-2. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva. Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlenci, so: v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka - minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 228,88 EUR* mesečno;v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka - minimalni prispevki za s.p. v tem primeru znašajo 269,39 EUR* mesečno.*Upoštevano je povišanje prispevkov, ki stopi v veljavo s 1.2.2013, podlaga za izračun prispevkov je zavarovalna osnova za mesec januar 2015. Preberite več o minimalnih prispevkih za s.p. v 2014. Razliko do polnega zneska prispevkov bo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala Republika Slovenija. Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala zgolj ob prvem vpisu v poslovni register, torej oseba, ki je že imela odprt s.p. in ga je kasneje zaprla, ob ponovnem odprtju ne bo mogla uveljavljati oprostitve. Delno oprostitev je mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje. V kolikor je bilo podjetje v poslovni register vpisano pred 1. julijem 2013, delne oprostitve ne morete uveljavljati. Od 1. julija dalje tudi delno povračilo prispevkov za prvo zaposlitev oseb, mlajših od 26 let in mater, ki skrbijo za otroka do treh let starosti Delodajalci lahko od 1. julija 2013 dalje za osebe, ki niso dopolnile 26. let starosti in matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, uveljavili vračilo prispevkov delodajalca (za prispevke delavca delno vračilo ne velja): za prvo leto zaposlenosti v višini 50 odstotkov prispevkov delodajalca;drugo leto pa v višini 30 odstotkov prispevkov delodajalca.Preberite tudi: pavšalna obdavčitev. Vračilo prispevkov delodajalcu se lahko uveljavlja le v primeru, če za te zavarovance ta ni uveljavil vračila prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (npr. davčne olajšave za zaposlovanje itd.). Delno povračilo bo možno zgolj za zaposlitve, sklenjene od 1. julija 2013 dalje. Več: Delna oprostitev prispevkov Odgovori na pogosta vprašanja: Odprl bi študentski / popoldanski s.p. Ali delna oprostitev prispevkov velja tudi zame? Delna oprostitev prispevkov velja samo za samozaposlitev, kar pomeni, da ne velja za popoldanski ali študentski s.p.. Se lahko pavšalna obdavčitev kombinira s subvencijo za samozaposlitev? Na Zavodu za zaposlovanje so nam pojasnili, da se subvencije za samozaposlitev ne izključujejo z oprostitvijo plačila prispevkov za samozaposlene po novem pokojninskem zakonu ZPIZ-2. Mogoče je torej uveljavljati obe ugodnosti, kar pomeni izredno nizke prispevke za start vašega podjetja! Po 1.7.2013 sem odprl popoldanski s.p. Sedaj bi ga preoblikoval v polni s.p. Sem upravičen do delne oprostitve prispevkov? Koriščenje te vrste olajšave je mogoča, vendar le dokler od ustanovitve podjetja ne pretečeta dve leti. Primer: S 1.7.2013 ste odprli popoldanski s.p. S 1.8.2013 ste ga preoblikovali v polni s.p.. Delna oprostitev prispevkov za vas velja še 23 mesecev.   


 • Nova publikacija o mladinskem delu in neformalnem učenju

  12-02-2016

  Publikacija je izdana ob četrt stoletja izvajanja evropskih programov na področju mladine. V publikaciji najdete pregled evropskega sodelovanja na področju mladine iz različnih vidikov, kateri so bili glavni uspehi in možne scenarije za prihodnje, predvsem v kontekstu programa Erasmus+. Publikacija je dostopna tukaj. (vir: L'mit)  


 • Vsako resno spletno podjetje potrebuje Google Analytics

  09-12-2015

  Dandanes le redkokatero podjetje nima ustvarjene predstavitvene spletne strani, še posebej za spletna podjetja pa je pomembno, da svojo spletno stran opremijo tudi z orodji za merjenje uspešnosti, kot je na primer Google Analytics.Google Analytics je brezplačno spletno orodje, od katerega lahko profitira prav vsako podjetje. Omogoča enostavno spremljanje in hitro analiziranje podatkov o uporabnikih spletne strani ter podjetniku odgovori na pomembna vprašanja o konverziji. Predvsem zaradi naslednjih petih razlogov je dobro, da si tudi v vašo spletno stran namestite orodje Google Analytics: Pridite na MP coworking dogodek: Google Adwords >> enostavno lahko spremljate, od kod pridobivate nove obiskovalce. Glede na to, ali promet prihaja iz iskalnika Google, iz plačljivih oglasov, iz Facebooka ali od kod drugod, boste lahko prilagodili svojo marketinško taktiko in v prihodnosti še bolj profitirali.ugotovite lahko, na katerih področjih vaša spletna stran potrebuje izboljšavo. Vaša spletna stran mora imeti predvsem en cilj: pridobivati nove kupce. V kolikor stran ni optimalno zgrajena, temu cilju najverjetneje ne bo zadoščeno. S pomočjo Google Analytics lahko poskrbite, da bo. hitro boste izvedeli, kakšne spremembe je uvedel Google v svojem iskalniku. Ta se namreč pogosto spreminja in posledično se v iskalniku spreminjajo tudi pozicije posameznih ključnih besed. V kolikor na to ne boste pazili, lahko hitro izgubite pomemben promet in nove stranke. našli boste podatek, koliko obiskovalcev do vaše spletne strani dostopa preko mobilnikov. Število obiskov spletnih strani preko mobilnikov je zgolj v letu 2013 naraslo za 81 odstotkov. Tega leta je namreč kar 406 milijonov ljudi postalo lastnikov pametnih mobilnih telefonov. V primeru, da dobivate premalo obiska s strani mobilnih uporabnikov, morate razmisliti o tem, da jo optimizrate zanje.za uporabo vam ne bo treba plačevati mesečnih stroškov. Gre za popolnoma brezplačno orodje, ki vam torej ne bo predstavljalo dodatnih stroškov v podjetju. Izgovorov zaradi previsokih stroškov torej ni več, kajne?Vabimo vas na delavnico Google Analytics!Datum: 8. 1. 2016 od 15:30 do 18:00Kraj: MP coworkingVeč o delavnici najdete na povezavi tukaj >>Želite biti obveščeni o novih datumih in prejemati informativne e-vsebine? Prijavite se tukaj >>  


 • Kam dati roke med razgovorom za službo?

  26-11-2015

  Na razgovoru za službo šteje vsaka malenkost. Od izbire oblačil, nastopa in govorice telesa, s katero sporočamo marsikaj, tudi tisto, česar si ne želimo. Zato tokrat posvečamo pozornost ravno govorici telesa, natančneje položaju rok. Med razgovorom za sanjsko službo smo pogosto živčne razvaline. Živčnost pa nas lahko tudi tukaj stane novega poglavja v življenju, zato se na razgovor čim bolje pripravimo. Med priprave vštejmo tudi pravo govorico telesa, ki nam bo pomagala, da bomo pred potencialnim delodajalcem nastopali čim bolj samozavestno in pozitivno naravnani. Če ste ti dve značilnosti zapisali v življenjepisu, je dobro, da jih delodajalcu tudi predstavite, mar ne? Posvetimo se naprej napakam pri položaju rok med razgovorom. Naše roke namreč razkrivajo prav vse, naše osebne karakteristike, strahove in samozavest. Aljoša Kous iz AKousoulting pravi, da univerzalnega odgovora oziroma napotka ni. Vse je namreč pogojeno s tem, kako sedimo in kje. Če boste sedli za računalnik in pregledovali spletne strani s to vsebino, boste kot prvi napotek lahko prebrali, da dlani ne zapirajte, saj nakazujejo, da človek ni povsem iskren oziroma ni odprt. Odprite jih, saj boste s tem pokazali svojo odprtost. Odprte dlani se že več stoletij povezujejo z iskrenostjo. Oblikujte trikotnik Če ne veste, kam bi dali roke med razgovorom, svetujemo, da daste prste obeh rok skupaj in tako ustvarite dva namišljena trikotnika. To držo lahko pogosto vidimo pri politikih in direktorjih, odraža pa samozavest in zaupanje. Najbolje, pravi Kous, je roke postaviti na polovico, med zapestjem in komolcem ter jih oblikovati v kupico (položaj rok, ko želimo zajeti vodo iz pipe). S tem ne kažemo zaprtosti, pojasnjuje sogovornik, saj so dlani odprte, poleg tega so dovolj pozicionirane, da ne vstopamo v človekov osebni prostor. Ta položaj, dodaja, se sicer lahko povezuje z beračenjem, »ampak v tem primeru ni tako oziroma samo prosimo za priložnost, ki je ne želimo izpustiti iz svojih rok«. Ne pozabite na samozavestno držo Če sedimo od mize oddaljeni meter ali več, svetuje, da rahlo prekrižamo noge v gležnjih, roke pa postavimo na kolena. »S tem ponazarjamo odprtost, pripravljenost na dialog in dopuščamo sebi dovolj manevrskega prostora, da lahko ´krilimo´ z rokami,« ne smemo pa pozabiti na ravno, močno in samozavestno držo, torej na ravno hrbtenico. Trema je lahko tudi dobra stvar Čeprav ste živčni, se izogibajte tepetanju s prsti, saj boste s tem pokazali nestrpnost. Prav tako se izogibajte obrambni drži, ki jo dosežemo, če prekrižamo roke in tako sklenemo zaprti krog. Ta drža kaže na zaprtost, tudi na nestrinjanje. »Adrenalin in kortizol sta glavna krivca, da se nam tresejo roke. Trema je sicer odlična stvar, ne glede na to, kakšno negativno konotacijo ima, predvsem zaradi tega, ker lahko odraža proaktivnost in pokaže, kako se znajdemo pod stresom.« Roke ven iz žepov Svojih rok ne skrivajte v žepih, saj boste dali občutek, da nekaj skrivate. Svojemu bodočemu delodajalcu se vendarle želite predstaviti kot odprta oseba, ki je iskrena in nima prikritih namenov, lahko preberete v številnih vodičih po telesni govorici. V kolikor bo vaš bodoči delodajalec pripovedoval s pomočjo rok, na primer z roko prikazal število kandidatov, ki jih je že intervjuval pred vami, Kous svetuje, da prevzamete njegove geste oziroma govorico telesa. Kaj lahko roke razkrijejo delodajalcu? To, da smo neprimerni kandidati, je direkten Kous. Zakaj? »Vse je v karizmi, samozavesti, nasmešku in pozitivnosti,« a roke nas bodo izdale – ko bomo lagali, nekaj skrivali, ko ne bomo prepričani sami vase. Gre za podzavestne gibe, pravi sogovornik, ki jih kontrolirajo naši možgani, na katere ne moremo vplivati. Zanimalo nas je še, ali dajejo delodajalci velik poudarek na govorico telesa med razgovorom. Kous v ta namen opiše situacijo, ko kandidat v motivacijsko zapiše, da je energičen in komunikativen, med razgovorom pa se poleže na stol, zapre svoj prsni koš z rokami, prekriža noge in se na tak način brani. »Ko delodajalec vidi to, bo pogovor potekal celih 15 minut. Kar ni dobro. Kako blesteti na razgovoru za službo? Ni univerzalnega odgovora. Kako imeti primerno govorico telesa? Praksa in nič drugega.«  


 • Vlada sprejela Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 2016-2020

  24-11-2015

  Smernice aktivne politike zaposlovanja (APZ) predstavljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito izvajanje ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in višje kompetentnosti delovne sile v Sloveniji. Ukrepi APZ bodo usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela. Sledijo strateškim usmeritvam Slovenije ter za ciljne/ranljive skupine določajo mlade, starejše, dolgotrajno brezposelne ter tiste z zaključeno nizko izobrazbo. Predvidijo hitrejšo aktivacijo in reintegracijo brezposelnih, zagotavljanje kompetenc ki jih te osebe potrebujejo, okrepiti sodelovanje s socialnimi partnerji, hitrejše odzivanje na trenutno stanje na trgu dela (upoštevajoč potrebe regij in strukturo brezposelnosti) in evalvacijo APZ programov. Smernice APZ govorijo o okvirni višini 100 milijonov evrov letno za te namene: 45 milijonov iz integralnega proračuna in 55 milijonov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Razmere na trgu dela se sicer izboljšujejo, vendar počasneje kot se krepi gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, postopno se povečuje število delovno aktivnega prebivalstva in ta trend se pričakuje tudi v obdobju 2015-2015, so pa delodajalci pri zaposlovanju še vedno previdni. Prednostne usmeritve pri izvajanju APZ za obdobje 2016-2020 bodo: zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi;zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih (z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi);z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.   Smernice_APZ_2016_2020__final  


 • Evropska komisija vzpostavila Evropski pakt za mlade

  20-11-2015

  Evropska komisija je danes na vrhu Enterprise 2020 v sodelovanju z evropsko mrežo za družbeno odgovornost gospodarskih družb CSR Europe vzpostavila Evropski pakt za mlade. Gre za vzajemni dogovor med podjetji in Evropsko unijo za izboljšanje priložnosti za mlade pri iskanju zaposlitve. Pakt poziva podjetja, socialne partnerje, nosilce izobraževanj in usposabljanj ter druge deležnike, da razvijejo ali utrdijo partnerstva za povečanje zaposljivosti in vključevanja mladih. Podpiral bo oblikovanje 10.000 kakovostnih poslovno-izobraževalnih partnerstev s ciljem, da se ustvari vsaj 100.000 novih kakovostnih vajeništev, pripravništev ali začetnih zaposlitev. Pobuda temelji na uspešni evropski koaliciji za vajeništva. Celotno sporočilo tukaj. Dodatne informacije tukaj.   


 • Davčne blagajne: prenesite si brezplačni e-priročnik

  20-11-2015

  Pred prvo izdajo gotovinskega računa od 2. januarja 2016 dalje boste morali na FURS sporočiti podatke o poslovnih prostorih, v katerih boste izdajali račune. Za vas so zato v SAOP poiskali odgovore na vprašanja, povezana s sporočanjem podatkov o poslovnih prostorih, in jih zbrali v brezplačnem e-priročniku. Prenesite si brezplačen e-priročnik >>  


 • Za mala podjetja kmalu na voljo 180 milijonov evrov

  12-11-2015

  Ljubljana, 10. novembra (STA) - Slovenski podjetniški sklad bo lahko po uspešni kandidaturi za sredstva iz evropskega programa COSME povišal razpisane kvote za približno 25 odstotkov. Zato bo v naslednjih treh letih razpisal 180 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih bo lahko koristilo okvirno 1100 malih in srednjih podjetij.Prvi razpisi takšne garancijske sheme se bodo začeli v začetku prihodnjega leta, ko bo podjetniški sklad ponudil 90 milijonov evrov garancij za zavarovanje bančnih kreditov. Ti bodo namenjeni financiranju novih investicij, razvojnih projektov in/ali obratnih sredstev, so danes sporočili iz sklada."Izdana garancija za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih mikro, mala in srednja podjetja najemajo pri eni od sodelujočih bank, pomeni lažji, hitrejši in cenejši dostop do kreditov, kar se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov, ki bremeni podjetnika," so izpostavili.Sklad je pogodbo o pridobitvi pogarancij Evropskega investicijskega sklada (EIF) podpisal minuli teden. To se je zgodilo po uspešni kandidaturi za sredstva programa COSME - program EU za konkurenčnost podjetij in mikro, malih in srednjih podjetij za obdobje 2014-2020.Glavni cilj programa je zagotoviti boljši dostop do financiranja malih podjetij v različnih fazah življenjskega cikla. Za njegovo uresničitev bodo imela podjetja prek garancijske sheme več možnosti za dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z garancijami. Na ravni EU se pričakuje, da bo s tem programom podprtih med 220.000 in 330.000 malih podjetij v skupni vrednosti med 14 in 21 milijardami evrov.  


 • Posojanje delovne sile

  09-11-2015

  Med družbama s slovensko ID-številko za DDV je bila sklenjena pogodba, na podlagi katere prva družba drugi posodi delavce. Ti bodo po navodilih in pod nadzorom druge družbe delali na gradbišču v tujini. Prva družba sprašuje, kako to storitev obdavčiti z DDV. Odgovor: Kraj storitve posojanja delovne sile, ki je opravljena med dvema davčnima zavezancema, je v državi, kjer ima sedež oziroma stalno poslovno enoto (SPE) prejemnik storitve (25/1 ZDDV-1). Družba, ki zaračunava to storitev, mora vedeti, ali je storitev opravljena sedežu naročnikove družbe ali njeni SPE v tujini, če jo sploh ima. V prvem primeru je kraj obdavčitve Slovenija, ker je tu sedež prejemnika storitve, hkrati pa velja še obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1. Na podlagi tega mora DDV od posojanja delovne sile v gradbeništvu obračunati prejemnik storitve. V drugem primeru je kraj obdavčitve v državi SPE prejemnika storitve in glede obdavčitve z DDV veljajo pravila te države.  


 • Odpravljanje brezposelnosti mladih

  05-11-2015

  Pobuda za zaposlovanje mladih (EN) podpira mlade, ki se neizobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, v regijah,kjer stopnja brezposelnosti mladih presega 25%. Pobuda dopolnjuje druge projekte, ki se izvajajo na nacionalni ravni, vključno s projekti v okviru Evropskega socialnega sklada.Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Mladi do 25. leta starosti, ne glede na to, ali so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali ne, v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali začetkubrezposelnosti prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo zadelo. EU bo prek Evropskega socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih namenila dodatna nacionalna sredstva za izvajanje teh shem.  


 • 15 korakov, kako pustiti službo in ustanoviti svoje podjetje?

  28-10-2015

  Skoraj vsak se kdaj znajde v situaciji, ko zaradi različnih razlogov v službi ne vidi več svetle prihodnosti. Žal se večina teh sprijazni s situacijo in še naprej nesrečni hodijo v službo, s tem pa delajo škodo tako sebi, kot tudi podjetju. Preverite 15 korakov, kako pustiti službo in ustanoviti lastno podjetje. 1. Preidite od besed k dejanjem Velikokrat poslušamo, kako se naši prijatelji ali sodelavci pritožujejo nad svojo službo ali stanjem v podjetju, kjer delajo. Žal se pritožujejo nam, svojega mnenja pa si večinoma ne upajo povedati svojim nadrejenim. Za to je veliko razlogov, prednjačita pa socialna in finančna varnost. Če ste mladi, nimate kreditov, imate nekaj privarčevanega denarja in še nimate družine, je to idealen čas za razmislek o nadaljnji karieri. V vsakem primeru preidite na naslednji korak. 2. Pogovorite se z nadrejenim Dogovorite se za sestanek z vašim nadrejenim in mu razložite vašo situacijo. Povejte kaj vas moti, zakaj vas moti, kakšni so vaši cilji, zakaj mislite, da jih v tem podjetju ne boste dosegli itd. Lahko se zgodi, da boste prišli do dogovora, ki bo izboljšal vašo situacijo v službi, kar je seveda velik uspeh. Če do dogovora ne pride ali pa ste že trdno odločeni, da želite ustanoviti svoje podjetje, nadaljujte na naslednji korak. 3. Kaj znam in rad delam? Napišite seznam stvari, ki jih znate delati in pri tem uživate. Izberite nekaj stvari in za vsako nadaljujte do desetega koraka. 4. Je pravi čas? Je vaš izdelek ali storitev aktualen? Je tehnologija že dovolj razvita, da jo uporabniki lahko sprejmejo takoj? Glede na raziskave je čas eden izmed najpomembnejših faktorjev za uspeh. Če bi danes začeli prodajati čevlje za hojo po Marsu, najverjetneje ne bi uspeli. 5. Kdo bi potreboval moj izdelek ali storitev? Kdo so vaše potencialne stranke? So to podjetja, posamezniki? Kakšna podjetja ali posamezniki? Spol, starostna skupina, interesi itd.? 6. Kako jim moj izdelek ali storitev pomaga? Katere težave rešite z vašim izdelkom ali storitvijo? Ugotovitve nujno vključite v promocijo. 7. Koliko bi bile stranke za to pripravljene plačati? Zelo pomembno je, da je vrednost vašega izdelka ali storitve večja od cene, seveda pa cena mora biti večja od stroška.  8. Analizirajte konkurenco Kdo je vaša konkurenca? V čem ste boljši od konkurence? Zakaj bi uporabniki izbrali vas? V čem ima prednost konkurenca in kako se jim lahko na teh področjih čim bolj približate? 9. Pogovorite se z idealnimi strankami Izberite si nekaj primerov idealnih strank in jim predstavite vašo idejo ter ugotovitve iz 5., 6., 7. in 8. koraka. Prosite jih za mnenje. Naj vam povedo, kako bi oni še dodatno izboljšali vaš izdelek ali storitev, da bi čim bolj učinkovito rešili svoj problem. 10. Oblikujte načrt za promocijo Pri oblikovanju načrta za promocijo je zelo pomembno, da upoštevate ugotovitve od 5. do 9. koraka. Kdo potrebuje vaš izdelek ali storitev in kako mu lahko pomaga? Kakšna je cena? V čem ste boljši od konkurence? Kako vas vidijo idealne stranke? Glede na to, komu je vaš izdelek ali storitev namenjena, poiščite ustrezne kanale za promocijo. Iskanje ustreznih kanalov za promocijo prepustite strokovnjakom, saj boste s tem močno zmanjšali možnosti za vlaganje finančnih sredstev v napačne kanale, ki ne bodo prinesli želenih rezultatov. 11. Ustanovite popoldanski s.p. Če je možno, najprej ustanovitev popoldanski s.p., saj s tem v primeru neuspeha močno zmanjšate tveganje socialne in finančne varnosti. Če imate dovolj kapitala in ste prepričani v vaš uspeh, lahko že takoj pustite službo in ustanovite svoje podjetje. 12. Pridobite povratne informacije in se prilagodite Bodite v kontaktu z vašimi strankami in jih prosite za čim več povratnih informacij o vašem delu. Mnenja in komentarje vzemite resno in poizkušajte prilagajati vaše delo, tako da boste čim bolj ugodili željam vaših strank. Če kdo ve kakšen izdelek ali storitev je najboljši, so to vaše stranke. 13. Zagotovite si dovolj kapitala za nekaj mesecev Preden pustite službo, si zagotovite dovolj kapitala za vsaj nekaj mesecev. Višina kapitala in število mesecev sta odvisna predvsem od vašega dela. V kapital nujno vključite še investicije, saj brez njih praktično ne gre. 14. Pustite službo V podjetju vložite odpoved delovnega razmerja, v času odpovednega roka pa si pripravite vse potrebno za zagon svojega podjetja. 15. Vlagajte v vaše podjetje Ključno za uspeh vašega podjetja  je vlaganje v promocijo, znanje in opremo. Ne vlagajte v vse, ampak si poiščite pomoč pri izbiri prioritet. Po odprtju podjetja vas bodo najverjetneje kontaktirala podjetja, ki se ukvarjajo z različnimi storitvami, ki jih vi 'nujno' potrebujete, to pa velikokrat ni res. Zakaj? Velikokrat vsem podjetjem ponujajo enake rešitve, pa čeprav je vsako podjetje zgodba zase in zahteva individualen pristop. 16. Zaključek Pri ustanovitvi podjetja je seveda najbolj pomembno, da vas podjetništvo sploh zanima. Vlagajte v svoje znanje in ideje. Za konec bi vam zaželel še veliko poguma pri odločitvah ter uspešno podjetniško pot. Če boste potrebovali svetovanje, pa sem vam v podjetju Venalis vedno na voljo. Specializiran sem predvsem za promocijo, upravljanje s strankami in upravljanje s kadri. Če ste že podjetnik ali podjetnica in želite izboljšati zadovoljstvo in motivacijo vaših zaposlenih, ne odlašajte. Pišite nam na info@venalis.si.  


 • Želim odpreti svoj vrtec! Kaj vse me čaka?

  28-10-2015

  Po odgovore na to vprašanje smo se obrnili na verjetno najbolj znano direktorico zasebnega vrtca v Sloveniji, Jano Fleišer, ki je s svojo energijo in vizijo Dobre Tete lani prepričala komisijo na izboru Mladi podjetnik leta. Kako je prve težave premostila sama in kakšna je ta panoga?»Prvo, kar bi svetovala, je, da temeljito in večkrat preberete zakonodajo,« poudari ob začetku in se spominja svojega dela, preden je prvič odprla vrtec. »Vsaj sedemkrat sem celotno dokumentacijo zažgala v kaminu, pa jo potem ponovno natisnila. Vsakič sem obupala, enostavno nisem videla poti. Mi smo sprva začeli z varstvom. Ko je bil sprejet ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ, op.a.), je prišlo do sofinanciranja varuhov na domu. Na žalost nismo prišli v izbor, zato sem sklenila, da moramo priti do statusa vrtca. Nekaj otrok nas je zapustilo, ker nismo imeli možnosti sofinanciranja, saj je bil javni vrtec veliko cenejši za starše.« Zakaj je zasebnih vrtcev še vedno tako malo? »Ko sem brala zakonodajo, vse normative, predpise ... sem zmajevala z glavo. Vsakič znova sem obupala, a že naslednji dan sem se ponovno lotila branja. Uspelo nam je,« pripoveduje. Pogoji za vrtec so namreč strogi, zakonodaja predpisuje točno določeno temperaturo, odstotek svetlobe, višino stropa, stikal. »Določeno je, koliko kvadratnih metrov pripada na enega otroka, kakšna je igralnica, kako široka je previjalna miza, kolikšen je odstotek naravne in umetne svetlobe. Zato je zasebnih vrtcev še dokaj malo, saj je težko zadostiti vsem tem normativom,« razloži podjetnica, ki je svojo družino v preteklih tednih povečala še za enega člana. Dejavnost, kjer je uspeh pozitivna ničla »Najtežji in največji del, ki ga je težko izpolniti, je najti ustrezne prostore, naslednji pa kader. Preden se lotite dela, je potrebno narediti tudi finančno projekcijo. Vrtec je dejavnost, kjer je uspeh pozitivna ničla, to ni dobičkonosno področje. Potrebno je premisliti, ali ste sposobni investicijo izpeljati.« Želite posel? Poglejte Talking Toma! Fleišerjeva je večkrat, tudi v preteklih pogovorih, poudarila, da ta panoga ni primerna za tiste, ki bi želeli obogateti: »Prej sem delala na IT področju, še pred tem v gostinstvu. Tako slabe kalkulacije, kot je ta, pri vodenju vrtca, v življenju še nisem videla. Ni pa iz tega razloga potrebno vreči puške v koruzo. Moja osebna pričakovanja na finančnem področju vključujejo osebni dohodek, ki mi omogoča spodobno življenje. Ne potrebujem tri, štiri ali več tisoč evrov. Morda sem preskromna. Če želite dobičkonosen posel, se lotite drugih področij – javnosti dobro poznan primer je Talking Tom podjetja Outfit7. Tu je situacija popolnoma drugačna.« Prvo vprašanje, ki ji ga zastavijo, je višina investicije Ogromno ljudi jo kliče, zlasti po lanski zmagi, da si želijo tudi sami odpreti vrtec. »Prvo vprašanje, ki mi ga zastavijo, je, kolikšna je investicija. Za dva oddelka, če si zelo racionalen in imaš že v osnovi dobre pogoje, je minimalna investicija od 25 do 30 tisoč evrov. Odgovor vse preseneti, zato večinoma sledi drugo vprašanje, ali moraš investirati takoj ali pozneje. Da, prostore moraš imeti pripravljene, tudi kader. Vse, še preden pridobiš status vrtca. In tu si jih ogromno premisli.« Finančni del, pravi, je večinoma največji problem, poleg ustreznih prostorov in kadra pa je potrebno imeti tudi dobro vizijo, zakaj v to področje: »Tu ni bogastva. Jaz sem se odločila, da pomagam staršem in otrokom, iz tega razloga sem se podala v te nemirne vode. Ko smo začeli z zgodbo Dobre tete, je bilo v Kranju okoli 400 otrok brez vrtca. Danes jih je okoli 80. Želimo tudi izboljšati nivo znanja in izkušenj vzgojiteljev, kar bi tako staršem kot otrokom omogočilo pravo podporo pri razvoju družine.« Najem ali nakup novih lokacij? Vse njihove lokacije – ljubljanska enota Pri Dobri Ajdi je njihova peta lokacija – imajo v najemu. »Ni bilo sredstev, imamo pa željo, da bi v prihodnosti morda odprti otroški center, v katerega bi bila vključena tudi zasebna osnovna šola. Če bi prvi objekt kupili, ne bi nikoli prišli do drugega, saj bi nas v finančnem smislu tako zaustavil.« Vsem, ki bi vas odprtje lastnega vrtca zanimalo, pa svetuje tudi, da si ogledate nekaj vrtcev, ki so nastali v zadnjih letih in so v zasebni lasti. »Pravi občutek lahko pridobiš le, če opazuješ trg in spremljaš njegove potrebe - pa tudi že obstoječe rešitve,« pravi Fleišerjeva.  


 • Globalni zaposlitveni trendi za mlade 2015

  21-10-2015

  V poročilu “Global Employment Trends for Youth” so predstavljeni ključni kazalci in trendi, in sicer s poudarkom na nestabilnem trgu dela in strukturnih problemih s področja zaposlovanja mladih. Poročilo ponuja koristna spoznanja s področja mladinskega zaposlovanja in praksah, ki se pojavljajo na tem področju. Več si lahko preberete tukaj. Vir: Eurodesk  


 • Podjetniški priročnik za socialne podjetnike

  21-10-2015

  Podjetniški priročnik z delovnim zvezkom za socialne podjetnike. Od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom. Cilj tega priročnika je, da o svoji socialnopodjetniški ideji začnete razmišljati drugače, bolj poglobljeno. V priročniku je opisan koncept vitkega podjetništva, ki vas vodi do tega, da najprej oblikujete vitki okvir, izdelate in testirate prototip ter pripravite trženjski načrt in vsem nadaljnjim korakom za poslovanje. Priročnik je dostopen tukaj.  


 • Odgovor strokovnjaka: Odprtje popoldanskega s. p. v sredini meseca

  20-10-2015

  Ob odpiranju postranske dopolnilne dejavnosti, t. i. popoldanskega s. p.-ja zaradi obveznosti plačila pavšalnih prispevkov za socialno zavarovanje pomembno, kdaj odprete oziroma začnete opravljati dejavnost kot postranski poklic. Preberite Odgovor strokovnjaka. Odgovor strokovnjaka: Odprtje popoldanskega s. p. v sredini meseca (Vir slike: freeimages.com) Vprašanje: 1. Kakšna je razlika glede obveznosti plačila pavšalnih prispevkov za socialna zavarovanja, če se popoldanski s. p. odpre na začetku meseca ali pa če se odpre na koncu meseca? 2. Kaj pa v primeru navadnega s. p.? Odgovor: 1. Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za socialna zavarovanja v primeru opravljanja dejavnosti kot postranski poklic (t. i. "popoldanski s. p.") je določena v 1. odstavku 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v 10. točki 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Popoldanski s. p. mora mesečno plačevati pavšalne zneske v višini 64,92 evrov, ki so razdeljeni na: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v znesku 32,20 evrov,prispevek za zdravstveno zavarovanja v znesku 24,54 evrov inprispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v višini 8,18 evrov.Omenjeni sklep določa, da, če popoldanski s. p. v prvem mesecu opravlja dejavnost 15 dni ali manj, plača le polovico predpisanega zneska za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (16,10 evrov, namesto 32,20 evrov). Čas opravljanja dejavnostiZnesek prispevkovmanj kot 15 dni v mesecu 48,82 evrov več kot 15 dni v mesecu 64,92 evrov Torej tisti, ki odpre popoldanski s. p. v drugi polovici meseca (grobo rečeno), bo za tisti mesec plačal 48,82 evrov, odprtje v drugi polovici meseca pa bo popoldanskega s. p. stalo 64,92 evrov oziroma celotni pavšalni prispevek za socialna zavarovanja. 2. V primeru odprtja "navadnega/polnega s. p." pa se prispevki za prvi mesec plačajo sorazmerno glede na število delovnih dni, ki so še preostali v mesecu. Pravilen izračun dobi podjetnik z izpolnitvijo obrazca OPSZV na portalu eDavki. Viri: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list št. 39/13)Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list št. 91/13)Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list št. 21/15)Ta članek je bil pripravljen na podlagi zakonodaje ter sodne in upravne prakse, veljavne v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtor in Zavod mladi podjetnik ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.Preberite tudi: Odgovor strokovnjaka: pavšalni prispevki za popoldanski s.p.  


 • Nov Eures portal Drop'pin

  14-07-2015

  Na povezavi http://eures.europa.eu/droppin se nahaja nov spletni EURES portal Drop'pin. Na njem se srečujejo ponudbe in povpraševanja po zaposlitvah, pripravništvih, vajeništvih in e-učenju za mlade iz cele EU.  


 • Zbornik raziskav »Kako lahko učna mobilnost mladih poveča njihovo zaposljivost«

  02-07-2015

  Evropska pisarna Eurodesk je pripravila pregled raziskav in študij na temo, kako lahko učna mobilnost mladih poveča njihovo zaposljivost. V njej najdete študije o kompetencah, ki jih mladi pridobijo s sodelovanjem v mobilnostnih programih, statistične analize mobilnosti mladih, seznam baz, kjer lahko mladi iščejo priložnosti ter kratek opis evropskih mobilnostnih programov.  Zbornik lahko najdete tukaj. Vir: Movit  


 • Zaposlitveni iskalnik – Careerjet

  29-06-2015

  Careerjet.si je iskalnik zaposlitev v Sloveniji. Deluje tako, da s preprostim iskalnikom poda iskalcem zaposlitve veliko izbiro za možnost zaposlitve, ki prihajajo iz različnih spletnih strani in jih zbere na enem mestu. Na ta način boste prihranili čas in trud z obiskovanjem vsake strani posebej.  


 • VOBI – Vodič za lajšanje tegob slovenske birokracije

  29-04-2015

  Vas zanima, kako organizirati garažno razprodajo? Postaviti letni kino? Ustanoviti društvo? VOBI – Vodič po birokraciji je na enem mestu zbral uredbe, zakone, pravila in birokratske zanke, ki jih morate poznati, ko želite nekaj doseči. Vodil vas bo po zapletenih birokratskih postopkih korak za korakom in olajšal marsikatero akcijo. Vsebino vodiča, ki je dostopna tukaj, je pripravil Zavod Bunker v okviru projekta 3C 4 INCUBATORS, ki je bil sofinanciran s strani Programa MED Evropskega sklada za regionalni razvoj.  


 • Kazni za neuporabo slovenščine pri poslovanju

  14-04-2015

  Pri poslovanju v Republiki Sloveniji je raba slovenščine zelo pomembna, saj je lahko podjetnik denarno sankcioniran, če slovenščine pri poslovanju ne uporablja. Globe za neuporabo slovenskega jezika določata Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o javni rabi slovenščine.  


 • Europas življenjepis

  03-03-2015

  EUROPASS ŽIVLJENJEPIS…  je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev je dostopen v 26 evropskih jezikih in v 33 evropskih državah omogoča osebno predstavitev v Sloveniji in v tujini    


 • Spletni vodič “Your Europe, your rights”

  18-02-2015

  “Your Europe, your rights” je spletni vodič, v katerem so opisane pravice in priložnosti državljanov, ki so vezane na enoten evropski trg. V vodiču se nahajajo  praktični nasveti in namigi z različnih področij, kot so delo, potovanje, izobraževanje v Evropski Uniji itd. Ne glede na to, ali si študent, iskalec zaposlitve, potrošnik ali delavec, spletna publikacija ponuja številne nasvete za vse. Spletni vodič “Your Europe, your rights” je dostopen tukaj. Vir: Evropska komisija  


 • Portal ZRSZ-Mladi iskalci zaposlitve

  24-02-2014

  Si mlad in iščeš delo? Potem si na pravem mestu. Ponujamo ti vse informacije o zaposlovanju, ki jih potrebuješ ob vstopu na trg dela.  


 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina

  30-07-2013

  Razvojna agencija ROD deluje od decembra 1999 in ima danes status javnega zavoda. Njene ustanoviteljice so občine: Ajdovščina, Vipava in Komen.Osnovna naloga je spodbujanje integriranega (celostnega) razvoja. To vključuje naloge spodbujanja razvoja tako gospodarskih kot tudi negospodarskih dejavnosti (področje podjetništva, razvoj podeželja, razvoj človeških virov) ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in usklajenega prostorskega in okoljskega načrtovanja.  


 • EURES Evropski portal za zaposlitveno mobilnost

  17-07-2013

  Enostavno iskanje informacij o možnostih za zaposlitev in izobraževanje v Evropi. Mreža EURES vam prinaša prosta delovna mesta v 32 evropskih državah, življenjepise zainteresiranih kandidatov in vse, kar morate vedeti o življenju in delu v tujini ter še mnogo več.  


 • Kako napisati učinkovit poslovni načrt?

  17-07-2013

  Filozofija vitkih startup podjetij (ang. "the lean startup"), ki jo je razvil podjetnik Eric Ries, se dobro obnese tudi pri pisanju poslovnega načrta, saj upošteva, da so današnji potrošniki izredno zahtevni, trgi prenasičeni, konkurenca globalna, spremembe pa čedalje hitrejše.  


 • Spremno pismo primer 1

  10-07-2013

  Spremno pismo je prav tako pomembno kot priloga v njem - življenjepis. Ne samo, da je spremno pismo uvod v vašo predstavitev, to je hkrati tudi priložnost, da družbo prepričate, da ste dovolj usposobljeni za razpisano delovno mesto.  


 • Primer spremnega pisma pri prošnji za zaposlitev

  10-07-2013

  Spremno oz. motivacijsko pismo se pošilja poleg življenjepisa in je prav tako izjemnega pomena. Njegov namen ni povzetek življenjepisa, temveč njegovo dopolnilo. Podajamo vam nekaj iztočnic, kaj naj bi spremno pismo vključevalo, da bi doseglo svoj namen.  


 • Zaposlitveni portal Moja zaposlitev.si

  10-07-2013

  To je zaposlitveni portal namenjen tistim, ki iščejo (boljšo) zaposlitev in tistim, ki iščejo nov kader. Z objavljanjem zaposlitvenih oglasov portal omogoča povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev.  


 • Zaposlitveni portal Zaposlitev.net

  20-06-2013

  Zaposlitev.net je bil prvi zaposlitveni portal v Sloveniji in s tem pionir na področju zaposlovanja prek interneta. Kljub 5 letom delovanja je še vedno med najbolj priljubljenimi zaposlitvenimi portali v Sloveniji in je v svojem času do zaposlitve pomagal neštetim uporabnikom.  


 • Zaposlitveni portal Moje delo.com

  20-06-2013

  MojeDelo.com je največji slovenski zaposlitveni portal. Na njem najdete informacije o prostih delovnih mestih in napotke za karierni razvoj.  


 • Kako pripraviti svoj življenjepis za iskanje zaposlitve

  20-06-2013

  Življenjepis je nepogrešljiv dokument pri iskanju zaposlitve. Pripravili smo vam praktične nasvete in napotke za pisanje življenjepisa. Za vse, ki želite nekaj več, je na voljo naša spletna storitev E-Življenjepis.  


Novice nam posredujejo tudi...