Zaposlovanje - Stalne vsebine

 • VODJA FINANČNE IN RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž


  25.9.2021
  Ajdovščina

  10-09-2021

  ORGANIZIRA, VODI, DELEGIRA IN NADZIRA DELO ZAPOSLENIH V FINANČNI IN RAČUNOVODSKI SLUŽBI ( FRS ), SPREMLJA ZAKONE IN PREDPISE S PODROČJA FINANC IN RAČUNOVODSTVA IN OPOZARJA NADREJENEGA NA SPREMEMBE,SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA PLANA POSLOVANJA DRUŽBE,OBLIKUJE LETNE FINANČNE PLANE POSLOVANJA ZA POSAMEZNA PODROČJA, SPREMLJA REALIZACIJO PLANOV,DNEVNO SPREMLJA DENARNE TOKOVE IN TEKOČO LIKVIDNOST PODJETJA; NADZORUJE GIBANJE FINANČNIH TOKOV, OPOZARJA NADREJENEGA NA ODMIKE OD PLANA ALI PROBLEME, PO NAVODILIH NADREJENEGA SODELUJE Z BANKAMI IN DRUGIMI FINANČNIMI INSTITUCIJAMI, PRIPRAVLJA PRAVILNO IN PRAVOČASNO MESEČNA POROČILA, TER DRUGE POTREBNE INFORMACIJE ZA POTREBE VODSTVA, DAJE NAVODILA, VRŠI STROKOVNI NADZOR NAD PODREJENIMI IN ZAGOTAVLJA PRAVILNOST DELA IN TOČNOST PODATKOV NA PODROČJU FINANC IN RAČUNOVODSTVA,SODELUJE PRI FINANČNEM IN RAČUNOVODSKEM PREDRAČUNAVANJU,NAČRTOVANJU IN ANALIZIRANJU,..

  Izobrazba:
  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
  Delovne izkušnje:
  ni zahtevano
  Znanje jezikov:
  angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
  slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
  Računalniška znanja:
  urejevalniki besedil - osnovno
  delo s preglednicami - zahtevno
  delo z bazami podatkov - zahtevno
  poznavanje računalniških omrežij - osnovno
  Drugi pogoji:
  da ima izobrazbo VII stopnje Ekonomia in matematika, znanje SAP programa . Posebni pogoji: občasno prerazporejen delovni čas. Življenjepis posredujte na elektronski naslov zaposlitev@fructal.si z obveznim pripisom v polju Zadeva: VODJA FINANČNE IN RAČUNOVODSKE SLUŽBE
  DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
  Trajanje zaposlitve:
  Določen čas, 12 mesecev
  Poskusno delo:
  3 mes.
  Urnik dela:
  dopoldan
  Način prijave kandidata:
  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti


Novice nam posredujejo tudi...