Zaposlovanje - Stalne vsebine:

 • KOMERCIALIST - M/Ž

  12-08-2021

  DELO NA PODROČJU KOMERCIALE V ITALIJANSKEM, ANGLEŠKEM IN HRVAŠKEM JEZIKUIzobrazba:višješolska (prejšnja), višja strokovna, EkonomijaDelovne izkušnje:1 letoZnanje jezikov:angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekočehrvaški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekočeitalijanski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekočeRačunalniška znanja:urejevalniki besedil - osnovnodelo s preglednicami - osnovnoDrugi pogoji:kandidat mora obvladati komercialno korespondencoDELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODATrajanje zaposlitve:Določen čas, 12 mesecevPoskusno delo:6 mes.Urnik dela:dopoldanNačin prijave kandidata:kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  


 • STREŽBA IN PRIPRAVA PIJAČ - M/Ž

  07-05-2021

  Opis del in nalog:STREŽBA IN PRIPRAVA PIJAČ/NAPITKOV.Izobrazba:osnovnošolskaAlternativna izobrazba:srednja poklicnaDelovne izkušnje:ni zahtevanoDrugi pogoji:DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODATrajanje zaposlitve:Določen čas, 12 mesecevPoskusno delo:ni zahtevanoUrnik dela:popoldanOkvirna plača:1024 EURNačin prijave kandidata:kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  


 • Delo na recepciji - Mjob

  05-11-2020

  Sta komunikativnost in prijaznost tvoji vrlini? Te zanima delo na recepciji? Podjetje, ki se ukvarja s servisiranjem gradbene mehanizacije te vabi, da se pridružiš njihovi ekipi. Prijavo pošlji na mail iz oglasa. delo na recepcijiKraj dela : AjdovščinaTrajanje : Dopoldne  


 • Evropski okoljski urad zaposluje strokovnjaka_injo za komunikacije

  14-08-2020

  Platforma Sloga obvešča, da išče EEB strokovnjaka_injo za komunikacije, ki bo delo opravljal_a delo na sedežu EEB v Bruslju in bo del dinamične ekipe. Delo bo vključevalo: priprava, urejanje in pošiljanje sporočil za javnost ter drugega ustreznega gradiva;priprava berljivih in mnenjskih člankov; uporaba družbenih omrežij za spodbujanje kampanj in doseganja ciljev zagovorništva; komunikaciranje z novinarji in zainteresiranimi stranmi o delu in dejavnostih EEB; prepoznavanje, razvijanje in prodajanje zgodb; ohranjanje dobrih odnosov z mediji in spremljanje poročanja; lektoriranje in urejanje dokumentov, izboljšanje berljivosti; posodabljanje, vzdrževanje in razvoj spletne strani EEB, spletnih orodij in družbenih omrežij; zagotavljanje kampanjskega in zagovorniškega dela v sodelovanju s partnerji in članicami; razvoj kreativnih komunikacijskih ukrepov in strategij; pomoč pri komunikacijskih nalogah. Delo bo potekalo v Bruslju. Mesečna plača je med 2.700 in 3.290 (bruto), skupaj z ugodnostmi. dopust, 13. plača, vključitev v pokojninsko shemo, boni za kosilo. S kandidatom_ko se bo podpisala pogodba o zaposlitvi za obdobje enega leta (z možnostjo podaljšanja, odvisno od financiranja). Več o delovnem mestu in načinu prijave lahko najdete tukaj.  Rok za prijavo je 4. 9. 2020.    


 • Kako podjetnik sam plača akontacijo dohodnine?

  09-03-2016

  Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 5. 3. 2016, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar Podjetnik lahko sam plača akontacijo dohodnine po Univerzalnem plačilnem nalogu (UPN), preko sistema eDavki pa odda obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD). Več o tem kdaj, koliko in kako lahko to stori, si preberite v nadaljevanju. Na podlagi davčnega obračuna (ali napovedi o predvideni davčni osnovi za podjetnike v prvem letu poslovanja) se določi akontacija dohodnine, ki se v tekočem davčnem letu plačuje bodisi v mesečnih obrokih (če znesek akontacije v davčnem obračunu preseže 400 evrov) ali v trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne preseže 400 evrov). Akontacija se plačuje do 10. dne prihodnjega meseca (npr. za mesec januar do 10. februarja oziroma v primeru trimesečnih obrokov za obdobje januar – marec do 10. aprila). Akontacija dohodnine se plačuje na PDP proračun države SI56 0110 0888 1000 030, pri čemer je potrebno uporabiti referenco SI19 vaša davčna številka-40002. Davčni obračun Podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, izračunava akontacijo dohodnine sam v davčnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Dohodninsko lestvico si lahko pogledate v članku Obdavčitev s.p. V davčnem obračunu lahko podjetnik uveljavlja tudi davčne olajšave: olajšavo za zavezanca invalida,olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj,olajšavo za zaposlovanje,olajšavo za zaposlovanje invalidov,olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,olajšavo za donacije,olajšavo za investiranje. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov Pri izračunu akontacije dohodnine se upoštevajo stopnje dohodnine iz dohodninske lestvice, podjetnik pa lahko upošteva tudi splošno olajšavo, dodatno splošno olajšavo in posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Olajšavi lahko upošteva pod pogojem, da jim za posamezno davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav. Pri podjetniku, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, je davčna osnova dobiček, ki se ugotovi tako, da se od prihodkov, ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhodki (stroški). Podjetnik, ki začne opravljati dejavnost, sam izračuna predhodno akontacijo v znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje predhodna akontacija. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije ter obrokov predhodne akontacije predloži davčnemu organu v 8 dneh od vpisa v primarni register oziroma ob predložitvi prijave za vpis v davčni register. Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj podjetniku ni treba voditi evidenc o odhodkih oziroma stroških, ki jih ima pri poslovanju. Podjetnik, ki na novo začne z opravljanjem dejavnosti, opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za prvo davčno leto opravljanja dejavnosti hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa. Več o t. i. normirancih v članku S.p. z normiranimi stroški Podjetnik, ki pa že opravlja dejavnost, lahko ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, če takšen način ugotavljanja davčne osnove priglasi davčnemu organu in če njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred tem davčnim letom, ne presegajo 100.000 evrov. Podjetnik ugotovi davčno osnovo na način, da od ustvarjenih prihodkov odšteje normirane odhode v višini 80 % ustvarjenih prihodkov. Pri ugotavljanju davčne osnove upošteva prihodke in odhodke ob njihovem nastanku. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 % davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Podjetnik, ki računa davčno osnovo z upoštevanjem normiranih dohodkov, pri izračunu dohodnine ne more uveljavljati davčnih olajšav. Podjetnik lahko akontacijo dohodnine plača po Univerzalnem plačilnem nalogu – UPN. Preko sistema eDavki pa podjetnik odda obrazec Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD). Preberite tudi: Kako je sestavljena plača? Plačilo akontacije dohodnine po UPN Akontacija dohodnine se plačuje na transakcijski račun: SI56011008881000030, pri čemer je potrebno uporabiti referenco: SI19 vaša davčna številka-40002. Za kodo namena se uporabi kratico TAXS, namen plačila pa je AKONTACIJA DOHODNINE.  


 • Oprostitev plačila prispevkov za s. p. izključno ob prvem vpisu v poslovni register

  02-03-2016

  Objavljeno: Data d.o.o., 12. 2. 2016, http://data.si/, Avtor: Nina Petrič V primeru, da je zavezanec najprej odprl, zaprl in nato ponovno odprl s. p., ne glede na to, da od prvega vpisa še nista pretekli dve leti, ob drugem vpisu zanj delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. zanj ni več mogoča. Delna oprostitev plačila prispevkov do dve leti po prvem vpisu Do oprostitve plačila prispevkov za s. p. je upravičen zavezanec, ki prvič odpre s. p. in je na podlagi samozaposlitve vključen v socialna zavarovanja. Pri tem je do navedene delne oprostitve upravičen dve leti od prvega vpis. Oprostitve plačila prispevkov za s. p. so oproščene zgolj tiste osebe, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne dejavnosti, in sicer v prvih dveh letih poslovanja po prvem vpisu v register. O tem si lahko preberete v prispevku Kdaj uveljavljanje delne oprostitve plačila prispevkov. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da v primeru, da je oseba iz registra izbrisala in zaprla dejavnost, potem ob ponovnem odprtju dejavnosti ne gre več za prvi vpis v register. Kot pojasnjujejo na ministrstvu je taka oseba opravičena do oprostitve plačila prispevkov za s. p. le za čas, ko je prvič odprla samostojno dejavnost pa do prvega izbrisa iz registra. Na Finančni upravi RS se strinjajo in dodajajo: »Ob ponovnem odprtju s. p. (četudi v obdobju enega ali dveh let) mu ta oprostitev plačila prispevkov za s. p. ne pripada več, saj ne gre ve za prvi ampak drugi vpis s. p.« Delna oprostitev plačila prispevkov za s. p. v primeru spremembe popoldanskega v polni s. p. V primeru, da ima oseba odprt t. i. popoldanski s. p. in je vključena v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu, ni upravičena do uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov za s. p. Kot pravijo na ministrstvu, pa se mora taka oseba v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi samozaposlitve vključiti v obvezno zavarovanje in plačevati polne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S. p. lahko seveda tudi zapre. Na ministrstvu pa opozarjajo tudi, da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo plačila prispevkov za preostali čas, če od prvega vpisa v register samostojnih podjetnikov še ni poteklo dve leti. To pomeni, da lahko ta oseba uveljavlja olajšavo le za čas, ki ji je ostal od prenehanja pogodbe o zaposlitvi in vključitve v obvezno zavarovanje na podlagi 15. člena zakona do poteka dveh let od prvega vpisa samostojne dejavnosti. Več o tem si lahko preberete tukaj.  


 • Nove omejitve za pridobitev statusa s. p.

  17-12-2015

  Od 1. 1. 2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s. p.Omejitev obstaja, če: je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1. 1. 2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam);so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1. 1. 2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam) objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25 %;je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d. o. o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno. Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po 1. 1. 2016. Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije. Objava prenehanja opravljanja dejavnosti Hkrati AJPES obvešča s. p., ki nameravajo prenehati opravljati dejavnosti, da morajo najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti namero o prenehanju. Obvestilo za objavo lahko podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije OOPS, po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si, odda na točki VEM ali prinese osebno ali pošlje po pošti na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov podjetnika (davčna številka, prebivališče …), mora pa vsebovati podatek o datumu prenehanja opravljanja dejavnosti. Vir: AJPES  


 • Podjetniki bodo imeli lahko le en transakcijski račun

  17-12-2015

  Ljubljana, 15. decembra (STA) - Danes so začele veljati novembra sprejete spremembe zakona o davčnem postopku, ki jih je vlada pripravila v okviru ukrepov za odpravo administrativnih ovir in večjo učinkovitost pri pobiranju javnih dajatev. Zavezancem prinašajo poenostavitev davčnih postopkov, podjetnikom med drugim ne bo treba imeti več ločenega transakcijskega računa.Zavezanci bodo administrativno razbremenjeni s tem, ko bo smel tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, uporabljati le en transakcijski račun. "S tem se jim bodo zmanjšali stroški vodenja ločenega plačilnega računa," je med obravnavo na novembrski seji DZ povedala Mateja Vraničar Erman s finančnega ministrstva.Zdaj morajo imeti samostojni podjetniki ločen transakcijski račun za zasebno in za poslovno rabo. Če se bo odločil samo za enega, ga bo lahko uporabljal v zasebne in poslovne namene.Po novem bo lahko davčni organ vse neplačane obveznosti pobotal s preveč plačanimi prispevki, davki in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi. S tem se bodo davčnemu zavezancu znižali ali odpravili stroški izvršbe in provizije.Novela zakona daje davčnemu zavezancu dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Če je zavezanec vključen v postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja, bo lahko davke odplačal v največ 60 mesečnih obrokih in ne več le v 24.Med ukrepe za odpravo administrativnih ovir sodijo še spremembe pri napovedi dohodkov zaposlenih pri fizičnih osebah, kot so denimo gospodinjske pomočnice, možnost pobota zavezančevega davčnega dolga s preveč plačanimi prispevki ali davki ter določitev enotnejših rokov pri vlaganju napovedi dohodkov iz zaposlitve.Za zavezance za dohodnino je pomembna novost ta, da bodo po novem vsi prejeli informativni izračun dohodnine. Zdaj jih namreč finančna uprava ne pošilja vsem, npr. upokojencem, ki prejemajo le pokojnino, ali tistim z zelo nizkimi dohodki.Sprejete spremembe pri davčnem postopku pa se nanašajo na še več področij: poleg odprave administrativnih ovir in olajšanja plačila davčnega dolga za davčne zavezance novela zakona prinaša tudi pospešitev postopkov davčne izvršbe, uvaja nov instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma ter prenaša evropsko ureditev v slovensko zakonodajo.Institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma pomeni pomembno poenostavitev predvsem na področju ugotavljanja transfernih cen, po katerih si družbe zaračunavajo določene storitve oz. dobavo blaga. Ta novost bo uveljavljena z letom 2017, dobrodošla pa bo za velike gospodarske družbe, ki poslujejo v mednarodnem okolju - po novem bodo finančni upravi vnaprej razkrile okoliščine posameznih poslov.Z novelo zakona se bo po pričakovanjih vlade izboljšala tudi učinkovitost davčne izvršbe. Zato so pri davčni izvršbi na premičnine uveljavljene takšne spremembe, da bodo preprečile zlorabe dražiteljev in ponudnikov zarubljenih premičnin, ki se v praksi pogosto poslužujejo načinov, s katerimi lahko za zelo nizke zneske kupijo zarubljene premičnine.Banke bodo dolžne davčnemu organu posredovati podatke o dolžnikovem depozitu, ta pa se bo odločil, ali bo nadaljeval davčno izvršbo na druga, za davčnega zavezanca manj ugodna in praviloma dražja sredstva izvršbe (premičnine, denarne terjatve, nepremičnine, vrednostne papirje), če vezana sredstva ne zadoščajo za poplačilo davka oz. bi davčna izvršba po sprostitvi teh sredstev že zastarala.Hkrati je vlada zakon o davčnem postopku uskladila s prenovljenim zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki je iz izvršbe izvzel nekatere socialne prejemke. Izvršba sicer ne bo začeta, če dolg na posameznega zavezanca ne dosega 25 evrov.  


 • Predlaganje REK obrazcev po 1. 1. 2016

  16-12-2015

  Objavljeno: FinD-INFO, 30. 11. 2015, http://www.findinfo.si/ V skladu z določbami veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se pokojninska doba, plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Podatke zagotavljajo v skladu s tem zakonom pravne in fizične osebe, ki so kot dajalke ali dajalci podatkov in zavezanke ali zavezanci za vložitev prijav podatkov o zavarovanju opredeljeni v predpisih, ki urejajo matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (matična evidenca). V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je tudi določeno, da se matična evidenca uredi s posebnim zakonom. Tako je v Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) določeno, da so delodajalci, ki so plačniki davka v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, predpiše minister, pristojen za finance, dolžni sporočiti tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter spremembe teh podatkov, in sicer na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni postopek za predložitev obračuna davčnega odtegljaja. Navedena določba se prične uporabljati s 1. 1. 2016. Na podlagi te določbe je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki določa podatke, potrebne za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju na obračunu davčnega odtegljaja. Podrobnejši opis teh podatkov je objavljen na povezavi: Podrobnejši opis - podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah. Ne glede na to, da se bodo podatki za oblikovanje prijave o osnovi od 1. 1. 2016 dalje zbirali na obračunu davčnega odtegljaja, pa so delodajalci v skladu s prehodno določbo dolžni do 30. 4. 2017 posredovati podatke o osnovi na obrazcu M-4 za leto 2016, za obdobja po 1. 1. 2017 pa ta njihova obveznost preneha. Delodajalci oziroma stečajni ali likvidacijski upravitelji so za obdobja do 31. 12. 2016 še vedno dolžni posredovati podatke oziroma spremembe že posredovanih podatkov preko aplikacije za posredovanje podatkov na obrazcih M-4, če jih niso posredovali oziroma jih niso posredovali v predpisanih rokih.  


 • Vse o davčnih blagajnah

  16-12-2015

  Objavljeno: http://www.racunovodja.com/, 3. 12. 2015 Digitalno potrdilo in pooblaščanje Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne). Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastijo drugo osebo, morda računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS natisnejo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga izpolnijo (določijo pooblaščenca) in ga pošljejo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel. Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po ZDavPR zavezani k davčnem potrjevanju računov bodo potrebovali namensko digitalno potrdilo pred začetkom gotovinskega poslovanja, saj bodo le z uporabo namenskega digitalnega potrdila lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih. Pooblastilo Če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje preko eDavkov, je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila. Postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila Od 15. 11. 2015 dalje bodo lahko zavezanci prek portala eDavki vložili Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo imenoval DPR-PridobitevDP.Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU (tega portala trenutno še ni).Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno. Navodila za prevzem namenskega digitalnega potrdilaObrazec pooblastila za pridobitev in preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računovVzorec izpolnjenega obrazcaSeznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki Podatki o poslovnih prostorih Podatki o poslovnih prostorih za namene ZDavPR se ne bodo pošiljali preko e-Davkov. Zavezanci, ki bodo pri izdaji računov uporabljali svojo programsko opremo, bodo podatke o poslovnih prostorih praviloma posredovali preko svoje programske opreme. Drugače pa bodo zavezanci podatke o poslovnih prostorih lahko posredovali preko aplikacije »MINI BLAGAJNA«, ki bo od decembra 2015 dalje dostopna na spletni strani Finančne uprave. Preko e-Davkov se bodo samo pridobivala (in preklicevala) namenska digitalna potrdila in nič drugega. Zavezanec mora sporočiti podatke o poslovnih prostorih za vsak posamezen poslovni prostor zavezanca, v katerem izdaja račune. Podatke bo podpisal z namenskim digitalnim potrdilom in jih poslal davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem podatkov o računu za namene potrditve računa. Podatki o poslovnih prostorih za namene izvajanja postopka potrjevanja računov bodo morali vsebovati naslednje podatke: davčno številko zavezanca,oznako poslovnega prostora zavezanca,identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,naslov poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru,vrsto poslovnega prostora, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem prostoru,podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov indatum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo Podatke o poslovnih prostorih bo treba na FURS poslati enkrat, in sicer pred prvim pošiljanjem računa, ki se nanaša na poslovni prostor. V primeru spremembe podatkov o poslovnem prostoru bo treba po enakem postopku poslati spremenjene podatke o poslovnih prostorih. Zavezanec bo moral davčnemu organu sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov o poslovnih prostorih za posamezni poslovni prostor. Zavezanec bo moral tudi spremembe podatkov sporočiti pred začetkom uporabe spremenjenih podatkov na enak način, kot v primeru prvega sporočanja. Zavezanec bo o poslovnih prostorih davčnemu organu sporočiti tudi dejstvo, da je posamezen poslovni prostor zaprl. Zavezanec bo moral vsakemu poslovnemu prostoru, v katerem izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, z internim aktom dodeliti oznako poslovnega prostora, ki je sestavni del številke računa. Predpisati bo moral pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov, narediti popis poslovnih prostorov in dodeliti oznake poslovnim prostorom. Interni akt mora sprejeti pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem poslovanju. Interni akt bo moral predložiti v postopku nadzora na zahtevo davčnega organa. Postopek sporočanja podatkov o poslovnih prostorih: Zavezanec bo moral podatke podpisati z namenskim digitalnim potrdilom in jih poslati davčnemu organu prek vzpostavljene elektronske povezave pred prvim pošiljanjem podatkov o računu za namene potrditve računa. Davčni organ bo preveril, če so poslani vsi predpisani podatki o poslovnem prostoru in če so podatki podpisani z namenskim digitalnim potrdilom. če bosta izpolnjena oba pogoja, bo zavezancu poslal potrdilo o prejemu podatkov prek vzpostavljene elektronske povezave.če kateri od obeh pogojev ne bo izpolnjen, bo davčni organ zavezancu nemudoma poslal sporočilo o zavrnitvi sprejema podatkov prek vzpostavljene elektronske povezave. V sporočilu bo navedena napaka, do katere je prišlo pri obdelavi podatkov. Takoj, ko bo zavezanec odpravil napako, bo moral davčnemu organu ponovno poslati podatke o poslovnih prostorih v potrditev. Štelo se bo, da je zavezanec poslal podatke o poslovnih prostorih, ko bo od davčnega organa prejel potrdilo o prejemu podatkov. S Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov so predpisane: vrste poslovnih prostorov zavezanca, vsebina in oblika sporočila za pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih ter protokoli in varnostni mehanizmi za izmenjavo podatkov, model uporabe, pri katerem se za pošiljanje in podpisovanje sporočil uporablja centralni informacijski sistem zavezanca, model uporabe, pri katerem se pošiljanje in podpisovanje elektronskih sporočil izvaja posamično na elektronskih napravah za izdajo računov, standardna sporočila o napakah in protokoli postopkov v primeru napak. Oznaka poslovnega prostora Oznako poslovnega prostora, v katerem zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju, določi zavezanec sam, pri čemer: je ta lahko sestavljena iz številk in črk 0-9, a-z, A-Z,mora biti enaka kot tista, ki je navedena na računih inmora biti enkratna na nivoju zavezanca. Pri identifikacijski oznaki nepremičnine se vpiše identifikacijska oznaka stavbe oziroma dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kot je določena v registru nepremičnin. Oznaka se vpiše, če zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru. Identifikacijska oznaka nepremičnine je sestavljena iz treh delov, in sicer podatka številke katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe, ki se vpisujejo ločeno. Če zavezancu niso znani identifikacijski podatki o nepremičnini, le-te pridobi na Geodetski upravi Republike Slovenije - GURS. Javni pogled v nepremičnine: Javni vpogled v podatke o nepremičninah Za nepremični poslovni prostor se v sporočilu o posredovanju podatkov vpiše tudi naslov poslovnega prostora. Naslov sestavljajo ulica in hišna številka, dodatek k hišni številki, naselje, pošta in poštna številka. Primeri internih aktov Vzorec internega akta - primer 1: En poslovni prostor, ena elektronska naprava za izdajo računov (pdf) (.docx)Vzorec internega akta - primer 2: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po posamezni elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru (pdf) (.docx)Vzorec internega akta - primer 3: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po vsakem poslovnem prostoru (pdf) (.docx)Vzorec internega akta - primer 4: Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po centralni elektronski napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca (pdf) (.docx) FURS MINI BLAGAJNA - brezplačna aplikacija na e-davkih Za tiste, ki izdajo sorazmerno majhno število računov in nimajo posebnih zahtev, bo na spletnem portalu eDavki na voljo brezplačna aplikacija za izdajo računov. Za izdajanje računov z uporabo te aplikacije bodo zavezanci potrebovali računalnik, internetno povezavo, digitalno potrdilo in brezplačno namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne. Uporaba aplikacije ne bo omejena le na male zavezance. Odločitev o uporabi bo na strani zavezancev. Aplikacijo bodo lahko uporabljali tudi večji zavezanci, če bodo presodili, da zadostuje njihovim potrebam. Ali bodo namensko digitalno potrdilo potrebovali zavezanci, ki bodo za izdajo računov uporabljali aplikacijo FURS - »mini blagajno« in zavezanci, ki bodo za izdajo računov uporabljali vezano knjigo računov? Da. Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po ZDavPR zavezani k davčnem potrjevanju računov bodo potrebovali namensko digitalno potrdilo pred začetkom gotovinskega poslovanja, saj bodo le z uporabo namenskega digitalnega potrdila lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih. Obvestilo o obveznosti izdaje in prejema računa Z namenom ozaveščanja in informiranja kupcev o pomenu izdajanja računov ter ustreznega evidentiranja doseženega prometa, plačevanja davkov in zmanjševanja obsega neizdajanja računov zavezancev je določeno, da mora zavezanec za izvajanje postopka potrjevanja računov v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajanje računov ali na drugem vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve tega kupcu ter o obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. Kršitev je za zavezanca davčni prekršek. Vzorec: Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun Za nepremičen poslovni prostor je predpisana velikost obvestila najmanj v formatu A5 (148 x 210 mm), za premičen poslovni prostor pa najmanj v formatu A7 (74 x 105 mm).Tiskovina mora biti barvna. Prehodno obdobje Za prehod iz uporabe vezane knjige računov na davčne blagajne je predvideno daljše prehodno obdobje. Do 31. decembra 2017 zavezanci lahko izdajajo račune še z uporabo vezane knjige računov. Vsi zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, bodo lahko izbrali med uporabo: elektronske naprave za izdajo računov tervezane knjige računov. Zavezanec, ki bo med 2. januarjem 2016 in 31. decembrom 2017 uporabljal vezano knjigo računov, bo moral v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave poslati podatke o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov. Za obveznost potrjevanja računov se v teh primerih smiselno uporabijo določbe 4. člena v zvezi z uporabo namenskega digitalnega potrdila, 8. člena o postopku sporočanja podatkov o poslovnih prostorih zavezanca in 10. člena o postopku v primeru nedelovanja elektronske naprave za izdajo računov. Način izvajanja potrjevanja računov mora zavezanec določiti z internim aktom. Ne bo pa mogel v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajo računov in vezane knjige računov. Oznaka fizične osebe, ki izda račun Oznaka fizične osebe je eden od podatkov, ki ga bo moral zavezanec posredovati na FURS v okviru postopka davčnega potrjevanja računov. Zavezanec bo moral povezati oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave z davčno številko te osebe. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki je določena kot obvezen podatek na računu za namene postopka potrjevanja računov, je lahko katera koli oznaka, kakor jo opredeli davčni zavezanec za te namene. Pomembno je, da je ta oznaka povezana z davčno številko te osebe, ki jo mora poslati davčnemu organu kot podatek o računu v postopku potrditve računa, sama davčna številka pa na računu ne bo izkazana. Kopija računa ZDavPR določa, da v primeru, ko kupec zahteva od zavezanca izdajo kopije računa, mora zavezanec izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako »KOPIJA« in zaporedno številko kopije. Kopija računa mora biti enaka originalu. Kontakti za vprašanja Vsebinska vprašanja se posredujejo na naslov: gfu.fu@gov.si.Tehnična vprašanja se posredujejo na naslov dev.blagajne.fu@gov.si.Pomoč pri namestitvi namenskih digitalnih potrdil za davčne blagajne na elektronski naslov: sd.fu@gov.si ali na telefonsko številko: (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00.Telefonske številke za dodatna pojasnila o davčnih blagajnah: Tel: (07) 816 2992, Tel: (02) 872 3022, Tel: (03) 564 2170, Tel: (02) 748 2312, Tel: (01) 893 9118, Tel: (01) 369 3744, Tel: (01) 369 3851, Tel: (03) 422 3347, Tel: (05) 610 8062, Tel: (04) 202 7300 (izbirna 3,1), Tel: (02) 530 3258, Tel: (07) 371 9661 in Tel: (01) 583 0221. Pogosta vprašanja in odgovori Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (201-218)Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (192-200)Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (151-191)Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (101-150)Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (51-100)Davčno potrjevanje računov - Pogosta vprašanja in odgovori (1-50)  


 • Nov pravilnik o obratovalnem času gostiln v občini Ajdovščina

  11-12-2015

  Nov pravilnik o obratovalnem času gostilndatum: 11.12.2015kategorija: ObvestilaGostince, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju občine Ajdovščina obveščamo, da je z mesecem decembrom 2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki uvaja nekaj novosti. Gostincem nalaga, da si morajo sami pridobiti mnenje krajevne skupnosti o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z obrazložitvijo. V skladu z 12. členom pravilnika opozarjamo tudi, da morajo poleg mnenja krajevne skupnosti priložiti tudi najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata ali ima le tega v najemu. V primeru, da je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu, je potrebno priložiti soglasje upravljavca večnamenskega objekta. Nov pravilnik uvaja sistem možnosti enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa v primerih, ko se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, obletnice, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno). Novosti je tudi diferenciacija obratovalnega časa v času turistične sezone, ki traja od 20. aprila do vključno 30. septembra ter diferenciacija obratovalnega časa za gostinske obrate, ki se nahajajo v območju stanovanj ali izven le tega. Nov pravilnik določa tudi mehanizem odvzema oziroma preklica soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času v primeru neizpolnjevanja pogojev oziroma kršitev. Nespremenjeno ostaja določilo, ki nalaga gostincem, da morajo zaprositi za pisno soglasje k podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto. Gostinskim obratom, ki obratujejo v rednem obratovalnem času, ni potrebno oddajati vloge za potrditev obratovalnega časa. Nov pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij je bil objavljen v Uradnem listu št. 93 (7. decembra 2015). Občina Ajdovščina  - See more at: http://www.ajdovscina.si/novice/2015121114275267/#sthash.fqm68nzw.dpuf Gostince, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju občine Ajdovščina obveščamo, da je z mesecem decembrom 2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki uvaja nekaj novosti. Gostincem nalaga, da si morajo sami pridobiti mnenje krajevne skupnosti o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z obrazložitvijo. V skladu z 12. členom pravilnika opozarjamo tudi, da morajo poleg mnenja krajevne skupnosti priložiti tudi najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata ali ima le tega v najemu. V primeru, da je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu, je potrebno priložiti soglasje upravljavca večnamenskega objekta. Nov pravilnik uvaja sistem možnosti enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa v primerih, ko se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, obletnice, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno). Novosti je tudi diferenciacija obratovalnega časa v času turistične sezone, ki traja od 20. aprila do vključno 30. septembra ter diferenciacija obratovalnega časa za gostinske obrate, ki se nahajajo v območju stanovanj ali izven le tega. Nov pravilnik določa tudi mehanizem odvzema oziroma preklica soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času v primeru neizpolnjevanja pogojev oziroma kršitev. Nespremenjeno ostaja določilo, ki nalaga gostincem, da morajo zaprositi za pisno soglasje k podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto. Gostinskim obratom, ki obratujejo v rednem obratovalnem času, ni potrebno oddajati vloge za potrditev obratovalnega časa. Nov pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij je bil objavljen v Uradnem listu št. 93 (7. decembra 2015). Občina Ajdovščina   


 • Registracija d. o. o. - kako izbrati firmo?

  09-12-2015

  Vir in informacije: Data d. o. o., 11. 11. 2015, http://data.si/, Avtor: Darja Golob Koritnik Pred novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je dne 8. 8. 2015 prinesla težko pričakovane spremembe pri uporabi jezika in črk v firmi podjetja, so si bodoči podjetniki, preden jih je čakala registracija d. o. o., pogosto razbijali glave, kako izbrati firmo, ki bo zadostila vsem zakonskim zahtevam, ne bo preveč podobna firmi že registriranega podjetja ter bo hkrati privlačna in prepoznavna tudi na tujih trgih. Prosta uporaba tujega jezika, tujih črk ter domenske končnice »si« Sedaj lahko firma vsebuje tudi tuje besede in tuje črke, v slovenskem jeziku pa morata biti le sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe. Dodatne sestavine firme lahko tako vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. Z razširitvijo na uporabo besed v tujih jezikih in uporabo tujih črk, se je izbor možnih firm precej razširil. Podjetniki sedaj lahko s svojim podjetjem tudi lažje prodrejo na tuje trge, saj je njihova firma lahko tudi v jeziku trga, na katerega ciljajo. Od citirane spremembe ZGD-1 tudi ni več potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije, če firma vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si«. Za firmo s končnico .si ne potrebujete več soglasja vlade RS. Omejitve pri izbiri firme, ko vas čaka registracija d. o. o. Bodoči družbeniki ali ustanovitelji pa morajo ob registraciji d. o. o. pri izbiri firme še vedno paziti na naslednje omejitve v skladu z določili ZGD-1: firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij,besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade RS (izjema je zgoraj omenjena domena, ki ima domensko končnico »si«),dovoljenje Vlade RS ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost,ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem z dovoljenjem njenih svojcev ter ministra za javno upravo, če je oseba že umrla,firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake. Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja Več informacij v zvezi z vašim bodočim podjetjem, dejavnostjo, izbiri imena podjetja itd. lahko izveste na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.  


 • Odprtje s. p. do tri mesece pred začetkom poslovanja

  09-12-2015

  Vir in informacije: Data d. o. o., 22. 10. 2015, http://data.si/, Avtor: Manca Borko Grimšič Ob približevanju h koncu leta bodoči podjetniki velikokrat razmišljajo o tem, ali se jim splača registrirati dejavnost še v tem ali naj raje počakajo na novo leto. V vsakem primeru morajo razmisliti o razlogih, zaradi katerih se odločajo za odprtje s. p. ali d. o. o. Če bi radi izkoristili tržno najbolj zanimiv del leta v decembru, se bodočim podjetnikom zagotovo ne splača čakati na novo leto. Prednosti registracije s. p. ali d. o. o. so tudi v tem, da lahko delo opravljate legalno, brez strahu pred inšpektorji. Hkrati boste z vstopom na trg decembra dobili več pozornosti potrošnikov kot januarja, saj vsi iščejo dobre ponudbe in so bolj pripravljeni zapravljati. Vendar pa morajo podjetniki, če bodo podjetje odprli tik pred koncem leta, tudi za tekoče leto oddati računovodsko bilanco podjetja oziroma dejavnosti. Lahko pa se bodoči samostojni podjetnik odloči, da pride na VEM točko status samostojnega podjetnika registrirati v tem letu, vendar pa ga bo uradno odprl šele v prihodnjem letu, recimo 1. 1. 2016. Status samostojnega podjetnika se lahko namreč registrira za tri mesece vnaprej. Pri odprtju družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) to ni mogoče in je podjetje v vsakem primeru odprto v enem tednu. Če se podjetnik odloči, da bo status samostojnega podjetnika registriral vnaprej, se mora zavedati, da lahko odpre poslovni račun, se kot samostojni podjetnik zavaruje oziroma vstopi v socialna zavarovanja, izdaja račune ali uveljavlja stroške šele od datuma odprtja statusa naprej.  


 • Odgovor strokovnjaka: Odprtje s. p. kljub blokiranemu TRR?

  02-12-2015

  Vprašanje: Ali lahko oseba, ki ima blokiran osebni transakcijski račun kljub temu odpre s.p.? Odgovor: Omejitve ustanavljanja so določene v 10.a členu Zakona o gospodarskih družbah, ki pravi, da podjetnik ne more postati oseba: ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco;ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov;ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov;ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;ki je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije.V omejitvah tako ni omenjena okoliščina, v kateri ima bodoči podjetnik blokado na svoje osebnem računu.  Zakon o davčnem postopku pa določa, da morajo imeti subjekti vpisa v poslovni register Republike Slovenije pri ponudniku plačilnih storitev (tj. banki) odprt transakcijski račun. Samostojni podjetniki posamezniki morajo imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Iz tega sledi, da oseba z blokiranim računom lahko odpre s.p., vendar pa bo v prekršku (zagrožena globa od 800 do 10.000 evrov), če ji ne bo uspelo odpreti ločenega transakcijskega računa. Ali bo uspešna pri odpiranju novega transakcijskega računa, pa je odvisno od posamezne banke, saj imajo slednje diskrecijsko pravico zavrniti prošnjo po odprtju novega TRR. Tudi če bi podjetniku uspelo odprti nov (ločen) TRR, bi se kmalu na računu pojavila blokada, se pravi, da bi postal imetnik dveh blokiranih računov. Viri: Zakon o gospodarskih družbah (UL RS, št. 15/55)Zakon o davčnem postopku (UL RS, št. 90/14)  


 • Prenovljen portal eUprava

  02-12-2015

  Vir in informacije: http://live.finance.si/, 23. 11. 2015 Na naslovu: e-uprava.gov.si je zaživel prenovljen portal eUprava. Prenovljen je bil tudi s pomočjo sredstev iz evropskega socialnega sklada in ga je mogoče spremljati tudi na mobilnih napravah. Na portalu lahko uporabniki urejajo dokumente, plačujejo in oddajajo vloge prek spleta ter spremljajo status svojih oddanih vlog. Nastavijo si lahko tudi opomnike za dogodke, ki jih ne smejo pozabiti (denimo kupiti vrednotnico, zamenjati dokument, oddati vlogo ipd.). Uporabnikom je na voljo pomoč na telefonski številki: 080 2002 ter na e-naslovu: ekc@gov.si.  


 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu

  30-11-2015

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvu. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu uvaja novo definicijo socialnega podjetništva, ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Sprememba zakona odpravlja tip A in B socialnih podjetij. Prav tako zakon omogoča, da lahko pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, na katerega prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno socialno podjetje delovati po načelih socialnega podjetništva. Zakon odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij. S spremembo zakona se poenostavlja registracija socialnih podjetij, evidenca socialnih podjetij pa se po 42. členu vodi na AJPES-u. Pripombe in predloge lahko pošljete do ponedeljka 7.12.2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si.  


 • Boste uporabnik davčnih blagajn? Ne pozabite na pooblaščanje

  11-11-2015

  Objavljeno: Portal FinD-INFO, 3. 11. 2015, http://www.findinfo.si/ Za delovanje svoje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. 11. 2015 dalje lahko oddal vlogo prek portala eDavki. Tisti zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa bo lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne). Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki, naj za pridobitev namenskega digitalnega potrdila čim prej pooblastijo drugo osebo, morda računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne. Postopek je preprost. Na spletnih straneh eDavki ali Finančne uprave RS naj natisnejo obrazec, ki se imenuje »Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v sistemu eDavki«, ga izpolnijo (določijo pooblaščenca) in ga pošljejo na finančni urad, kjer imajo registrirano podjetje ali dejavnost. Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Pooblaščenec bo lahko nato v imenu uporabnika davčne blagajne vložil zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila in ga tudi prevzel. Kot pomoč pri izpolnjevanju obrazca vam je na voljo tudi primer oziroma vzorec izpolnjenega obrazca. Kaj, če davčni zavezanec že ima pooblaščenca za poslovanje prek sistema eDavki? V tem primeru je treba preveriti, kakšno pooblastilo mu je že bilo dodeljeno. Če je bilo to splošno pooblastilo, ki vključuje tudi nove obrazce, se bo takšno pooblastilo nanašalo tudi na pridobitev namenskega digitalnega potrdila. To pomeni, da davčnemu zavezancu ne bo treba ponovno vlagati novega pooblastila. Kakšen bo sicer postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila? Od 15. 11. 2015 dalje bodo lahko zavezanci prek portala eDavki vložili Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, ki se bo imenoval DPR-PridobitevDP.Po vložitvi zahtevka bo zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejel referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.Prejeto referenčno številko in geslo bo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnesel v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU (tega portala trenutno še ni).Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU bo lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzel namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) bo nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno. Dodatne informacije: Za tehnično pomoč lahko zavezanci pokličejo na telefonsko številko: (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto na naslov: sd.fu@gov.si. Vir: FURS Več o davčnih blagajnah najdete tukaj.  


 • Novosti na eDavkih

  11-11-2015

  Objavljeno: Finančna uprava RS, 4. 11. 2015, http://www.fu.gov.si/ Z nadgradnjo dne 3. 11. 2015 so bile v osebni portal eDavkov uvedli nekaj novosti, ki bodo olajšale delo računovodskim servisom in ostalim, ki zastopajo večje število zavezancev v portalu eDavki. Novosti: lažja zamenjava zavezanca z iskalnikom v glavi spletne strani, kjer lahko poiščete zavezanca preko davčne številke ali naziva,pregled dokumentov za vse zastopane ali samo za trenutno izbranega,samodejna zamenjava zavezanca pri odpiranju dokumenta drugega zavezanca kot je trenutno izbran,samodejna zamenjava zavezanca pri uvozu XML za drugega zavezanca kot je trenutno izbran.  


 • Digitalno potrdilo za davčne blagajne Furs, 2. november 2015

  09-11-2015

  Za delovanje davčne blagajne bo vsak davčni zavezanec potreboval namensko digitalno potrdilo, za katero bo od 15. novembra 2015 lahko oddal vlogo na portalu eDavki. vir Prehod na uporabo davčnih blagajn bo Zveza RFR predstavila na posvetovanju v decembru.  


 • Uporabno za mlade in manj mlade podjetnike: Davčne blagajne - kdo in kako?

  04-11-2015

  Objavljeno: Računovodski servis ZEUS, 29. 10. 2015, http://www.racunovodski-servis-zeus.si/, Avtor: Andreja Mikanović Kdo so zavezanci? Zavezanci so vsi poslovni subjekti, ki za opravljeno storitev ali prodano blago prejmejo gotovinsko plačilo (z izjemo tistih subjektov, ki zakonsko niso zavezani k izdaji računov, npr. kmeti). Kdaj gre za gotovinsko poslovanje? O gotovinskem poslovanju govorimo, ko kupci poravnavajo svoje obveznosti delno ali v celoti: v gotovini (bankovci, kovanci),s plačilno ali kreditno kartico,po povzetju (pošta, DHL, GLS),s poštno nakaznico,s čeki,z boni / kuponi,z moneto,z bitcoinom. Izdane račune ali predračune, katere stranka poravna na zgoraj naštete načine, je zavezanec dolžan poslati v potrditev na FURS. Potrditev se opravlja s pomočjo davčne blagajne ali v prehodnem obdobju dveh let: z vezano knjigo računov. Kdaj NE gre za gotovinsko poslovanje? UPN nalog,Položnica na bančnem / poštnem okencu / iz svoje spletne banke,PayPal,Kompenzacija / pobot.Nekatere izjeme pri poslovanju s tujino. USMERITEV: Če svojega poslovanja ne morete spremeniti tako, da vaši kupci račune in predračune poravnavajo z na primer UPN nalogom, položnico ali s PayPalom, poskrbite, da boste gotovinske račune od 2. 1.2016 izdali na enega izmed dveh načinov: z uporabo elektronske naprave,z uporabo vezane knjige računov (v prehodnem obdobju do 31.12.2017) – primerno za tiste, ki izdajajo manjše število računov. V istem poslovnem prostoru ni dovoljeno uporabljati oba načina hkrati (e-naprave in vezane knjige). Če se boste odločili za e-napravo, boste vezano knjigo računov lahko uporabljali le v primeru izpada električne energije ali druge oblike višje sile. Ne glede na to, ali boste uporabljali e-napravo ali vezano knjigo računov, morate v obdobju do začetka novega leta poskrbeti za naslednje: 1. Pridobiti namensko digitalno potrdilo Potrdilo boste lahko pridobili od 2. 11. 2015 naprej. Potrdilo bo brezplačno, pridobili pa ga boste z oddajo vloge preko portala eDavki. Predvidoma v 15-tih minutah od oddaje vloge boste prejeli aktivacijsko kodo in geslo za prevzem potrdila. Potrdilo se bo glasilo na poslovni subjekt in se bo uporabljalo izključno le za sistem davčnega potrjevanja računov. Veljavno bo 5 let. Za testiranja, ki jih boste želeli opraviti pred 02.01.2016, bo na voljo'testno digitalno potrdilo. 2. Sprejeti interni akt V internem aktu določite, ali boste za gotovinsko poslovanje uporabljali elektronsko napravo ali vezano knjigo računov. Popisali boste poslovne prostore in jim dodelili oznake. Zapisali boste tudi pravila za dodeljevanje zaporednih številk računom in določili oznake, ki ki jih boste uporabljali za identifikacijo fizičnih oseb, ki bodo te račune izstavljale. Akta ni potrebno pošiljati na FURS – potrebno ga je shraniti med internimi akti. Globa za nesprejetje akta: do 75.000,00 EUR. Vzorec internega akta je pripravil FURS in ga najdete tukaj: Interni akt 1: En poslovni prostor, ena elektronska naprava - prenesi vzorecInterni akt 2: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po posamezni e-napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru - prenesi vzorecInterni akt 3: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po vsakem poslovnem prostoru - prenesi vzorecInterni akt 4: Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po centralni e-napravi (strežniku) v poslovnem prostoru zavezanca - prenesi vzorec 3. Objaviti obvestilo kupcem V poslovnem prostoru, na vsaki elektronski napravi ali premičnem prostoru je potrebno na vidnem mestu objaviti naslednje obvestilo: Obveznosti kupca: kupec mora račun zadržati neposredno ob odhodu iz poslovnega prostora, sicer ga lahko doleti globa v višini 40,00 EUR. Kupec lahko preveri račun z EOR ali ZOI v 30. dneh od izaje računa na FURS - kupec preverja, ali je bil račun s strani prodajalca potrjen. 4. Opremiti številke računov z dodatnimi podatki Poskrbeti bo potrebno, da so računi opremljeni z dodatnimi obveznimi podatki  Čas izdaje računa (uro in minute),Oznako fizične osebe, ki je račun izdala,Enkratno identifikacijsko oznako računa EOR (če je potrditev uspešna) inZaščitno oznako izdajatelja računa ZOI v tekstovni obliki in v obliki QR-kode. Za račune, ki bodo izdani z uporabo e-naprave, je zakonsko predpisana tudi oblika oz. zapis številčenja računa. Številka računa MORA biti sestavljena iz treh sklopov: OZNAKA PROSTORA - OZNAKA ELEKTRONSKE NAPRAVE - ZAPOREDNA ŠTEVILKA V kolikor že uporabljate e-napravo oziroma namenski program za izdajo računov, se morate za navedene tehnične posodobitve številčenja računov, povezati s skrbnikom vaše programske opreme, da vam namesti pridobljeno namensko digitalno potrdilo (točka 1) in umesti zakonsko predpisane spremembe na računu. 5. Sporočiti FURS podatke o vseh poslovnih prostorih Preko aplikacije 'Mini blagajna' na spletni strani FURS in z uporabo namenskega digitalnega potrdila boste morali FURS sporočiti podatke za vsak posamezen poslovni prostor (posamezen prostor je tudi stojnica, avto – če se v njem izdaja račune, naprava terenskih delavcev ipd.). Poslovni prostor je torej vsak premičen ali nepremičen prostor, v katerem zavezanec stalno ali začasno izdaja račune, kateri so plačani z gotovino. Sporočati bo potrebno tudi, kdo je proizvajalec in vzdrževalec programske opreme. Z uporabo iste aplikacije mora zavezanec sporočati tudi vse spremembe teh podatkov ali prenehanje uporabe določenega poslovnega prostora. Nadzor in prekrški Nadzor bosta opravljala FURS in Tržni inšpektorat RS. Globe za zavezance: 1.500,00 EUR do 75.000,00 EUR2.000,00 do 100.000,00 EUR5.000,00 do 150.000,00 EUR Globe za odgovorne osebe: od 800,00 do 20.000,00 EUR. Kakšen bo postopek pri potrjevanju vezane knjige računov? Če se boste odločili v prehodnem obdobju dveh let uporabljati vezano knjigo računov, ki jo danes predhodno potrjujete na portalu eDavki, boste z novim letom le-to potrjevali na FURS-ovi spletni strani preko aplikacije 'Mini blagajna'. Račune iz vezane knjige računov bo potrebno potrjevati sproti in sicer v največ 10-tih dneh od datuma izdaje računa ali predračuna. Za potrjevanje bo zadostovalo predhodno pridobljeno namensko digitalno potrdilo (točka 1) in internetna povezava. Podatke se bo iz VKR v aplikacijo vnašalo ročno. Aplikacija Mini blagajna bo na spletni strani FURS na voljo od 1. 12. 2015. Račune bo na FURS potrebno potrditi takoj ob prejemu gotovine (razen izjem) Naknadna potrditev bo mogoča, v kolikor: FURS zavrne račun (čas naknadne potrditve: 2 delovna dneva)Ni internetne povezave (2 delovna dneva) - potrebno izdati račun z VKRBlagajna ne deluje (2 delovna dneva) - potrebno izdati račun z VKRStoritve prek avtomatov (10 delovnih dni)Račun naknadno plačan z gotovino, ob izdaji to še ni bilo znano (10 delovnih dni) Zakonska podlaga: Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR) Podrobne informacije tudi na povezavi FURS-a. Več o tem si lahko preberete tukaj.  


 • PoslovniSOS.gov.si - portal za reševanje težav z državo

  01-04-2015

  Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani objavilo novico, da so pripravili spletni portal PoslovniSOS.gov.si, ki je namenjen izključno poslovnim subjektom (podjetjem, obrtnikom, zavodom, društvom, samostojnim podjetnikom, start up podjetjem in drugim) za sporočanje težav državi. Poslovni subjekti lahko z uporabo spletnega orodja PoslovniSOS javijo: konkretne težave pri poslovanju z državo (na primer: pridobitev raznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti ali gradnjo poslovnih objektov, inšpekcijski nadzori, davčni postopki, plačevanje prispevkov,...);nedopustne administrativne prakse državnih organov, ki vplivajo na produktivnost in učinkovitost poslovanja (na primer: neodzivnost ali molk pristojnega organa, zamude pri odločanju v upravnih postopkih,...). Na vstopni strani PoslovniSOS (po predhodno izvedeni registraciji) uporabniki v obrazec vpišejo naslov zadeve in opišejo težavo z državo, ob tem pa lahko pripnejo še datoteke (tipa pdf, doc ali xls) z dodatnimi informacijami oziroma dokumenti zadeve. Javljene težave prejme in obravnava koordinator PoslovnegaSOS, ki je državni sekretar Ministrstva za javno upravo (MJU) oz. njegov namestnik za opravljanje dejanj v zvezi z izvedbo projekta PoslovniSOS. Uporabnik oziroma poslovni subjekt bo o poteku obravnave njegove zadeve dobival redna obvestila na njegov e-poštni naslov, odgovor pa lahko pričakuje najkasneje v 15 dneh. Sporočene težave, odzivi organov, stališča MJU bodo javno objavljeni na spletnem mestu  poslovnisos.gov.si. Spletno orodje PoslovniSOS bo pilotno delovalo 6 mesecev od dneva njegove vzpostavitve. Cilj projekta je seznanitev vlade s konkretnimi problemi, ki jih imajo poslovni subjekti v praksi pri sodelovanju z javno upravo oziroma institucijami, ki izvajajo javna pooblastila (država). Za zagotavljanje preglednosti pri pripravi strokovnih podlag za vladne odločitve želimo s pomočjo spletnega orodja PoslovniSOS na transparenten način pridobiti informacije:- na katerih področjih (in pri katerih organih) se zadeve rešujejo preko zakonsko določenih rokov,- na katerih področjih (in pri katerih organih) se konstantno pojavljajo morebitne nedopustne poslovne prakse,- na katerih področjih gre na podlagi pogosto javljenih težav zgolj za neustrezno zakonodajo. Glavna naloga MJU je zbiranje in koordinacija sporočenih težav med resornimi organi (preko članov Stalne medresorske delovne skupine Vlade RS za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti) ter v nadaljevanju priprava stališč do poročil organov v zvezi z javljenimi težavami in priprava poročil in predlogov Vladi RS za izvedbo ukrepov.  


 • Delovna oz. pokojninska doba

  27-03-2015

  Kljub temu, da vsaj med mladimi vlada negativna miselnost, da statusa upokojenca nikoli ne bodo doživeli, pa delovna doba oz. upokojenska doba za nekoliko starejše generacije postavlja pogoj za upokojitev. Delovna doba oz. pokojninska doba pa se vam ne upoštevata enako pri vseh vrstah delovnih pogodb.  


 • Naj bo spremno pismo zapisano v e-pošti ali dodano kot priponka?

  26-03-2015

  Na portalu mojaZaposlitev.si so pripravili obsežnejši prispevek na temo spremnega pisma, ki so ga obogatili tudi s podanimi mnenji različnih strokovnjakov s področja kadrovanja (ga. Eva Boštjančič, mag. Jurij Snoj – dir. Območne služba Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje, direktorica Hill International idr.). V prispevku si lahko preberete različna mnenja o pomenu spremnega besedila in o tem v kakšni obliki ga je najbolje posredovati.  


 • Razlike med navadnim in normiranim s.p.

  13-08-2014

  Odločitev med ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov (pogovorno navadni s.p.) in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov temelji na več faktorjih. Na katerih, preberite v nadaljevanju.Glavni razliki med normirancem in navadnim s.p. sta v ugotavljanju davčne osnove in računovodstvu. Pri normiranem s.p.-ju se davčna osnova (DO) ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 70 odstotkov normiranih odhodkov, pri navadnem pa se od vseh davčno priznanih prihodkov odštejejo vsi davčno priznani stroški. Pri navadnem s.p. je davčno osnovo možno zniževati z uveljavljanjem olajšav, pri normirancih pa to ni mogoče.Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 16. 7. 2014, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Nejc Setnikar  


 • Kako se podati na pot espeja in preživeti

  13-08-2014

  Novosti in pasti, ki prežijo na vas, če stopate po poti samostojnega podjetnika.Uporabne informacije za tiste, ki se lotevate novega posla in boste postali samostojni podjetnik:Višja meja za pavšalno obdavčitev1. Dobra novica za espeje je, da se s prihodnjim letom meja za pavšalno obdavčitev s 50 zvišuje na sto tisoč evrov prihodkov na leto. Hkrati se znižuje tudi davčna osnova, ki bo po novem petina prihodkov, in ne več 30 odstotkov kot do zdaj. Pogoj za pavšalno obdavčitev nad 50 tisoč evrov letnih prihodkov je, da sta nosilec zasebne dejavnosti ali lastnik družbe v svojih poslovnih subjektih tudi obvezno socialno zavarovana za poln delovni čas ali pa zaposlujeta vsaj eno polno zaposleno osebo.Vir in informacije: Finance, 16. 7. 2014, http://www.finance.si/, Avtor: Lana Dakić, Teja Grapulin, Karel Lipnik  


 • Vse, kar morate kot mladi podjetnik vedeti o DDV

  13-08-2014

  Davčna zakonodaja se dnevno spreminja, kar pomeni, da ji je vedno težje slediti. Eden izmed ključnih davkov, s katerim se sreča podjetnik, je Davek na dodano vrednost. Sicer se zdi, da gre za enostavno obdavčitev, vendar lahko ta davek kaj hitro postane kompleksen in zapleten.Da boste vedno pravilno obračunali DDV in izpolnili vaše obveznosti, je pred vami vodnik po sistemu DDV, ki bo odgovoril na ključna vprašanja v povezavi z davkom, kot so: temeljne osnove davka na dodano vrednost, zakonska podlaga za DDV, kdo je davčni zavezanec, katere stopnje DDV uporabljamo v Sloveniji, kako se DDV obračunava ter podobne vsebine pomembne za mlade podjetnike.Osnove davka na dodano vrednostTemeljne osnove davka na dodano vrednost (DDV) ali angleško Value Added Tax (VAT) so:V osnovi je DDV davek na potrošnjo, kar pomeni, da DDV na koncu plača končni potrošnik v obliki odstotnega dodatka na končno ceno blaga ali storitve. DDV bremeni le tiste kupce blaga in storitev, ki nimajo pravice do odbitka DDV, to pa so predvsem občani oziroma končni potrošniki. Je posredni davek, saj dobavitelj blaga ali storitev (davčni zavezanec) plača DDV za blago ali storitve nacionalni davčni upravi, potem ko odšteje DDV, ki je že plačan dobaviteljem. Gre za vsefazni davek, ki se plačuje pri vsaki opravljeni storitvi in vsaki dobavi blaga od ustvarjene dodane vrednosti. Je prometni davek, kar pomeni, da ga je potrebno obračunati takrat, ko je promet opravljen in še v nekaterih drugih primerih, ki jih določa ZDDV-1 (npr. neposlovna raba,..).Ena od bistvenih lastnosti davka na dodano vrednost je zagotovitev davčne nevtralnosti med davčnimi zavezanci. Nevtralnost za davčnega zavezanca, kupca blaga in storitev pomeni pravico, da od davčne obveznosti v davčnem obdobju odšteje vstopni davek, ki so mu ga zaračunali dobavitelji.Več lahko preberete tukaj.Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 30. 7. 2014, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Kaja Lozar  


 • ISKALNIK PO UKREPIH ZA MLADE ter RAZŠIRJENA PODSTRAN ZA MLADE

  08-08-2014

  Mladim iskalcem zaposlitve je sedaj na voljo tudi iskalnik po programih za mlade!Podstran za mlade www.ess.gov.si/mladi je od danes še bogatejša s koristnimi informacijami za mlade iskalce zaposlitve. Stran je dopolnjena s pregledom po programih za mlade, koristnimi povezavami za podjetne iskalce zaposlitve ter iskalnikom po vseh programih v okviru Jamstva za mlade. Iskalnik na podlagi starosti, trajanja brezposelnosti ter občine stalnega prebivališča, najde vse ukrepe oziroma programe zaposlovanja ali usposabljanja, ki so trenutno na voljo za mlade iskalce zaposlitve.Iskalnik po ukrepih za mlade ter podstran za mlade sta nastala v okviru projekta Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih, sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada ter v sodelovanju z MDDSZ.  


 • Pri iskanju zaposlitve uporabljajte Twitter

  28-05-2014

  Euresova svetovalka na Nizozemskem Els Hollander pri iskanju zaposlitve spodbuja uporabo družbenih omrežij. „Zanimiva prosta delovna mesta iz vse Evrope redno objavljamo na Twitterju – in tako je preprosto ostati obveščen,“ vam zagotavlja in vam ponuja nekaj namigov za uspešno iskanje zaposlitve na Twitterju.1. Prvič, če nimate računa, ga odprite! 2. Iščite organizacije, podjetja in spletne novice, ki so pomembni za vaše področje.3. Spremljate Euresov račun naTwitterju!4. Spremljajte Euresove račune določenih držav.5. Iščite prosta delovna mesta na Twitterju!6. Bodite dejavni in se vključite v pogovor! Do prispevka lahko v celoti dostopate na spletni strani EURES-a.Vir: EURES  


 • S spletnim portalom Zaposlitve v NVO do najboljših bodočih sodelavcev

  21-05-2014

  Projektno delo in hitra menjava sodelavcev sta še kako značilni za nevladni sektor, prav tako spraševanje ostalih kolegov, kdo bi bil najprimernejši kandidat za projekt, ki ga morate izvesti v prihodnosti. Sedaj do najboljših sodelavcev in sodelavk pridete na preprost način: z oddajo ponudbe za prosto delovno mesto v vaši organizaciji. Prav tako lahko ta spletni portal uporabijo tisti, ki v nevladnem sektorju iščejo zaposlitev. Vnos ponudbe oziroma povpraševanja je preprost in brezplačen, sam pregled nad oglasi pa je preprost in uporabniku prijazen. Informacije o novih prostih delovnih mestih bodo vsak teden posredovali prejemnikom e-novic CNVOS ter preko ostalih komunikacijskih kanalov.  


 • Nova višina prispevkov za samozaposlene

  05-03-2014

  Višina prispevkov za samozaposlene se je spremenila, saj se je 31. januarja minimalna plača uradno povišala za 5,49 EUR, tako da v letu 2014 znaša 789,15 EUR.Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček in obračunane prispevke v preteklem letu. Nova višina prispevkov za samozaposlene so dostopne tukaj.  


 • Ali smo se zares tako oddaljili od bistva?

  25-02-2014

  Že leta poslušamo o brezposelnosti. Ljudje ostajajo brez služb in se vse težje preživljajo. Pa je za vse to zares kriva izguba službe ali to, da smo pozabili na bistvo dela?  


 • 5 korakov za oživitev vaše poslovne ideje

  19-12-2013

  Ste na trgu zasledili priložnost in se domislili zanimive poslovne ideje? Pot od ideje do podjetja je dolga in naporna, a večina podjetnikov je mnenja, da je vredna vsega tega truda. Poglejmo si 5 korakov, ki so nujni za to, da bo vaša poslovna ideja nekega dne lahko oživela.  


 • Kako postati bolj uspešen pri prodaji?

  10-12-2013

  Prodajalci ponavadi znajo z besedami in radi govorijo. In govorijo. In govorijo. Na neki točki prekomerno govorjenje postane kontraproduktivno, zato je dobro vedeti, kdaj nehati. Tudi v tem primeru je bolj pomembna kvaliteta (povedanega), kot pa kvaniteta (besed).  


 • Množično financiranje (crowdfunding)

  04-12-2013

  Množično financiranje (crowdfunding) je definirano kot skupen nastop posameznikov v podporo določenemu projektu, ki se v zadnjem času najbolj učinkovito organizirajo prek različnih spletnih platform. Lahko gre za najrazličnejše projekte: dobrodelne, umetniške, glasbene, razvoj tehnoloških izdelkov...  


 • Registracija blagovne znamke

  04-12-2013

  Na povezavi si lahko preberete glavne podatke v zvezi z registracijo blagovne znamke -  kakšen je postopek registracije blagovne znamke in kakšni so stroški, povezani s tem.  


 • Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

  29-11-2013

  V Uradnem listu RS št. 92/2013 je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je začela veljati 16.11.2013, uporablja pa se od 01.01.2014 dalje. Ta bo nadomestila pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2008, z aneksi pa dopolnjena v letih 2010 in 2011, ki ni več odgovarjala novonastalim razmeram v gospodarstvu, uskladiti pa jo je bilo treba tudi z novim Zakonom o delovnih razmerjih.  


 • Davčna olajšava za investicije

  29-11-2013

  Davčno olajšavo za investiranje lahko uveljavljajo pravne osebe za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva, v kolikor ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov. V primeru t.i. pavšalne obdavčitve z normiranimi odhodki pa se jim davčne olajšave ne priznajo.  


 • Mozartove 4 lekcije za inovatorje

  25-11-2013

  Tudi Wolfgang Amadeus Mozart se je spopadal s finančnimi težavami in težavami v zasebnem življenju, medtem ko je poskušal ustvariti svoj kreativni prispevek svetu. Danes se lahko podjetniki marsikaj naučijo od njega.  


 • Registracija dejavnosti za podjetje

  25-11-2013

  Ob registraciji podjetja je potrebno na AJPESU registrirati tudi dejavnost oziroma dejavnosti podjetja. Vse dejavnosti, ki jih lahko registriramo, najdemo v standardni klasifikaciji le-teh. Nekatere zahtevajo posebne pogoje!  


 • 7 stvari, ki jih počnejo prepričljivi ljudje

  25-11-2013

  Tudi, če se ne ukvarjate s prodajo, morate znate drugim osebam pojasniti svoje stališče in uveljaviti svoje ideje. Prepričljivost je lastnost, ki se je lahko naučite, zato je tu sedem nasvetov, ki vam bodo pri tem v pomoč.  


 • https://ec.europa.eu/esco/home

  22-11-2013

  Portal, ki ga je objavila Evropska komisija ponuja večjezično klasifikacijo poklicev, spretnosti, kompetenc in kvalifikacij. Cilj portala je pomagati iskalcem zaposlitve in zaposlovalcem uskladiti spretnosti z zaposlitvami.  


 • Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti

  21-11-2013

  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 3. septembra javnost obvestilo, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zaradi spremembe določenih predpisov, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podajajo dopolnitve navodila.  


 • Govorica telesa, ki je pomembna za pogajanja

  15-11-2013

  Uspešno pogajanje je več kot le govorjenje pravih stvari. Ustrezna govorica telesa je pomembna poslovna taktika, na njeno pomembnost pa kažejo tudi številne študije. V nadaljevanju si preberite, kateri gibi in kretnje so pomembni in kako okrepiti našo pojavo z govorico telesa.  


 • Novosti pri izvajanju javnih del v letu 2014

  05-11-2013

  Javna dela se bodo v letu 2014 izvajala v skladu s spremembami Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B). Te določajo, da so javna dela namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti brezposelnih, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.  


 • Spremembe pri obračunu davčnih odtegljajev - REK obrazcev

  30-10-2013

  Oktobra je bil sprejet pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje.  


 • Program za spodbujanje razvoja novih produktov

  30-10-2013

  Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013  


 • Koliko nas zaposleni stane v enem letu?

  29-10-2013

  Zanimalo nas je, koliko nas najmanj stane zaposleni v enem letu. Ugotovili smo, da je poleg samih stroškov plače potrebno upoštevati tudi stroške obveznega regresa, prevoza na delo ter nadomestila za malico. Ker nas je zanimal minimalen strošek, smo upoštevali stroške minimalne plače.  


 • Od 1. 11. 2013 še ena olajšava za zaposlitev mladih

  23-10-2013

  Če delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, lahko zanje uveljavljajo dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 11.2013 in 31. 12. 2014.  


 • Viri financiranja podjetja

  22-10-2013

  Temeljna osnova za uspešen zagon vsakega podjetja je dobra ideja, zavzet tim ljudi ter dovolj kapitala za ustanovitev in rast podjetja. Bolj, kot se podjetje nahaja v kapitalsko intenzivni panogi ter hitrejša, kot je rast podjetja, več finančnih sredstev potrebuje.  


 • Podpora mladim socialnim podjetnikom

  16-10-2013

  Generalni direktorat evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil razpis z naslovom: Preparatory action - Social innovation driven by social business and young entrepreneurship, katerega glavni cilj je identificirati, razvijati ter razširjati primere dobrih praks lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti na področju podpore mladim socialnim podjetnikom v obdobju visoke brezposelnosti mladih.  


 • Go:Global Slovenia - nadgrajen celovit program za podporo zagonskih podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg

  09-10-2013

  Go:Global Slovenia je celovit nacionalni program za podporo zagonskih podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg, ki ga izvaja Tehnološki park Ljubljana v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov, podjetniškim inkubatorjem Univerze v Mariboru, v sklopu Iniciative Start:up Slovenija, katera združuje najbolj aktivne subjekte podpornega inovativnega okolja. Namen programa je celovit nabor storitev podpore pri rasti zagonskih podjetij na svetovnem trgu.  


 • 5 nasvetov za mlade podjetnike

  08-10-2013

  Jure Mikuž - RSG Capital: "Kot je vsaka podjetniška zgodba poglavje zase, je tudi nasvete mladim podjetnikom težko dajati na splošni ravni in po duši nisem človek, ki bi bral knjižne uspešnice, ki vam obljubljajo lahek zaslužek in zmagovalne strategije. "  


 • Zakaj poslovne ideje propadejo?

  08-10-2013

  Ste kdaj v poslovno idejo vložili več mesecev trdega dela, potem pa so vas kritike tako potrle, da ste idejo opustili? Niste edini, to se dogaja podjetnikom po vsem svetu - spremeniti morate zgolj to, da kritiko uporabite za izboljšanje svoje poslovne ideje in nadaljujete z njenim razvojem.  


 • Kako subvencija za samozaposlitev vpliva na akontacijo dohodnine

  25-09-2013

  Prijavili ste za subvencijo za samozaposlitev, opravili vse obveznosti na zavodu, vaš poslovni načrt je bil odobren in postali ste srečni prejemnik subvencije. Pa veste kako izplačana subvencija za samozaposlitev vpliva na plačilo dohodnine?  


 • Zakonodaja in dokumenti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

  24-09-2013

  Ministrstvo za gospodarstvo želi zagotoviti odprtost in preglednost svojih procesov odločanja in priprave predpisov. Z objavami dokumentov želijo povečati pretok informacij o postopku nastajanja posameznega predpisa in seznanjati zainteresirano javnost z veljavno zakonodajo in nastajajočimi predpisi.  


 • Minimalna plača

  20-09-2013

  Kaj je to minimalna plača? Koliko znaša? Odgovore dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  


 • Katere so najhujše napake mladih podjetnikov?

  17-09-2013

  Podjetniki se na svoji življenjski poti soočajo s številnimi neuspehi, toda z vztrajnostjo slej ko prej uspejo v poslovnem svetu. Tudi Pablo Fuentes, soustanovitelj podjetja Proven, je doživel kar nekaj padcev. Za mlade podjetnike je pripravil nekaj nasvetov, kako se lahko neuspehu izognejo.  


 • Koliko znašajo prispevki za s.p.?

  17-09-2013

  Na tem mestu si lahko ogledate stopnjo oziroma višino prispevkov za socialno varnost, ki jih mora davčnemu uradu mesečno plačevati vsak samostojni podjetnik. Od 1.1.2009 dalje je podatke potrebno posredovati prek sistema edavki.  


 • Kako do financiranja vaše ideje?

  11-09-2013

  Imate super idejo za izdelek, s katerim ste prepričani, da bi vam uspelo prodreti na svetovni trg, vendar pa je vaša denarnica žal pretanka, hkrati pa nikakor ne morate dobiti dovolj velikega kredita za realizacijo projekta? Morda pa obstajajo ljudje, ki so pripravljeni podpreti vaše sanje…  


 • Video vsebine Zavoda za zaposlovanje na YouTube

  02-09-2013

  Na YouTubeu si lahko ogledate video vsebine Zavoda za zaposlovanje.Med drugim si lahko ogledate kratke predstavitve obetavnih poklicev in poklicev, po katerih povprašujejo delodajalci, kot tudi kratke predstavitvene filme o iskanju zaposlitve v tujini, razvoju kariere in nekaterih programih zaposlovanja.  


 • Novosti pri obračunu prispevkov delodajalcev

  14-08-2013

  V letošnjem letu je bilo sprejetih precej zakonov, ki vplivajo na obračunavanje plač oz. na plačilo dajatev iz plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.  


 • Višje nadomestilo za prehrano

  09-08-2013

  Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant in reprezentativni sindikati javnega sektorja so potrdili, da od 1. julija letos velja višje nadomestilo za prehrano med delom, in sicer 3,67 evra (prej 3,54 evra).  


 • Odpiram s.p. Kaj moram vedeti?

  17-07-2013

  S.p. je najpogostejša oblika podjetja v Sloveniji - trenutno jih je registriranih preko 80.000. Gre za enoosebno obliko opravljanja dejavnosti, za katero ni potrebno položiti osnovnega kapitala. Poznamo različne oblike s.p., za katere se plačuje različna višina prispevkov.  


 • Nova delovna zakonodaja: ste pripravljeni?

  17-07-2013

  Ali veste, da boste po novem morali vedno navesti razlog zaposlitve za določen čas? Da ste solidarno odgovorni za izplačilo plač delavcem v hčerinskih podjetjih in tistim, ki so pri vas delali prek kadrovske agencije? Da morate espeja, ki je odvisen od vas, plačati podobno kot zaposlenega? Dne, 12. 4. 2013 začneta veljati novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in sprememba zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A).  


 • Izterjava dolga, ki nastane zaradi neplačanega računa

  17-07-2013

  Dolg, ki je nastal zaradi neplačanega računa (fakture), je mogoče izterjati preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka. Predlog za izvršbo se lahko vloži na dva načina: fizično po pošti ali elektronsko preko portala e-sodstvo.  


 • S.p. ali d.o.o. - o tem odloča vaš dobiček!

  17-07-2013

  Se sprašujete ali je bolje poslovati kot samostojni podjetnik (s.p.) ali družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)? Se vam bolj splača upoštevati normirane odhodke? Zelo pomemben dejavnik odločitve je višina dobička.  


 • Zaposli.me plus

  16-07-2013

  S tem programom vam omogočamo zaposlitev za najmanj eno leto. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo subvencijo. Zagotoviti vam morajo plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja.  


 • Pisanje življenjepisa, CV primeri in nasveti

  10-07-2013

  Življenjepis (CV, Resume) je vaša vstopnica do zaposlitvenega intervjuja. Način, kako se boste v njem predstavili, vam lahko odpre vrata do zaposlitvenega intervjuja ali pa vas izključi že v prvem krogu. Poskrbite, da bo vaš življenjepis vključeval vse kar je potrebno, da bo pritegnil pozornost delodajalca.  


 • EUROPASS – Življenjepis

  10-07-2013

  Je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev dostopen v 26 evropskih jezikih in v 33 evropskih državah omogoča osebno predstavitev v Sloveniji in v tujini.  


 • Življenjepisi

  10-07-2013

  Kako naj izgleda in kaj naj  vsebuje življenjepis.  


 • Kako napisati prošnjo za delo

  10-07-2013

  Prošnja za delo oziroma prijava za delo je besedilo, s katerim se priglašamo na razpis za prosto delovno mesto. Bistveno je, da v njej kratko in zgoščeno opišemo svoje izkušnje, poudarimo svoja znanja in spretnosti ter skušamo besedilo oblikovati prepričljivo in učinkovito.  


 • Ustvarite si res dober življenjepis

  10-07-2013

  Na zaposlitveni oglas boste poslali svoj življenjepis - na osnovi tega si bo zaposlovalec ustvaril prvi vtis o vas. Če ta ne bo preveč dober, potem je verjetnost, da boste povabljeni na intervju in dobili razpisano delo, majhna. Da bi bilo zavrnitev čim manj, vam ponujamo sklop vsebin, kako pripraviti res dober življenjepis.  


 • Pravni nasveti pred podpisom pogodbe o zaposlitvi

  10-07-2013

  Vsako delovno razmerje se začne s sklenitvijo medsebojnega dogovora med delodajalcem in delojemalcem. Običajno pripravi delodajalec pisno pogodbo in ko jo podpišeta obe stranki dobi le ta značaj pravnega akta.  


 • Pisna predstavitev delodajalcu

  10-07-2013

  Pisne predstavitve predstavljajo prvi formalen stik s potencialnim delodajalcem, zato je dobro, da si za pripravo vzamete dovolj časa in razmislite kaj želite sporočiti delodajalcu in kako ga motivirati, da vas pokliče na zaposlitveni razgovor.  


 • Pogosta vprašanja o zaposlovanju

  10-07-2013

  Objavljamo izbor najpogostejših vprašanj brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve ter odgovorov, ki smo jih pripravili.  


 • Usposabljanje na delovnem mestu

  10-07-2013

  S pomočjo programa lahko pridobite praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno okolje in si povečate možnosti za zaposlitev.  


 • Pomoč pri iskanju zaposlitve

  10-07-2013

  Iskanje zaposlitve je zahtevno. Ne oklevajte in izkoristite pomoč, ki vam jo nudimo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.  


 • Zaposlitev v tujini

  10-07-2013

  Na portalu EURES v rubriki Išči zaposlitev so objavljena aktualna prosta delovna mesta delodajalcev, specializiranih agencij za zaposlovanje in drugih partnerskih ustanov. Izdelajte Evropski standardni življenjepis in se vpišite v največjo evropsko bazo iskalcev zaposlitve ter postanite dosegljiv vsem evropskim delodajalcem. Poglejte  kako poteka življenje in delo v posameznih državah.  


 • Zakon o delovnih razmerjih

  20-06-2013

  Z A K O N O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)  Št. 003-02-3/2013-2    Ljubljana, dne 13. marca 2013  


 • Denarno nadomestilo za nezaposlene

  20-06-2013

  Seznanite se s podatki o tem, kdaj vam pripada pravica do denarnega nadomestila, kako jo uveljavite in kakšni so roki, ki jih morate upoštevati.  


 • Prijava na Zavod za zaposlovanje – kako in kaj?

  20-06-2013

  Niste zaposleni, pa bi se želeli čim hitreje zaposliti? Prijavite se v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje in če izpolnjujete zakonske pogoje uveljavite pravico do denarnega nadomestila.  


Novice nam posredujejo tudi...