Natečaji in razpisi - Stalne vsebine

 • 3. prijavni rok programov E+: MvA in ESE


  1.10.2019

  16-07-2019

  Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Mladinske izmenjave

  Kaj je mladinska izmenjava?

  Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko služijo kot vstopna točka v program novim prijaviteljem. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

  V aktivnosti mladinskih izmenjav se močno spodbuja tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi, kjerso najprimernejše enostavne mladinske izmenjave dveh partnerjev, ki naj trajajo krajši čas.

  Več na: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mladinske-izmenjave/


  Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Mobilnost mladinskih delavcev

  Kaj je mobilnost mladinskih delavcev?

  Aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev imajo dvojen namen. Sodelujočim mladinskim delavcem omogočajo razvoj in krepitev lastnih kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu, istočasno pa z razširjanjem v aktivnostih pridobljenega znanja znotraj svoje organizacije tudi po zaključku projekta omogočajo razvoj in rast kakovosti dela celotne organizacije.

  Projekti mobilnosti mladinskih delavcev z možnimi kombinacijami različnih aktivnosti omogočajo akterjem v mladinskem sektorju, da v sodelovanju s partnerji vzpostavijo do dve leti trajajoč program usposabljanja mladinskih delavcev in s tem nadgradijo svoja siceršnja prizadevanja za krepitev kompetenc svojih mladinskih delavcev ter tako prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju različnih oblik mladinskega dela tako znotraj svoje organizacije kot v okolju.

  Po tipu ločujemo med skupinskimi aktivnostmi (strokovni seminarji s tematikami, povezanimi z mladinskim delom ali mladinskimi politikami, usposabljanja za mladinske delavce in druge akterje na področju mladinskega dela, seminarji za iskanje partnerjev za razvoj projektov ter študijski obiski), kjer praviloma sodeluje večje število partnerjev in večje število udeležencev, ter individualnimi aktivnostmi(npr. izobraževalni obisk na delovnem mestu pri partnerski organizaciji), kjer praviloma govorimo o dveh partnerjih in enem ali dveh udeležencih.

  Več na: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mobilnost-mladinskih-delavcev/


  3. prijavni rok programov E+: MvA in ESE

  01.10.2019

  Tretji prijavni rok programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota se zaključi 1. oktobra 2019 ob 12:00 uri.


Novice nam posredujejo tudi...