Socialna varnost - Stalne vsebine

  • Varuh-rs.si - Socialna varnost

    19-06-2013

    V socialno varnost uvrščamo pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialne prejemnke in pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo in ostale pobude s področja socialne varnosti.Novice nam posredujejo tudi...