Natečaji in razpisi - Aktualno

 • AMEU Dance Academy young stars


  25.5.2021

  07-05-2021

  Organizator nagradnega natečaja: Alma Mater Europaea - Akademija za ples, Neubergerjeva

  31, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem tekstu: “Organizator”).

  Pravila nagradnega natečaja „AMEU Dance Academy young stars“ (v nadaljnjem tekstu:

  „Nagradni natečaj“)

  1. člen

  Namen organiziranja nagradnega natečaja

  Organizator prireja nagradni natečaj s ciljem promocije Alma Mater Europaea - Akademije

  za ples. Instagram nagradni natečaj se prireja na območju države Slovenija.

  2. člen

  Trajanje

  Nagradni natečaj traja med 29. 4. 2021 in 25. 5. 2021 (do 23:59).

  3. člen

  Pravica sodelovanja v nagradnem natečaju

  Pravico sodelovanja v nagradnem natečaju imajo vse fizične osebe, rojene med leti 2002 in

  2009, s prebivališčem v Sloveniji, ki sprejemajo pravila te nagradne igre.

  Vse mladoletne osebe morajo ob oddaji svoje posnetka priložiti soglasje zakonitega

  zastopnika (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem

  mladoletne osebe v nagradnem natečaju in s pravili nagradnega natečaja.

  4. člen

  Kako sodelovati

  Posameznik v natečaju sodeluje tako, da posname kratek plesni video (max. dolžine 30

  sekund) in ga (skupaj s soglasjem zakonitega zastopnika) pošlje na e-mail

  eneja.kovacic@almamater.si.

  Vsebina videa mora ustrezati eni od sledečih kategorij:

  1) Hip/hop in jazz

  2) sodobni ples in balet

  3) družabni/tekmovalni

  Vsa komunikacija v zvezi z nagradno igro bo potekala na

  https://www.instagram.com/ameudanceacademy/. Pravila nagradnega natečaja so javno

  dostopna na spletni strani https://dance-academy.almamater.si/.

  Prispeli posnetki ne smejo vsebovati žaljive in vulgarne vsebine. Vse prispele posnetke bo

  pregledala strokovna žirija in tiste, ki ne bodo v skladu s pravili, izločila.

  5. člen

  Nagrade

  Najboljši video v posamezni kategoriji prejme:

  • dve individualni uri z izbranim pedagogom AMEU Akademije za ples,

  • promocija na kanalih AMEU Akademije za ples,

  • darilna vrečka s promocijskimi materiali Akademije za ples,

  • potrdilo o uvrstitvi.

  Drugouvrščeni video v posamezni kategoriji prejme:

  • promocija na kanalih AMEU Akademije za ples,

  • darilna vrečka s promocijskimi materiali Akademije za ples,

  • potrdilo o uvrstitvi.

  Tretjeuvrščeni video v posamezni kategoriji prejme:

  • darilna vrečka s promocijskimi materiali Akademije za ples,

  • potrdilo o uvrstitvi.

  Skupni zmagovalec/ka prejme:

  • Slušalke AirPods,

  • snemanje kratkega videa z ekipo AMEU Akademije za ples v prostorih akademije,

  • gostovanje v oddaji Parada plesa, avtorice Barbre Drnač.

  6. člen

  Izbor dobitnikov nagrad

  Strokovna žirija bo izbrala tri najboljše videoposnetke v vsaki kategoriji, 3 drugouvrščene in 3

  tretjeuvrščene.

  Izmed najboljših videoposnetkov posamezne kategorije bo nato izbran še skupni

  zmagovalec/ka.


Novice nam posredujejo tudi...