Natečaji in razpisi - Stalne vsebine:

 • Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

  01-02-2019

  Občina Ajdovščina razpisuje na območju občine Ajdovščine oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Razpis velja za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in obnovljena v letih 2019 in 2020.Števila prostih stanovanj v letih 2019 in 2020 ni mogoče vnaprej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive možnosti in število prosilc ev na prednostni listi. Trenutno je prostih 6 stanovanj za oddajo.  


 • Natečaj: 50 ideas for Europe

  01-11-2018

  Imaš inovativno idejo za Evropo? Sporoči jo in za nagrado odpotuj v Novi Sad – evropsko prestolnico mladih 2019 OPENS 2019 – Omladinska prestonica Evrope Novi Sad.MSS – Mladinski svet Slovenije je partner projekta “50 ideas for Europe”, katerega cilj je zbrati čim več inovativnih idej mladih, ki bi z implementiranjem oz. realizacijo v praksi izboljšale kakovost življenja širom Evrope.Kaj moraš storiti?Preberi povabilo k sodelovanju. Izberi eno (1) od šestih (6) predlaganih tem. Preko google obrazca sporoči svojo idejo.Avtorji skupno 50 najboljših idej boste nagrajeni s potovanjem v Novi Sad, evropsko prestolnico mladih 2019, kjer boste dobili priložnost, da svojo idejo podrobneje predstavite širši evropski javnosti.#youthcapital2019 #opens2019 #EYC2019V sodelovanju z Beogradska otvorena škola.OPOMBA: Uradni jezik izvajanja projekta je angleščina.  


 • Letošnji umetniški projekt Bit&Beat na Instagramu

  29-06-2017

  Umetniški projekt Bit&Beat doživlja že svojo osmo izvedbo. Če so se mladi umetniki sedemkrat družili in ustvarjali v Vipavskem Križu, se bodo letos, osmič, na socialnem spletnem omrežju Instagram, najlepše fotografije bodo natisnjene in razstavljene v Galeriji Vipavski Križ.  


 • Razpis za Evropsko jezikovno priznanje odprt le še do 30. septembra

  21-09-2016

  Organizacije, ki s svojimi jezikovno obarvanimi aktivnostmi prispevate k večji ozaveščenosti pomena znanja jezikov ter na ta način spodbujate sobivanje posameznikov iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij, vabljene k prijavi na razpis za Evropsko jezikovno priznanje. Prioriteti Evropskega jezikovnega priznanja 2016-2017: Prioriteta 1: Večjezične šole in razredi – sprejemanje raznolikosti v šolah Prioriteta 2: Jezikom prijazna družba – priložnostno učenje jezikov Podrobnosti poziva in vsa potrebna dokumentacija je na voljo na spletni strani CMEPIUS-a. Čas imate le še do 30. septembra!  


 • Predplačila za nevladniške projekte odslej tudi pri občinskih razpisih

  24-11-2015

  Dve leti zatem, ko nam je v 2013 uspelo s spremembo zakona o izvrševanju proračunov predplačila za nevladniške projekte zagotoviti pri nacionalnih razpisih, bodo od 1. 1. 2016 predplačila možna tudi pri občinskih razpisih. Državni zbor je namreč prejšnji teden potrdil novi Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), v katerega je vključil tudi amandma k 33. členu, ki ga je CNVOS pripravil in zagovarjal skupaj s Službo za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo. Izvorni vladni zakonski predlog občinskih predplačil namreč še vedno ni dovoljeval, a je nato ministrstvo za finance pred obravnavo v DZ popustilo in podprlo (in celo samo vložilo) omenjeni amandma. Sedmi odstavek 33. člena ZIPRS1617 tako odslej občinam dovoljuje tudi predplačila pri občinskih razpisih. Gre pa seveda le za možnost, katere uresničevanje je odvisno od pritiska nas, nevladnikov samih. Zato pobuda vsem, da občine čim prej seznanite z novostjo in tudi zahtevate, da jo predvidijo pri pripravi občinskih razpisov za 2016. ZIPRS1617 prinaša sicer še nekaj novosti glede predplačil: -za razpise iz evropskih strukturnih skladov določa, da je treba predplačila porabiti v 120 dneh oz. da mora izvajalec najpozneje 120. dan predložiti dokazila o porabi predplačila. Takoj zatem lahko prejme novo predplačilo za naslednjih 120 dni; - za razpise iz integralnega proračuna (t.i. domači nacionalni razpisi) in za občinske razpise določa, da mora biti predplačilo porabljeno v 150 dneh. Po predložitvi dokazil o porabi lahko izvajalec prejme novo predplačilo za naslednjih 150 dni. Pravilo ne velja za projekte, pri katerih je financiranje nižje od 20.000 evrov in bodo v celoti realizirani v tekočem letu – tam ni nobenih omejitev in je preplačilo lahko odprto celo koledarsko leto (ta izjema velja samo za razpise iz integralnega in občinskih proračunov, ne pa za razpise iz kohezije!). Zgornjo novost glede »kohezijskih razpisov« je prinesla že novela starega zakona o izvrševanju proračunov julija letos, sedaj pa se je podobno uredilo tudi za domače razpise. Tudi pri tem sta bila CNVOS in Ministrstvo za javno upravo uspešna s svojimi predlogi. Ministrstvo za finance je namreč sprva želelo, da bi bila ureditev na domačih nacionalnih in občinskih razpisih enaka kot za kohezijske razpise, a smo v času parlamentarne obravnave ob močnem angažmaju MJU uspeli doseči tako izjemo za projekte, manjše od 20.000 evrov, kot tudi podaljšanje časa za porabo predplačil (kar pomeni tudi manj vmesnega poročanja) s 120 na 150 dni.  


 • Travel writing scholarship 2015

  30-04-2015

  World Nomads vabi študente in avtorje k oddaji potopisnih zgodb za “Travel writing scholarship 2015″! Trije najboljši avtorji bodo zadeli 10-dnevno štipendirano potovanje po ZDA. Prav tako se bodo udeležili 3-dnevnega potovalno-pisnega izobraževanja v San Franciscu. Rok za prijavo je 27. 5. 2015. Več informacij in prijavnica tukaj.  


 • Občina Ajdovščina z evropsko nagrado GENiYOUTH

  15-04-2015

  Mreža lokalnih oblasti za jugo – vzhodno Evropo (NALAS) nagrade podeljuje za primere dobrih praks vključevanja mladih in žensk v lokalno politiko v tem delu Evrope. Ajdovska občina je nagrado prejela za Lokalno strategijo za mlade. Komisija je v obrazložitvi zapisala, da je občini skozi pobudo uspelo ustvariti trajnostno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti, ki se jih financira skozi občinski proračun in imajo konkretne rezultate. Skozi ukrepe je občini Ajdovščina uspelo motivirati in vključiti mlade za vključevanje v oblikovanje lokalnih politik, za soodločanje in izboljšanje postopkov tako, da so občinske politike merodajno oblikovanje v podporo mladim. Občina Ajdovščina je skozi implementacijo strategije izkazala številne merljive rezultate. Nagrade se je seveda razveselil tudi župan Tadej Beočanin, ki je bil v preteklih letih močno vpet prav v delovanje mladinskih organizacij in pripravo strategije: »Mladinsko organiziranje in lokalna mladinska politika v občini Ajdovščina nasploh sta lahko vzor vsem slovenskim občinam. Ajdovska mladina je s svojo strukturiranostjo in zagnanostjo že v preteklosti orala ledino na področju razvoja lokalnih mladinskih politik, čemur je tudi v preteklosti Občina Ajdovščina sledila. V sodelovanju med mladimi in občino je nastal mladinski center s hostlom, potem pa še strategija za mlade za obdobje do leta 2018. Da strategija ni le mrtva črka na papirju, dokazujejo ukrepi občine, ki sledijo začrtanim smernicam, ki mladim omogočajo hitrejši prehod v odraslost. Nagrada, ki smo jo prejeli, je dokaz kvalitetnega dela z mladimi v preteklosti in spodbuda za še boljše nadaljevanje.« Uvrstitev med prejemnike nagrad omogoča širitev primerov dobre prakse tudi na druga okolja po Evropi in pridobivanje sponzorskih sredstev. Poleg Ajdovščine so nagrado prejele še Mestna občina Maribor, Elbasan iz Albanije, Petrovo iz BiH in Konferenca občin iz Srbije.   


 • Video natečaj Shining Stars of Europe

  15-01-2015

  Mladi, stari od 13 do 30 let iz vse Evrope in širše so vabljeni, da posnamejo kratek video posnetek (krajši od 90 sekund), ki predstavlja njihovo željo po tem, da predstavijo Evropo na inovativen način in vplivajo na politično odločevanje v njihovih družbah, državi ali v EU. Mednarodna in večdisciplinarna žirija bo izbrala dvajset finalistov. Finalni izbor bo potekal marca 2015 v Luksemburgu in Londonu. Rok za prijavo na natečaj je 31. januar 2015! Več informacij je na voljo tukaj.  


Novice nam posredujejo tudi...