Zaposlovanje - Stalne vsebine

  • GRADBENI INŽINIR


    20.9.2018
    Ajdovščina

    20-09-2019

    SVETOVANJE PRI KONSTRUIRANJU ALI KONSTRUIRANJE MOSTOV, JEZOV, POMOLOV, CEST, LETALIŠČ, ŽELEZNIC, PREKOPOV, CEVOVODOV, SISTEMOV ZA ODSTRANJEVANJE ODPADKOV IN PREPREČEVANJE POPLAV TER INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH VELIKIH ZGRADB; - DOLOČANJE IN PODROBNO IZDELAVA GRADBENIH METOD, MATERIALOV IN STANDARDOV KAKOVOSTI TER VODENJE GRADBENIH DEL; - VZPOSTAVLJANJE NADZORNIH SISTEMOV ZA ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITEGA DELOVANJA ZGRADB, VARNOSTI IN VARSTVA OKOLJA; - ORGANIZIRANJE IN VODENJE VZDRŽEVANJA IN POPRAVIL OBSTOJEČIH GRADBENIH OBJEKTOV; - ANALIZIRANJE VEDENJA TAL IN KAMNIN, KO SO POD PRITISKOM NAČRTOVANIH ZGRADB, TER NAČRTOVANJE GRADBENIH TEMELJEV; - ANALIZIRANJE STABILNOSTI ZGRADB TER PREIZKUŠANJE VEDENJA IN VZDRŽLJIVOSTI UPORABLJENIH GRADBENIH MATERIALOV - IPD


Novice nam posredujejo tudi...