Zaposlovanje - Stalne vsebine

 • POSLOVNI SEKRETAR V - M/Ž


  6.11.2019

  07-11-2019

  GASILSKO RESEVALNI CENTER AJDOVSCINA

  PREVZEM IN ODDAJA POŠTE TER S TEM POVEZANA OPRAVILA IN EVIDENCE, PRIPRAVA DOPISOV, GRADIV, VABIL, AKTOV, ZAPISNIKOV, NAROČILNIC, POGODB IN DRUGIH DOKUMENTOV PO NAVODILU VODSTVA, SODELOVANJE Z VODSTVOM PRI VODENJU KADROVSKE EVIDENCE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, POVEZANE Z OSEBJEM: PRIPRAVA RAZPISOV, DOKUMENTACIJE IN AKTOV PRI POSTOPKIH ZAPOSLOVANJA ALI NAJEMANJU DELOVNE SILE, PRIPRAVA ODLOČB O DOPUSTU, SPREMLJANJE IN PREDLAGANJE NAPOTITEV ZA POTREBE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA DELOVNO MESTO (NPR. IZOBRAŽEVANJA, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, VARSTVO PRI DELU...),IZVAJANJE PLAČIL IN VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA TER KNJIŽENJE, PRIPRAVA MESEČNIH PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ IN POTNIH NALOGOV TER DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV (PODJEMNE IN AVTORSKE POGODBE, SEJNINE), OBRAČUN IN POROČANJE O IZPLAČILIH, PRIPRAVA IN KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV TER ZAHTEVKOV, VODENJE ZALOG BLAGA IN MATERIALA, REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, SALDAKONTOV KUPCEV, DOBAVITELJEV IN FINANCERJEV, SODELOVANJE PRI OBRAČUNU DAVKA NA DODANO VREDNOST, PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV IN LETNEM POROČANJU, SODELOVANJE Z IZVAJALCEM RAČUNOVODSKIH STORITEV IN IZVAJANJE NALOG PO NJEGOVEM NAVODILU, OSTALA ADMINISTRATIVNA IN KNJIGOVODSKA PODPORA ZA JAVNI ZAVOD, DRUGE NALOGE PO NAROČILU VODSTVA SKLADNO S PREDPISI.

  Upravna enota delovnega mesta oziroma dela AJDOVŠČINA

  Izobrazba srednja strokovna, srednja splošna

  Trajanje zaposlitve Nedoločen čas

  Delovni čas polni delovni čas

  Delovne izkušnje 2 leti

  Vozniški izpit B

  Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno

  Drugi pogoji Izkušnje v knjigovodstvu

  Prijava je mogoča do 6. 11. 2019

  Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, Drugo


Novice nam posredujejo tudi...