Izobraževanje - Stalne vsebine:

 • Posvetovalnica: Ustanovitev NVO

  29-10-2021

  Posvetovalnica: Ustanovitev NVO  Kdaj: 10. 11. 2012 ob 17.00 Kje: Zoom Rok prijave: 10. 11. 2021Stičišče Središče vabi vse, ki razmišljate o ustanovitvi nevladne organizacije, skozi katero bi prispeval k izboljšanju svojega okolja in družbe, na spletno posvetovalnico Ustanovitev NVO.Na posvetovalnici bo predstavljeno:opis oblik pravnih oseb, ki sodijo med NVO,postopek ustanovitve, poslovanje NVO, vodenje in finance.Večji del srečanja pa bo namenjen vprašanjem, ki se porajajo ob ustanavljanju nevladne organizacije. Več informacij in prijava je na voljo tukaj.  Vir: Stičišče Središče  


 • Prijavi se za Getty pripravništvo

  09-01-2021

  J. Paul Getty sklad (J. Paul Getty Museum, Getty Research Institute, Getty Conservation Institute, and the Getty Foundation) ponuja pripravništva v štirih programih. Namenjena so diplomantom, ki želijo slediti karieri v vizualni umetnosti. Mesta ponujajo na področjih kot so kuratorstvo, izobraževanje, restavriranje, raziskovanje, publikacije, javni programi, upravljanje z informacijami, digitalni projekti in podobno. Prijave so odprte za diplomante vseh narodnosti, k prijavi pa spodbujajo diplomante umetnostne zgodovine, restavratorstva in podobnega.Rok za prijavo je 14. januar 2021.  


 • VISION - brezplačna spletna videošola

  08-09-2015

  Magičnost ustvarjanja, Zavod za ustvarjanje in izobraževanje vabi k prijavam na VISION spletno videošolo, ki je brezplačna. VISION – spletna videošola je namenjena predvsem mladim, mladinskim delavcem, šolskim učiteljem, članom različnih organizacij in društev ter vsem ostalim, ki želijo pridobiti znanje na področju uporabe videa. Poudarek je predvsem na praktični uporabi in izdelavi tako enostavnih kot zahtevnejših projektov, od videokolaža, videospota, pa do TV-novice, kratkega igranega filma, reportaže, dokumentarca … Več na www.vision-videoschool.eu.  


 • NPK

  03-09-2015

  Informacije najdete na spodnji povezavi.http://www.lu-ajdovscina.si/pridobitev_izobrazbe_in_kvalifikacij/npk/  


 • Podjetno v svet podjetništva

  24-01-2014

  Doba subvencij, ki jih je država podeljevala od leta 2007 do 2013, se je bolj ali malo uspešno zaključila. A v času, ko so mladi še toliko bolj na udaru zaradi krize, je zagon mladega podjetništva še toliko bolj pomemben. Še toliko bolj pa pogoji zanj.  


 • Evropski in mednarodni mladinski projekti

  24-01-2014

  S 1. januarjem 2014 je v veljavi novi program Erasmus+, ki je pod svojim okriljem združil vse dosedanje programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje.  


 • Glasilo Priložnosti

  10-12-2013

  Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je izdal glasilo Priložnosti, v kateri so predstavili svoje delo ter nakazali kakšne aktivnosti se bodo na področju mednarodnega sodelovanja izvajale v bodoče.  


 • Študentsko organiziranje

  03-12-2013

  Študentje so večinoma družabna bitja, zato se radi vključujejo v različne organizacije, kjer lahko preživljajo prosti čas s svojimi vrstniki na zanimiv in kakovosten način.  


 • O Erazmus+: »Obdržali smo vse in to še izboljšali.«

  07-11-2013

  Mobilnost študentov je za mlade brez dvoma ena izmed najbolj otipljivih prednosti članstva njihove države v Evropski uniji. Program Erasmus, ki ga letno izkoristi 230,000 študentov, pa so poslanci sedaj še izboljšali. Sedaj se imenuje Erasmus+.  


 • Štipendije

  20-09-2013

  Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani objavlja katere štipendije se podeljujejo v Sloveniji ter vse podatke, ki jih potrebujete za prijavo.  


 • Ljudska univerza Ajdovščina

  20-09-2013

  Ljudska univerza Ajdovščina deluje na področju formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino. Ponuja zanimive in privlačne programe učenja in usposabljanja, v katerih imajo udeleženci možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in ljudje v tretjem življenjskem obdobju.  


 • Zakon o štipendiranju (Zštip)

  12-07-2013

  Ta zakon ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, upravičence oziroma upravičenke do štipendij in spodbud za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona.  


 • Štipendije in sofinanciranje

  12-07-2013

  Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipedije za izobraževanje v tujini, in podobno. Hkrati pa želi sklad na enem mestu predstaviti tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.  


 • Izobraževanje v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

  12-07-2013

  Na spletnih straneh so na voljo informacije o formalnem izobraževanju v tujini, po zaključku katerega posameznik prejme javno veljavno spričevalo ali šolsko listino.Zbrane so tudi informacije o neformalnem izobraževanju v tujini, namenjenem osvojitvi novih znanj, poglobitvi že osvojenega znanja ali pridobivanju izkušenj. To izobraževanje poteka v obliki poletnih šol, jezikovnih tečajev, strokovnih usposabljanj ali strokovnih delovnih usposabljanj, kjer udeleženec običajno prejme dokazilo o udeležbi in pridobljenih znanjih.  


 • Pogosta vprašanja v zvezi pretvorbe ocen izobraževanje SLO-TUJINA

  12-07-2013

  Zakaj novi zakon (Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja)? Katere listine se lahko vložijo v postopek vrednotenja izobraževanja? Ali je postopek vrednotenja obvezen za vse imetnike tujih listin o izobraževanju? Odhajam v tujino. Kje mi bodo v državi, kamor odhajam, priznali spričevalo ali diplomo? Kaj je transnacionalno izobraževanje? Ali so spričevala/diplome pridobljene v EU po vstopu Slovenije v EU avtomatično priznane v Sloveniji? Na kaj paziti pri izbiri študija v tujini?  


 • Srednješolski izobraževalni programi

  12-07-2013

  Objava srednješolskih izobraževalnih in vzgojnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembah ter njihovo vsebino:  


 • Neformalno učenje - Ljudska Univerza Ajdovščina

  12-07-2013

  Ljudska univerza Ajdovščina je drevo s koreninami, ki je zraslo na skoraj sedem desetletni tradiciji izobraževanja odraslih. Svoje veje znanja širi po Vipavski dolini in tudi širše.  


 • Zakon o šolski prehrani za dijake in študente

  12-07-2013

  Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih.  


 • ŠOUP študentska prehrana

  12-07-2013

  Kaj je subvencionirana študentska prehranaSubvencionirana študentska prehrana je način podpore, ki ga daje država študentom. S subvencijo država subvencionira del obroka v restavracijah, ki imajo pogodbo za subvencionirano prehrano in tako študentom omogoča vsaj en topel obrok in 2 dcl vode ali brezalkoholne pijače brez doplačila, za vsak delovni dan v mesecu.  


 • PUM Ajdovščina

  09-07-2013

  Projektno Učenje za Mlajše odrasle je javno veljavni program, ki pomaga pri nadaljevanju opuščenega šolanja ali pri iskanju zaposlitve. Ponuja priložnost za izobraževanje, druženje in zabavo.  


 • Seznam visokošolskih zavodov

  20-06-2013

  Na strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo najdete seznam vseh zavodov, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov.  


 • Varuh dijakovih pravic

  20-06-2013

  Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami in težavami v okviru šole.Kontakt:   e-pošta: varuh@dijaska.org    mob. tel.: 051 247 777  


Novice nam posredujejo tudi...