Natečaji in razpisi - Stalne vsebine

  • JAVNI RAZPIS MK ZA ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2019/2020 ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ


    30.9.2019
    Ljubljana

    30-09-2019

    Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. Višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru oziroma letniku.


Novice nam posredujejo tudi...