Zaposlovanje - Aktualno

 • SVETOVALNI DELAVEC - LOGOPED - M/Ž


  7.5.2021

  07-05-2021

  LOGOPEDSKA OBRAVNAVA UČENCEV

  Izobrazba:
  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
  Delovne izkušnje:
  ni zahtevano
  Znanje jezikov:
  slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
  Računalniška znanja:
  urejevalniki besedil - osnovno
  delo s preglednicami - osnovno
  Drugi pogoji:
  1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca. 3. Potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica. 4. Pisna izjava kandidata, da pri kateremkoli drugem sodišču (torej izven kraja prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. 5. Prosimo, da pri prijavi navedete registrsko številko razpisa za delovno mesto, za katerega se prijavljate. ZAPOSLITEV KANDIDATA, KI PO IZOBRAZBI NI LOGOPED, NE PRIDE V POŠTEV.
  Trajanje zaposlitve:
  Nedoločen čas
  Poskusno delo:
  ni zahtevano
  Način prijave kandidata:
  kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
  Naslov: Cesta 5. maja 15, 5270 AJDOVŠČINA


Novice nam posredujejo tudi...