Natečaji in razpisi - Aktualno

 • ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021


  17.5.2021

  07-05-2021

  Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

   

  Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2021

  (v nadaljevanju: JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021)

   

  Predmet in cilji javnega razpisa

  JAK bo delovne štipendije literarnim kritikom v letu 2021 podelila v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • podpora samozaposlenim na področju literarne kritike;
  • prispevek k razvoju literarne kritike, vrednotenju in refleksiji književnosti in kakovosti knjižnih del.

  JAK bo predvidoma podelila šest (6) delovnih štipendij literarnim kritikom v znesku najmanj 3.000 eur.

  Naziv in sedež naročnika
  Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

  Rok javnega razpisa
  Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR11–ŠTIPENDIJE–LITERARNI KRITIKI–2021 v Uradnem listu RS dne 16. 4. 2021 in se izteče dne 17. 5. 2021.

  Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjem obrazcu oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.


Novice nam posredujejo tudi...