Socialna varnost - Koristne povezave:

 • Inštitut Integra razvil spletne pakete učnih orodij

  06-09-2016

  Inštitut Integra je skupaj s sedmimi evropskimi partnerji v projektu FamilEU razvil spletne pakete učnih orodij in materialov za svetovalce, andragoge, socialne delavce in strokovnjake, ki delujejo v socialno-varstvenih programih. Spletna učna platforma vsebuje 32 kratkih izobraževanj s področja socialnega dela, komunikacije in sodelovanja, družinskega življenja, zdravstvene programe pomoči, finančnega in digitalnega opismenjevanja, socialnega podjetništva in programov integracije. Namenjena je usposabljanju odraslih družinskih članov, ki nudijo pomoč družinskemu članu, ki se srečuje s socialno, ekonomsko ali osebno stisko. Več o projektu si lahko zainteresirani preberete na: http://famileu.org/sl/. Trenutno je projekt zaključil z validacijsko fazo. Po implementaciji bodo v sredini meseca septembra 2016 na voljo nadgrajeni spletni moduli z izobraževalnimi aktivnostmi, do katerih bodo strokovni delavci lahko dostopali popolnoma brezplačno. Namen uporabe spletne učne platforme je prenos znanj in veščin s strani strokovnjakov na družinske člane, da bodo ti pri nudenju ustrezne podpore preostalim družinskim članom bolj opremljeni in tudi opolnomočeni. Že sedaj pa lahko dostopate do vseh vsebin na povezavi: http://famileu.org/sl/learning. Potrebna je le predhodna registracija.  


 • Poznate prijatelja ali znanca, ki potrebuje pomoč prostovoljcev?

  19-08-2016

  Prostovoljski servis je socialnovarstveni program Slovenske filantropije, v katerem s strokovno pomočjo in pomočjo prostovoljcev pomagamo pri reševanju stisk posameznikov in družin, ki imajo bivanjske, zdravstvene ali čustvene težave. Na nas se lahko obrnete vsi tisti, ki ste se znašli v stiski in bi vam pomoč prostovoljcev olajšala težave. Veseli bomo tudi, če boste informacijo o Prostovoljskem servisu delili med tiste, ki bi pomoč potrebovali. Več o aktivnostih Prostovoljskega servisa si preberite tukaj.  


 • Prvi slovenski imenik dostopnih točk

  03-03-2016

  Pridem.si je prvi in edini slovenski spletni imenik, namenjen gibalno oviranim osebam. Imenik zajema najrazličnejše lokacije v Sloveniji, ki so dostopne gibalno oviranim osebam, in sicer omogoča iskanje različnih podjetij ali organizacij po regijah, mestih ali dejavnostih. V želji, da bi gib  alno oviranim osebam prihranili čas, denar in slabo voljo, pridem.si zbira lokacije najrazličnejših obratov s prilagojenim dostopom. Več...  


 • Kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM?

  13-01-2016

  Urejanje socialnih zavarovanj - od 1. januarja 2016 obvezno prek portala e-VEM za vse poslovne subjekte Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Obvezna socialna zavarovanja lahko urejajo: delodajalci, ki so gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, društva ipd.,samostojni podjetniki posamezniki,osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost. Urejajo jih lahko po šifrah podlag za zavarovanje: 001 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delodajalcu, pri podružnicah tujih poslovnih subjektov, izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije,002 - detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, poslani na delo ali strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezni zavarovani v državi, v katero so bili poslani,005 - samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,013 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost,019 - osebe, ki na območju Slovenije samostojno opravljajo poklicno dejavnost,029 - osebe, ki so v delovnem razmerju v Sloveniji pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost,034 - udeleženci javnih del,036 - osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih,084 - osebe na poklicni rehabilitaciji med delovnim razmerjem,085 - mati z otrokom, ki dela s krajšim delovnim časom po posebnih predpisih,101 - osebe, ki na območju Slovenije opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost po nastanku invalidnosti I. kategorije,104 - osebe, ki na območju Slovenije opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane. Družbeniki in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe, lahko prek portala e-VEM urejajo obvezna socialna zavarovanja zase po naslednjih šifrah podlag za zavarovanje: 040 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe,102 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe po nastanku invalidnosti I. kategorije,103 - družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki so poslovodne osebe in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane,112 - obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti za poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Za družbenike ne velja obveznost urejanja zavarovanja po navedenih šifrah podlag za zavarovanje prek e-VEM. Zavarovanja lahko tudi po 1. januarju 2016 urejajo na papirnih M obrazcih. Poleg tega je možno prek sistema e-VEM urejati tudi zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (šifra podlage za zavarovanje 050). Kaj potrebuje uporabnik, da lahko začne uporabljati portal e-VEM Za uporabo portala e-VEM uporabnik potrebuje: osebni računalnik z internetnim brskalnikom,povezavo z internetom,optični čitalec inkvalificirano digitalno potrdilo. Več informacij o tehničnih pogojih uporabe e-VEM je objavljenih na povezavi Zahtevana oprema za elektronsko oddajanje dokumentov preko e-Vem. Pooblastilo za urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek e-VEM Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopniki poslovnega subjekta, lahko pa zakoniti zastopnik za urejanje obveznih socialnih zavarovanj pooblasti drugo osebo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik elektronsko odda sam prek portala e-VEM. Navodilo je objavljeno na tej povezavi Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala e-VEM. Na strani Navodila za izvedbo e-postopkov so objavljena tudi navodila za odvzem ali spremembo pooblastila. Lahko pa zakoniti zastopnik pooblastilo da na papirnem obrazcu, katerega se prinese ali pošlje na točko VEM, ki ga vnese v sistem. Obrazec za podelitev pooblastila je objavljen na tej povezavi. Pooblastilo se lahko časovno omeji, spremeni ali odvzame. Obrazci za odvzem ali spremembo pooblastila so ravno tako objavljeni na strani Tiskani obrazci. Več o tem, kako urejati obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM, najdete tukaj.  


 • Svetovni gospodarski forum objavil Poročilo o neenakosti med spoloma

  09-12-2015

  Svetovni gospodarski forum vsako leto objavi poročilo, ki meri vrzeli (neenakosti) med spoloma na štirih ključnih področjih (izobraževanje, zdravje, sodelovanje v političnem in gospodarskem življenju) v več kot 140 državah sveta in jih razvršča glede na doseženo stopnjo enakosti med spoloma. Slovenija se je v letošnjem poročilu umestila na 9. mesto. V primerjavi z letom 2014, ko je zasedla 23. mesto, je tako napredovala za 14 mest. Največji napredek je dosegla na področju političnega sodelovanja. Na prvem mestu na lestvici 145 držav je znova Islandija, sledijo ji Norveška, Finska in Švedska. Med zadnjimi so Sirija, Pakistan in Jemen. Poročilo je v angleščini dostopno TUKAJ. VIR: CNVOS  


 • SZJ: Čas je za širitev socialnega dialoga!

  03-12-2015

  Na Mladinskem svetu Slovenije in Študentski organizaciji Slovenije Vlado RS in vse socialne partnerje pozivamo k redefiniciji socialnega dialoga v Sloveniji in posledično sestave Ekonomsko-socialnega sveta na način, da se vanj vključi tudi predstavnike mladih in starejših. Ne zanimajo zgolj stolčki za skupno mizo, ampak predvsem to, da smo v socialnem dialogu  slišani in upoštevani kot ključen in enakovreden partner.   Mladi smo zaskrbljeni ob padcu socialnega sporazuma. Kljub temu, da smo bili v preteklosti do socialnega dialoga že precej kritični, predvsem z vidika širitve akterjev, ki so vanj vključeni, smo prepričani, da socialni dialog predstavlja osnovo za sodelovanje med vsemi socialnimi partnerji in je kot takšen zelo pomemben politični instrument za pripravo javnih politik s področja trga dela in socialnih zadev ter njihovo usklajevanje.   Zaradi padca socialnega sporazuma je pod velikim vprašajem obstoj socialnega dialoga v obliki kot smo ga poznali, saj je več kot očitno, da med ključnimi partnerji ni nujno potrebnega zaupanja.   Mladi ne iščemo krivca in razloge, zakaj je padel socialni sporazum in zakaj je pod vprašanjem socialni dialog, ampak gledamo v prihodnost in ponujamo predlog, ki bo naši državi bistveno prispeval k razvoju. To je predlog o sodelovanju. O medsektorskem in medgeneracijskem sodelovanju, ki morata postati vodilo delovanja naša družbe.   Mladi že več let opozarjamo, da socialni dialog, kot ga poznamo v Sloveniji, premalo odgovarja na potrebe in izzive mladih, saj predstavniki mladih nismo neposredno vključeni vanj in tam ni nikogar, ki bi kontinuirano zagovarjal interese in pravice mladih. To je še posebej pomembno ob dejstvu, ko je brezposelnost mladih še vedno visoka in mladi težko vstopamo na trg dela, na katerem smo v neenakovrednem položaju.   Vključitev mladih v Ekonomsko-socialni svet vidimo kot korak, ki bi ga morala vlada, sindikati in predstavniki delodajalcev storiti v najkrajšem možnem času. Verjamemo, da lahko takšna poteza prebije trenutno blokado in okrepi socialni dialog. Na eni strani z večjo reprezentativnostjo akterjev, ki sodelujejo v socialnem dialogu, na drugi, pa bi s takšno potezo celoten proces bolj celostno zajel duh časa in utrip družbe, v kateri sobivamo. Mladi smo v preteklosti Vlado k širitvi pozvali že večkrat, prav tako so to vprašanje obravnavali tudi na seji ESS, kjer pa je predlog doživel enoten NE s strani vseh partnerjev.   Prav tako želimo ponovno opozoriti, da se je do vprašanja širitve Ekonomsko-socialnega sveta opredelil tudi Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je na svoji seji 26. novembra 2014 sprejel sklep, s katerim Vladi RS predlaga, da Ekonomsko-socialni svet razširi s predstavniki mladih. V kolikor pa se socialni partnerji ne strinjajo, je Odbor Vladi predlagal, da sama poišče možnost za vključitev mladih v ESS.   Na Mladinskem svetu Slovenije in v Študentski organizaciji Slovenije smo javno pobudo za vključitev predstavnikov mladih in starejših v Ekonomsko socialni svet oblikovali z namenom posodobitve modela izvajanja socialnega dialoga v Sloveniji. Glede na dogajanje, je to več kot potrebno.  


 • Raziskava Evropskega mladinskega foruma o pripravnikih

  13-10-2015

  Pred Mednarodnim dnem pripravnikov, ki poteka 10. novembra, je Evropski mladinski forum objavil raziskavo o izkušnjah pripravnikov, sporočajo iz Zavoda Movit. Pripravništva so lahko korak pri prehodu iz izobraževanja na trg dela, vendar pripravniki pogosto nimajo dobre izkušnje. Med 4,5 milijoni mladih, ki vsako leta opravljajo pripravništva, jih dobi plačilo za opravljeno delo le 59 %. Celotna raziskava je objavljena na: www.surveymonkey.com/r/D397PJ3  


 • Dostojno delo? Ja, prosim!

  08-10-2015

  Mladi, bolj kot katerakoli druga skupina delovno aktivnega prebivalstva, trpijo zaradi nedostojnega dela - nizkih plač in vedno večjega deleža fleksibilnih oblik zaposlitve, ki prinašajo neugoden zaposlitveni status. Kvalitetna zaposlitev pa je temeljnega pomena za profesionalni razvoj, avtonomijo in dostojno življenje mladih. Več...  


 • Mladinska delegatka Slovenije pri OZN na zasedanju Generalne skupščine OZN

  08-10-2015

  Katja Cimermančič, mladinska delegatka pri OZN, zastopa slovensko mladino na zasedanju Tretjega odbora 70. Generalne skupščine OZN. V govoru na odboru, ki ga je imela včeraj (6.10.)  je izpostavila problematiko zaposlovanja in aktivne participacije mladih. Govor si je moč pogledati na tej povezavi (zadnji govor na posnetku). Več o načrtovanih aktivnostih mladinske delegatke si lahko preberete tukaj. Katji pa lahko sledite tudi na Twitterju - @UNYD_Slovenia.  


 • Kakšen je položaj mladih v Evropi? – Izšlo je poročilo o mladih 2015

  07-10-2015

  Evropska komisija je objavila Poročilo o mladih 2015, ki daje celotno sliko o situaciji mladih v Evropi, in kako so to situacijo naslavljali odločevalci v obdobju 2013-2015.  Mladi so najbolj izobražena generacija  Glede na poročilo, se v EU število osipnikov zmanjšuje. Še vedno je potrebnega veliko dela: 8,7 milijonov mladih, starih od 15 do 29 let je brezposelnih, 13,7 milijonov jih ni zaposlenih ali vključenih v sisteme izobraževanja in usposabljanje (skupina NEET9, skoraj 27 milijonov pa jih ogrža revščina in izključenost.  Mladi so zelo aktivni  Poročilo tudi odkriva, da mladi veliko sodelujejo – ne le na spletu in v socialnih medijih, temveč tudi pri njihovi vključenosti v družbo: okoli polovica jih je aktivnh članov organizacij in eden od štirih je bil prostovoljec.  Čas je za sporočilo: potrebno je sodelovanje  Podpora mladim, še posebej pri iskanju zaposlitve, je bilo eno iz med prednostnih področij EU in držav članic od leta 2013. Še vedno situacija mladih kliče po prepoznavanja pomena integracije, ki bi vsem mladim omogočila, da postanejo aktivni člani družbe. Še posebej obstaja potreba po vzpostavljanju povezav med športom in izobraževanjem, z namenom povečanja socialne vključenosti, kompetenc in zaposljivosti mladih. To zahteva sodelovanje med politikami in akterji s celostnim pristopom. Zato je pomembno mladim dati močan političen glas.  Več informacij in vsi dokumenti so na voljo tukaj.  


 • Spletna publikacija: Social Inclusion of Young People

  07-10-2015

  Eurofound je izdal spletno publikacijo o socialni vključenosti mladih, ki zajema poročilo o raziskovanju trga dela in družbeno perspektivo za mlade. Vključuje analize družbenega vključevanja  in participacije v različnih državah članicah. Prav tako zajema priporočila o tem, kako izboljšati stopnjo socialne vključenosti mladih v Evropski Uniji. Publikacija je dostopna tukaj. Vir: Eurofound  


 • Javno posvetovanje o izvajanju in uporabi Direktive Sveta 79/7/EGS

  06-10-2015

  Evropska komisija je začela javno posvetovanje o izvajanju in uporabi Direktive Sveta 79/7/EGS o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti. Posvetovanje poteka do 14. decembra 2015 na tej povezavi.  


 • Povečajmo participacijo mladih!

  06-10-2015

  Mladinski svet Slovenije obvešča, da je med 21. in 24. septembrom v Luksemburgu potekala Evropska mladinska konferenca. Več kot 200 mladih iz celotne Evrope je v sodelovanju z odločevalci pripravilo strategijo, kako povečati aktivno participacijo mladih v Evropi in načrt za implementacijo oblikovanih priporočil. Priporočila, ki so jih mladi delegati predstavili Svetu ministrov odgovornih za mladino, so rezultat 18- mesečnega cikla v okviru katerega je po celi Evropi med mladimi in odločevalci potekal strukturirani dialog na temo Opolnomočenje mladih za večjo participacijo mladih v demokratični družbi. Več informacij ter dostop do priporočil na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije.  


 • Podpiši peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

  10-09-2015

  Izrazite svojo voljo s podpisom peticije! Zbrane podpise bomo predložili vladi in poslancem, odgovornim za sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja v naši državi, in jih tako obvezali k uresničitvi naše volje. Svoj glas podpore lahko oddate kar na tej spletni strani s pomočjo spodnjega obrazca.Lahko pa svojo podporo izrazite tudi tako, da nam pošljete natisnjen in izpolnjen obrazec. Prosimo vas, da v spodnji obrazec vnesete vse zahtevane podatke in po tem, ko ga boste oddali, boste na vaš email naslov prejeli sporočilo. V tem sporočilu bo povezava, na katero morate klikniti, da potrdite vaš glas podpore.Zahvaljujemo se vam, ker ste s svojim podpisom pripravljeni podpreti peticijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema. Obrazec najdete na spodnji povezavi.http://www.javno-zdravstvo.si/glas-podpore.html  


 • Amanska deklaracija mladih

  10-09-2015

  Globalni forum o mladih, miru in varnosti, ki je, pod pokroviteljstvom Hašemitske kraljevine Jordanije, Združenih narodov in organizacij civilne družbe, med 21. in 22. avgustom 2015 potekal v Jordaniji, je zaznamovalo sprejetje Amanske deklaracije mladih, načrta za vključevanje mladih v zagotavljanje miru in varnosti. Cilj Globalnega foruma, na katerem se je zbralo 500 vladnih uradnikov, strokovnjakov z različnih področij, predstavnikov mladinskih organizacij in mladih mirovnikov (t.i. peacebuilders) iz več kot 100 držav, je bilo oblikovanje novega mednarodnega programa za mlade, mir in varnost. Pri oblikovanju Amanske deklaracije mladih je sodelovalo več kot 11.000 mladih iz celega sveta. Deklaracija predstavlja skupno vizijo in načrt za okrepitev političnega okvira in procesov, ki bodo podprli mlade ter njihovo vlogo in prispevek v procesih preoblikovanja konfliktov, preprečevanju in boju proti nasilju ter izgradnji trajnega miru. »Deklaracija ponuja recept za vključevanje mladih v boj proti nasilnemu ekstremizmu in promociji miru. Mladi so jasno in glasno predstavili svoja stališča, odgovornost vseh akterje pa je, da jim omogočijo sodelovanje in vlogo pri vzpostavljanju miru in preprečevanje nasilnega ekstremizma«, je ob robu Globalnega  foruma povedal Ahmad Alhendawi, odposlanec generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov za mlade. Deklaracija poudarja štiri ključna področja, na katerih mora mednarodna skupnost mladim omogočiti, da jih s svojimi idejami, prispevki in sodelovanjem aktivno sooblikujejo: 1. Sooblikovanje procesov oblikovanja in sodelovanje pri odločanju o politikah na področju miru in varnosti; 2. Priznavanje in podpora mladinskim mrežam, organizacijam in posameznim pobudam za preprečevanju nasilja in nasilnega ekstremizmu ter spodbujanje miru; 3. Promocija pravic deklic ter njihovo varovanje in preprečevanje nasilja na podlagi spola; 4. Prednostno vlaganja v socialno-ekonomski razvoj mladih. »Na Mladinskem svetu Slovenije pozdravljamo vključujoč proces priprave deklaracije in njeno temeljno sporočilo, ki pravi, da je  mlade potrebno prepoznati kot pomembne akterje pri vzpostavljanju in vzdrževanju miru ter jim z različnimi mehanizmi in politično podporo to dejansko tudi omogočiti« je o Amanski deklaraciji povedala podpredsednica MSS za mednarodno sodelovanje Tina Hočevar. Obenem je poudarila, da se tudi MSS vključuje v globalne iniciative in priložnosti, pri čemer je izpostavila institut mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov in kampanjo Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri in dodala, da imamo tudi v Sloveniji še precej neizkoriščenih potencialov pri vključevanju mladih v mednarodna sodelovanja in pobude, v katerih sodeluje naša država.   Amanska deklaracija mladih je dostopna tukaj.   Del besedila novice je povzet po članku, ki ga je objavil Urad odposlanca generalnega sekretarja OZN za mlade in je dostopen tukaj.  


 • Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri!

  10-09-2015

  Kampanja mladinske delegatke Slovenije pri Organizaciji združenih narodov Mladi se dandanes soočajo s številnimi težavami pri doseganju lastne samostojnosti – visoka stopnja brezposelnost mladih, možnost pridobivanja delovnih izkušenj v času izobraževanja, vprašanje kvalitetnega šolstva, dostop in priznavanje neformalnega izobraževanja, reševanje stanovanjskega vprašanja so samo najbolj pereči in izpostavljeni problemi mladih. Izredno pomembno je, da smo mladi družbeno aktivni in da izrazimo svoje zahteve in želje po spremembah! Prepričana sem, da mnenje mladih šteje, vendar samo če ga izrazimo! Kot mladinska delegatka Slovenije pri Organizaciji združenih narodov sem se odločila, da mlade s kampanjo Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri, ki jo pripravljam v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, pozovem k aktivni participaciji. Želim zbrati čim več zahtev, pobud in želja mladih. Želim izvedeti, katere so tiste težave, s katerimi se soočajo. Kje vidijo največje ovire pri doseganju svojih ciljev? Kje vidijo rešitve za težave, ki se pojavljajo tako v slovenski družbi kot po svetu? Kakšno prihodnost si želijo zase in za svoje vrstnike? Namen kampanje je k sodelovanju privabiti čim več mladih. Želje, pobude in zahteve mladih pa ne bodo ostale zgolj pri meni. Predala jih bom tako slovenskim politikom, da bodo razumeli svet mladih in skrb za našo prihodnost. Da bodo njihove naslednje odločitve temeljile na konkretnih ljudeh in izkušnjah. Predstavila pa jih bom tudi na zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, torej Odboru za socialne, humanitarne in kulturne zadeve ter odposlancu Generalnega sekretarja Združenih narodov za mlade Ahmadu Alhendawiju. Vse mlade pozivam, da sodelujejo v kampanji Mladi 2030 – za prihodnost po tvoji meri in z uporabo hashtaga #mladi2030 sporočijo svoje zahteve za boljšo prihodnost, za prihodnost po meri mladih!   Katja Cimermančič mladinska delegatka Slovenije pri OZN  


 • Eurobarometer o evropski mladini

  29-04-2015

  Evropska komisija je objavila raziskavo Eurobarometer o evropski mladini, ki kaže, da je treba spodbujati več priložnosti za mlade v naši družbi. Ugotavljajo, da se je udeležba mladih na političnih volitvah in pri prostovoljnih dejavnostih povečala. Lani je na volitvah sodelovalo 63 % mladih (4 % več kot 2013), četrtina vprašanih pa je sodelovala pri prostovoljnih dejavnostih. Bolj dejavni so bili tisti, ki so se dlje časa izobraževali. Po drugi strani je rahlo upadel delež mladih, dejavnih v mladinskih, lokalnih, športnih in kulturnih skupinah (49 %), saj je leta 2013 znašal 56 %. Večina vprašanih se odloči za prostovoljno delo na dobrodelnem in humanitarnem področju ter na področju razvojne pomoči. Približno dve tretjini mladih, ki še študirajo, je zaskrbljenih, da ne bodo našli stabilne in dolgoročne zaposlitve, skoraj polovico mladih Evropejcev pa skrbi tudi raven plač.  


 • Preživninski sklad Republike Slovenije

  11-07-2013

  Delovanje preživninskega sklada je namenjeno otrokom, ki jim s pravnomočno sodbo, začasno odredbo, oziroma dogovorom pri centru za socialno delo pripada določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo.  


 • Jamstveni sklad Republike Slovenije

  11-07-2013

   Delovanje jamstvenega sklada je namenjeno delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca. - Enake pravice imajo tudi delavci, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi izbrisa delodajalca iz sodnega registra, skladno z ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št.: 126/2007).  


 • Pravno svetovanje za socialno ogrožene

  11-07-2013

  Zapletenost urejanja družbenih odnosov povzroča naraščanje števila predpisov, ki urejajo vsakodnevna medosebna razmerja v naši družbi. Zaradi obširne zakonodaje in tudi ekonomske krize, ki nas pesti že nekaj let, je pravno varstvo državljanov in državljank ključnega pomena. Zato smo se pravniki Primorskega pravnega centra odločili ponuditi dostop do pravne pomoči vsem tistim, ki si jo sicer težko privoščijo.  


 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve - Svetovanje posamezniku

  11-07-2013

  Svetovanje posamezniku obsega prvo socialno pomoč, ki obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave oceno možnih rešitev seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.  


 • Inštitut RS za socialno varstvo

  11-07-2013

  Na Inštitutu skrbimo za oblikovanje in vzdrževanje različnih baz podatkov za socialnovarstvene storitve in programe, spremljamo izvajanje različnih vladnih zakonov in strateških dokumentov, z oblikovanjem posebnih sistemov kazalcev ter zbiranjem in analiziranjem podatkov pa skrbimo tudi za njihovo informacijsko podporo.  


 • Urad republike Slovenije za mladino

  11-07-2013

   Mladinska politika in mladinsko delo se dogajata v prostoru, ki mladim omogoči razvoj njihovih potencialov, da bodo postali odgovorni pripadniki različnih zasebnih, lokalnih, državnih in mednarodnih skupnosti. Urad RS kot organ v sestavi Ministrstva za šolstvo in šport opravlja naloge in izvaja ukrepe s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine.  


 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti - Preživnene

  11-07-2013

  Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004 - uradno prečiščeno besedilo) določa dolžnost preživljanja: staršev do otrok, otrok do staršev in zakoncev po razvezi zakonske zveze. O dolžnosti preživljanja otrok in višini preživnine od 1. maja 2004 odločajo sodišča, bodisi na podlagi tožbe ali sporazuma o preživnini.  


 • Uskladitev rejnine

  11-07-2013

  Materialni stroški za rejenca tako znašajo od 1. julija 2011 dalje 272,74 evrov. II.Nova višina plačila dela rejniku, ki velja od 1. julija 2011, pa znaša 123,51 evrov.  


 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti - Rejnine

  11-07-2013

  Rejništvo je institut družinskega prava, urejen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04- UPB1, v nadaljevanju ZZZDR), kot posebna oblika varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. ZZZDR vsebuje določbe o namenu rejništva ter o odločitvi centra za socialno delo o namestitvi otroka v rejniško družino.  


 • Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti - Družinski pomočnik

  11-07-2013

  Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne osebe.  


 • Ministrstvo za Delo Družino in Socialne Zadeve – Otroški dodatek

  19-06-2013

  Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.  Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začano prebivališče na različnih naslovih).  


Novice nam posredujejo tudi...