Natečaji in razpisi - Stalne vsebine

 • Predplačila za nevladniške projekte odslej tudi pri občinskih razpisih

  24-11-2015  Dve leti zatem, ko nam je v 2013 uspelo s spremembo zakona o izvrševanju proračunov predplačila za nevladniške projekte zagotoviti pri nacionalnih razpisih, bodo od 1. 1. 2016 predplačila možna tudi pri občinskih razpisih.

  Državni zbor je namreč prejšnji teden potrdil novi Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), v katerega je vključil tudi amandma k 33. členu, ki ga je CNVOS pripravil in zagovarjal skupaj s Službo za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo. Izvorni vladni zakonski predlog občinskih predplačil namreč še vedno ni dovoljeval, a je nato ministrstvo za finance pred obravnavo v DZ popustilo in podprlo (in celo samo vložilo) omenjeni amandma.

  Sedmi odstavek 33. člena ZIPRS1617 tako odslej občinam dovoljuje tudi predplačila pri občinskih razpisih. Gre pa seveda le za možnost, katere uresničevanje je odvisno od pritiska nas, nevladnikov samih. Zato pobuda vsem, da občine čim prej seznanite z novostjo in tudi zahtevate, da jo predvidijo pri pripravi občinskih razpisov za 2016.

  ZIPRS1617 prinaša sicer še nekaj novosti glede predplačil:

  -za razpise iz evropskih strukturnih skladov določa, da je treba predplačila porabiti v 120 dneh oz. da mora izvajalec najpozneje 120. dan predložiti dokazila o porabi predplačila. Takoj zatem lahko prejme novo predplačilo za naslednjih 120 dni;
  - za razpise iz integralnega proračuna (t.i. domači nacionalni razpisi) in za občinske razpise določa, da mora biti predplačilo porabljeno v 150 dneh. Po predložitvi dokazil o porabi lahko izvajalec prejme novo predplačilo za naslednjih 150 dni. Pravilo ne velja za projekte, pri katerih je financiranje nižje od 20.000 evrov in bodo v celoti realizirani v tekočem letu – tam ni nobenih omejitev in je preplačilo lahko odprto celo koledarsko leto (ta izjema velja samo za razpise iz integralnega in občinskih proračunov, ne pa za razpise iz kohezije!).

  Zgornjo novost glede »kohezijskih razpisov« je prinesla že novela starega zakona o izvrševanju proračunov julija letos, sedaj pa se je podobno uredilo tudi za domače razpise. Tudi pri tem sta bila CNVOS in Ministrstvo za javno upravo uspešna s svojimi predlogi. Ministrstvo za finance je namreč sprva želelo, da bi bila ureditev na domačih nacionalnih in občinskih razpisih enaka kot za kohezijske razpise, a smo v času parlamentarne obravnave ob močnem angažmaju MJU uspeli doseči tako izjemo za projekte, manjše od 20.000 evrov, kot tudi podaljšanje časa za porabo predplačil (kar pomeni tudi manj vmesnega poročanja) s 120 na 150 dni.


Novice nam posredujejo tudi...