Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem inštitutu


  1.6.2021

  30-10-2020

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo enemu slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA. 

  Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR. 

  Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 296. javni razpis). Prijavnico najdete tukaj.

  Rok prijave traja do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 1. 6. 2021.  


Novice nam posredujejo tudi...