Zaposlovanje - Stalne vsebine

 • Javni natečaj – svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina

  07-06-2019

  Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za okolje in prostor.

  Javni natečaj - svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina


  Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)  župan Občine Ajdovščina objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

  Svetovalec za okolje in prostor

  Občina Ajdovščina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za okolje in prostor.

  Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta:

  -        imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo oz. prvo bolonjsko stopnjo, smer: gradbena, geodezija, geografija ali upravna

  -        imeti morajo 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma izpolnjevati pogoje za naziv svetovalec III,

  -        imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,

  -        morajo obvladati uradni (slovenski) jezik,

  -        imeti morajo opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,

  -        imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,

  -        ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

  -        zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


Novice nam posredujejo tudi...