Stanovanja - Koristne povezave:

 • Mladinski svet Slovenije za učinkovito reševanje stanovanjskega vprašanja mladih vzpostavlja Stanovanjsko svetovalnico za mlade

  20-10-2016

  11. 10. 2016 Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja mladih. Mladi, ki se odselijo od svojih staršev, si hitreje ustvarijo družino in prevzamejo druge odgovornosti v življenju. So neodvisni in se hitreje oziroma lažje naučijo skrbeti sami zase. Ugodna rešitev stanovanjskega vprašanja je eden največjih izzivov za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji. Slovenija se namreč po številnih raziskavah uvršča na sam vrh po  skupnem deležu mladih, ki živijo pri svojih starših. Zadnja objavljena raziskava OECD-ja, Society a Glance 2016, posebej izpostavlja, da v Sloveniji več kot tri četrtine mladih v starosti med 15 in 29 let živi s svojimi starši, kar Slovenijo uvršča na drugo mesto med državami članicami OECD. Vzroki so predvsem v cenovni nedostopnosti stanovanj in pomanjkanju najemniških stanovanj. Tisti mladi, ki pa se odselijo od svojih staršev, pa zaradi pomanjkanja neprofitnih stanovanj, pristanejo v tržnih. Tam se po rezultatih Ankete za najemnike, ki smo jo na Mladinskem svetu Slovenije opravili leta 2015, soočajo s številnimi težavami. Kar 95% anketiranih najemnikov se je soočilo s kršitvami svojih pravic in nezakonitimi ravnanji najemodajalcev – z visokimi najemninami, negotovimi razmerami, omejeno uporabo stanovanja, postavljanjem v manjvreden položaj, omejevanjem pravic in prepuščenosti samovolji lastnikov. Rezultati raziskav in Ankete za najemnike kličejo k nujnim spremembam na stanovanjskem področju. Na Mladinskem svetu Sloveniji smo se na njihovi podlagi in v želji mladim omogočiti čim hitrejšo in čim lažjo stanovanjsko osamosvojitev odločili, da uvedemo Stanovanjsko svetovalnico za mlade. S stanovanjsko svetovalnico za mlade bomo tako nadgradili naše aktivnosti na področju reševanja stanovanjske problematike mladih. Na Mladinskem svetu Slovenije namreč intenzivno spremljamo stanje na nepremičninskem trgu v Sloveniji, še posebej na najemniškem, in predlagamo ustrezne rešitve. Ob tem opažamo, da se mladi pri iskanju ustreznega stanovanja in tekom bivanja v najemniškem stanju soočajo s številnimi vprašanji – od tega, kako poiskati prvo stanovanje, na kaj je potrebno biti pozoren pri iskanju stanovanja, kako urediti pravne zadeve (iz nepremičninskega, socialnega področja,…), kakšen odnos vzpostaviti z najemodajalci do tega, kakšne možnosti ponuja država/občina za ureditev lastnega stanovanjskega problema in kako reševati morebitne nesporazume z najemodajalci oziroma tretjim osebami, ki so povezane s stanovanjem. Mladi bodo v stanovanjski svetovalnici dobili  vse pomembne informacije o možnostih za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja ter informacije in nasvete za reševanje morebitnih problemov, s katerimi se bodo srečevali ob iskanju stanovanja, bodisi pri najemu ali nakupu, ali tekom najemnega razmerja. Aktivnosti v stanovanjski svetovalnici bodo razdeljene v dva sklopa:  v klasično svetovalnico, na katero se mladi lahko obrnejo po pomoč (preko elektronskega naslova) in na aktivnosti ozaveščanja o možnostih za lastno stanovanje in o možnostih reševanja stanovanjskih problemov (okrogle mize, članki, ipd.) V okviru pilotne izvedbe projekta bomo stanovanjsko svetovalnico za mlade vzpostavili kot informacijsko stično točko v obliki elektronske dostopne točke (stanovanjska.svetovalnica@mss.si).  Na podlagi prispelih pobud in vprašanj bomo tekom pilotnega projekta k sodelovanju kot partnerje povabili relevantne deležnike, ki bodo lahko prispevali k uspešni implementaciji stanovanjske svetovalnice. Mladi bodo odgovore na svoja vprašanja dobili na svoj elektronski naslov, vprašanja in odgovori pa bodo brez navedbe osebnih podatkov javno objavljeni na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije. Najpogostejša vprašanja, pobude, predlogi bodo podlaga za širšo razpravo o možnostih reševanja stanovanjskih problemov in bodo vključena v aktivnosti MSS za izboljšanje stanovanjskih pogojev mladih. Mladinski svet Slovenije namerava z uvedbo stanovanjske svetovalnice mladim ponuditi konkretne odgovore na vprašanja, ki se jim postavljajo tekom iskanja lastnega stanovanja in tekom trajanja najemniškega razmerja. Poznavanje možnosti glede rešitve stanovanjskega vprašanja bo mlade vzpodbudilo k preselitvi v lastno stanovanje. S tem bo hitrejše osamosvajanje mladih in višja stopnja njihove samostojnosti v družbi. Predsednik MSS Tin Kampl ob tem dodaja: » V Sloveniji se že vrsto let soočamo s posledicami napačnih odločitev na področju stanovanjske politike v začetku 90-tih let. Primanjkuje cenovno dostopnih stanovanj, število prosilcev za neprofitna stanovanja bistveno presega razpoložljive kapacitete, najemniški trg je izrazito neurejen. Država v vseh teh letih ni vzpostavila stanovanjskih razmer, ki bi ustrezale prebivalcem in pripomogle gospodarskemu in družbenemu razvoju. Nejasna in neodločna stanovanjska politika v Sloveniji je še posebej prizadela mlado generacija in onemogočila normalno ter dostojno reševanje njihovega stanovanjskega problema, in posledično osamosvojitev mladih. S stanovanjsko svetovalnico želimo mladim ponuditi potrebno podporno okolje pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja, katerega trenutno žal s strani države niso deležni.«  


 • Najemne pogodbe

  16-07-2013

  Pametni e-obrazci: Najemna pogodba za stanovanje ali hišo, najemna pogodba za poslovne prostore, najemna pogodba za stanovanje (en najemnik), pogodba o zakupu (najemu) zemljišča.  


 • Ruj nepremičnine, Ajdovščina in okolica

  12-07-2013

  RUJ NEPREMIČNINE Sežana je nepremičninska organizacija KRASA IN BRKINOV, ki deluje že od leta 1997. Dejavnost zajema posredovanje v prometu vseh vrst nepremičnin, s posebnim poudarkom na značilnih hišah Krasa in Brkinov.  


 • Najem in kdo plačuje stroške najetega stanovanja?

  12-07-2013

  Med najemnikom in najemodajalcem (lastnikom) pogosto prihaja do sporov ali nejasnosti glede delitve stroškov najetega stanovanja. Stroške stanovanja delimo na stroške, ki izhajajo iz poslov rednega upravljanja in stroške, ki presegajo okvir rednega upravljanja.  


 • Sklenitev najema stanovanja

  12-07-2013

  Z ogledi različnih stanovanj dobimo pregled nad ponudbo na trgu. Ko najdemo stanovanje ali hišo, ki nam ustreza, jo najamemo. Odnose med lastnikom in najemnikom ureja stanovanjski zakon, ki ga morata oba spoštovati. Najem oz. oddajo se uredi z najemno pogodbo. Če lastnik ne želi podpisati najemne pogodbe, gre za najem na črno in najemnika ne ščiti zakon.  


 • Na kaj je trba paziti pri ogledih stanovanj?

  12-07-2013

  Ogled je najbolj pomemben del pri najemu stanovanja ali hiše. Ob ogledih se dejansko odločamo, kje bomo v prihodnje bivali. Zato je pomembno, da se držimo določenih pravil, da ne naredimo napake, ki jo bomo kasneje obžalovali.  


 • Iskanje najemnega stanovanja

  12-07-2013

  Iskanje primernega stanovanja ali hiše je zahtevno opravilo, ki se ga lotimo skrbno in s premislekom. Kakršno stanovanje si bomo izbrali, v takšnem bomo živeli. Vendar pa se je mogoče pri najemnem stanovanju enostavno preseliti, ko nam ne ustreza več.  


 • Najemna stanovanja

  12-07-2013

  Najemno stanovanje (ali hiša), je stanovanje v katerem bivajo ljudje, ki niso njegovi lastniki, za bivanje pa lastniku dajejo nadomestilo (najemnino). Najemniki v stanovanju bivajo, lastnik ga vzdržuje, razen če je dogovorjeno drugače. Najemna stanovanja so lahko neprofitna, službena, namenska ali tržna. Na trgu je največ tržnih najemnih stanovanj in neprofitnih najemnih stanovanj.  


 • SKB BANKA - Stanovanjski krediti

  20-06-2013

  Odločitev za stanovanjski kredit potrebuje posvet z ljudmi, ki jim zaupamo. Skupaj je lažje, skupaj pridemo na cilj hitreje, skupaj zmoremo več – zato ker je življenje timski šport. SKB vam pomaga pri nakupu ali gradnji nove hiše, stanovanja, vikenda ali le pri prenovi obstoječega doma, saj ponuja ugodne stanovanjske kredite s fiksno ali spremenljivo obrestno mero.  


 • Renes.si Nepremičnine

  20-06-2013

  Je podjetje usmerjeno predvsem v posredovanje pri prometu nepremičnin na celotnem območju Severne in Južne Primorske, Krasa, Notranjske, Ljubljanske kotline, področje Gorice (IT), in deloma Hrvaškega Primorja  


 • Slonep.net - Ogled najemniškega stanovanja

  20-06-2013

  Za najemniška stanovanja, ki imajo ugodne plačilne pogoje in se nahajajo na dobri lokaciji je značilno, da imajo veliko interesentov. Na razloge za povečano povpraševanje vpliva tudi čas najema, ki je v začetku jeseni najbolj neugoden.  


 • Informiran.si - Najem nepremičnine (Na kaj paziti pri najemu oz. oddaji stanovanja?

  20-06-2013

  Ne glede, ali ste v najemnem razmerju v vlogi najemnika ali v vlogi najemodajalca, morate poskrbeti za pravno varnost razmerja v katerega se spuščate. Zato vedno podpišete najemno pogodbo, kjer opredelite obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemnega razmerja. Za izdelavo najemne pogodbe lahko uporabite e-obrazec.  


Novice nam posredujejo tudi...