Izobraževanje - Koristne povezave:

 • Spletna aplikacija: IM-PROVE yourself

  08-08-2016

  Voluntariatovci so skupaj s češko partnersko organizacijo INEX v okviru projekta Upgrade Yourself ustvarili spletno aplikacijo IM-PROVE, katere namen je pomagati prostovoljcem pri razmisleku o njihovem učnem procesu ter prepoznavanju veščin, ki so se jih naučili med prostovoljskim delom. S pomočjo aplikacije lahko beležite svoje prostovoljske izkušnje; izveste, katerih mehkih veščin ste se naučil(i) s pomočjo prostovoljstva; načrtujete svoj razvoj v prihodnosti ter svoj profil veščin predstavite tudi drugim, npr. potencialnim delodajalcem. Aplikacija je na voljo brezplačno. Trenutno je na voljo zgolj v angleškem jeziku, kaj kmalu pa bo dostopna tudi v slovenskem in češkem jeziku. Vabljeni k ogledu in uporabi: http://improve.inexsda.cz/. http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/14031/cid/93  


 • E-Nefiks indeks za beleženje neformalnih znanj

  28-07-2016

  21.07.2016 e-Nefiks Nefiks obstaja v dveh različicah: kot knjižica Nefiks in kot elektronska različica. e-Nefiks je elektronska verzija sistema, ki je brezplačno na voljo vsem. Do njega je moč dostopati na podpornem portalu Nefiks. V e-Nefiks je vključenih že več kot 16.000 posameznikov. Do njega je enostavno dostopati in je preprost za uporabo. Mlade ta verzija gotovo motivira k udejstvovanju in aktivnemu pridobivanju novih kompetenc. Prav tako na enostaven način omogoča celovit pregled vseh kompetenc in znanj, na podlagi katerega je mogoče učinkovito načrtovanje lastne kariere. E-Nefiks želi mlade spodbuditi k čim bolj učno poklicni karierni orientaciji. Elektronska različica Nefiksa je torej uporabno orodje, s katerim lahko mlad posameznik opiše in ovrednoti vsa pridobljena znanja. Indeks v Nefiksu je nastal po skandinavskem modelu in bil prilagojen našim razmeram. Razdeljen je na 6 tematskih področij: Pridobivanje znanj z delom preko študentskih servisov, Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in delom na projektih, Pridobivanje izkušenj v tujini, Pridobivanje znanj na taborih in preko prostovoljstva, Pridobivanje znanj na tečajih in seminarjih (organizirane oblike izobraževanja), Ostali načini pridobivanja znanj. Kako deluje Nefiks? Ko posameznik zapiše neko aktivnost, jo mora potrditi izvajalec izobraževanja ali delodajalec. To pomeni, da je v knjižici poleg aktivnosti še veljaven žig in podpis. V e-obliki je namesto žiga in podpisa dovolj elektronska potrditev (uradni email naslov osebe in IP računalnika). Ko neko aktivnost vpišemo, je najbolj pomembno, da pridobljeno znanje ali kompetenco opišemo na način, zanimiv za morebitne delodajalce. To pomeni, da je potrebno v Nefiks vpisati, kaj nekdo zna. Za vpisovanje v elektronsko verzijo Nefiksa se je potrebno registrirati na spletni strani. http://www.mc-celje.si/sl/Priloznosti_v_Sloveniji/E-Nefiks_indeks_za_belezenje_neformalnih_znanj/  


 • PRIROČNIK ZVEZE RFR: Slovenski računovodski standardi (2016) v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

  21-07-2016

  Spoštovani,  Zveza RFR je na podlagi novih slovenskih računovodskih standardov, ki spreminjajo način računovodenja, pripravila priročnik. Sestavljen je iz treh temeljnih poglavij, uvoda v SRS in okvirja SRS, različnih sklopov gospodarskih kategorij, standardov zunanjega poročanja in standardov posebnosti, ki se navezujejo na organizacije specifičnih dejavnosti. Za strokovnjake Zveze RFR je bil pri nastajanju priročnika v ospredju končni uporabnik, zato je vsebina podana na preprost, pregleden in prijazen način. Najpomembnejši poslovni dogodki so dodatno obogateni s številnimi zgledi, komentarji, pojasnili in mnenji Zveze RFR. Začetna in končna kazala so hiter pripomoček pri iskanju vsebine ter posledično prave in varne rešitve problema v praksi. Zagotovite si svoj izvod priročnika in naj bo računovodenje z novimi standardi preprosto. Več informacij na spletni strani http://www.zvezarfr.si/produkti/izdaje/slovenski-racunovodski-standardi-(2016)-v-praksi-z-dodanimi-pravili-skrbnega-racunovodenja ali brezplačni telefonski številki 080 1957.  


 • CMEPIUS: Bogat nabor Erasmus+ kontaktnih seminarjev

  16-09-2015

  Del razpoložljivih sredstev vsakoletnega razpisa Erasmus+ nacionalne agencije namenijo sofinanciranju udeležbe ali organizacije tematskih oz. kontaktnih seminarjev. V okviru teh dogodkov poteka poglobljena diskusija na izbrano temo, namen pa je predvsem mreženje, izmenjava izkušenj in razvoj projektnih idej. Nacionalna agencija navadno rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo. V jesenskem času je na voljo več seminarjev za različna področja izobraževanja (poklicno izobraževanje, izobraževanje odraslih itd.). Več informacij najdete na slovenski spletni strani Erasmus+ pod razdelkom Razpisi Erasmus +. Potencialne prijavitelje prosijo, da si natančno preberejo razpoložljive informacije (tematika seminarja, ciljne skupine udeležencev). Vir: CMEPIUS, 8. 9. 2015  


 • Večjezična spletna stran za učenje nemškega jezika

  15-07-2015

  deutsch.info je brezplačna spletna platforma za učenje nemškega jezika. Poslužuje se modernih didaktičnih metod in hkrati ponuja zanimive in praktične informacije o življenju in delu v Nemčiji in Avstriji. Glavna ciljna skupina deutsch.info so motivirani učenci nemščine, ki imajo veliko zanimanje za jezik, kulturo in ljudi. Spletna platforma pa je namenjena tudi delojemalcem z najrazličnejšimi kvalifikacijami ali študentom, ki se nameravajo preseliti v Nemčijo oziroma Avstrijo ali pa tam že živijo. Namenjena je tudi vsem, ki potrebujejo nemški jezik v službi, ter šolarjem, turistom in prebivalcem obmejnih regij.  


 • Google za neprofitne organizacije tudi v Sloveniji!

  01-07-2015

  Google je razvil in lansiral program “Google za neprofitne organizacije” (Google For Non-Profits), ki omogoča prost dostop do številnih Googlovih plačljivih storitev, izdelkov in orodij. Google za neprofitne organizacije vključuje: Ad Grants – različica AdWords za neprofitne organizacije (dobrodelnim organizacijam je omogočena donacija oglaševanja v vrednosti do 10.000 $, kot pomoč pri ozaveščanju in pridobivanju novih ciljnih skupin na spletu, s pomočjo Google oglaševanja),Youtube za neprofitne organizacije (z donacijo je omogočena dodatna promocija s pomočjo YouTube kanala),Google Apps (možnost uporabe poslovnih orodij kot so e-pošta, Google dokumenti, koledar. Aplikacije omogočajo zmanjševanje IT stroškov in povečanje učinkovitosti organizacij). Za pridružitev storitvi Google za neprofitne organizacije uporabite spletno stran “Google za neprofitne organizacije”. Po končanem postopku potrjevanja (upravičenost neprofitne organizacije za pridobitev ugodnosti potrdi TechSoup Slovenija), bo vaša organizacija lahko dostopala do ugodnosti z Google uporabniškim računom.  


 • Brezplačna mobilna aplikacija eVŠ

  15-06-2015

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo brezplačno mobilno aplikacijo eVŠ za Android in iOS, kjer so na enem mestu zbrane pomembnejše informacije s področja visokega šolstva v Sloveniji. Namenjena je dijakom, študentom in ostali zainteresirani javnosti.   Uporabniku mobilna aplikacija eVŠ omogoča:iskanje po zbranih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije) in študijskih programih;pregled pomembnih informacij glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta: štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo, študentsko delo;načrtovanje na primer informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki Pomembni datumi;iskanje lokalov s študentsko prehrano in pregledovanje njihove ponudbe.  Več informacij o mobilni aplikaciji in povezavo na prenos aplikacije najdete na spletnih straneh MIZŠ.  


 • Delovanje in naloge Evropske komisije

  04-03-2015

  Spoznajte delovanje in glavne naloge Evropske komisije skozi zgodbo. Štiri glavne naloge Komisije so: Pravica do pobude – predlaganje novih zakonov in politik,Implementacija politik – upravljanje politik in proračuna Evropske unije,Varuhinja pogodb – uveljavljanje zakonodaje EU,Mednarodna razsežnost – zagotavljanje predstavljanja EU zunaj njenih meja. Video dostopen tukaj.  


 • GEA College - sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in menedžmentu

  24-07-2013

  GEA College je sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in menedžmentu. Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj in veščin, da bodo boljši od tekmecev in s tem uspešni v sodobnem tržnem gospodarstvu. Prizadevamo si za raziskovanje in razvijanje novih znanj, prenos obstoječih znanj ter izobraževanje in usposabljanje podjetnih ljudi.  


 • CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies

  12-07-2013

  CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka,Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.  


 • (ŠOUP) Študentska org univ na primorskem

  12-07-2013

  Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupnost študentov Univerze na Primorskem. Kot najmlajša študentska organizacija je bila ustanovljena takoj po ustanovitvi tretje slovenske univerze marca 2003, na začetku leta 2004 pa je dosegla priznanje s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).  


 • KAŠ - Klub ajdovskih študentov

  12-07-2013

  Klub ajdovskih študentov in dijakov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega življenja. Deluje na področju kulture, izobraževanja, sociale in športa. e Ajdovščina na nacionalni ravni.  


 • ŠKIS – Zveza študentskih klubov Slovenije

  12-07-2013

  Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) je organizacija, ki pod svojim okriljem združuje 52 študentskih klubov (in 5 pridruženih članov) iz lokalnih okolij po vsej Sloveniji.  


 • Študentska organizacija slovenije ŠOS

  12-07-2013

  Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentov in se kot taka zavzema za uresničevanje interesov več kot 100.000 študentov slovenskih fakultet, akademij, visokih in višjih strokovnih šol ter visokošolskih zavodov v tujini.  


 • Dijaški.net

  12-07-2013

  Spletni portal za vse srednješolce.  


 • Dijaška.org

  12-07-2013

  Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.  


Novice nam posredujejo tudi...