Prosti čas

Je info točka, ki nudi mladim informacije o kreativnem in kvalitetnem preživljanju prostega časa v Ajdovski občini in bližnji okolici.



Novice nam posredujejo tudi...