Mlade družine - Stalne vsebine

  • OTROŠKI DODATEK (zakonodaja)

    20-06-2013

    Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. 

     

    Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer večina dejansko prebiva (če imajo stalno ali začano prebivališče na različnih naslovih).


Novice nam posredujejo tudi...