Izobraževanje - Koristne povezave:

 • SKYPE SVETOVANJA TUJIH KARIERNIH SVETOVALCEV

  06-10-2016

  V novem študijskem letu imate spet priložnost za Skype svetovanja kariernih svetovalcev iz kar 5 evropskih držav! Ste vedno želeli v tujino, bodisi na izmenjavo, bodisi na prakso? Povprašajte vse, kar vas zanima tuje karierne svetovalce!  


 • UM: Pregled možnih prehodov iz "starih študijskih programov" Kategorija: Zadnje novice Ustvarjeno 20. 09. 2016

  22-09-2016

  Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru je, dne 9. 9. 2016, na svojem spletišču objavila pregled možnih prehodov iz "starih študijskih programov", akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe.Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017 – Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v bolonjske študijske programe si lahko ogledate tukaj.  


 • Spletna aplikacija: IM-PROVE yourself

  08-08-2016

  Voluntariatovci so skupaj s češko partnersko organizacijo INEX v okviru projekta Upgrade Yourself ustvarili spletno aplikacijo IM-PROVE, katere namen je pomagati prostovoljcem pri razmisleku o njihovem učnem procesu ter prepoznavanju veščin, ki so se jih naučili med prostovoljskim delom. S pomočjo aplikacije lahko beležite svoje prostovoljske izkušnje; izveste, katerih mehkih veščin ste se naučil(i) s pomočjo prostovoljstva; načrtujete svoj razvoj v prihodnosti ter svoj profil veščin predstavite tudi drugim, npr. potencialnim delodajalcem. Aplikacija je na voljo brezplačno. Trenutno je na voljo zgolj v angleškem jeziku, kaj kmalu pa bo dostopna tudi v slovenskem in češkem jeziku. Vabljeni k ogledu in uporabi: http://improve.inexsda.cz/. http://www.cnvos.info/sl/index/article/id/14031/cid/93  


 • E-seminar Spodbujamo zelena delovna mesta

  01-08-2016

  8/2 Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta si prizadeva izboljšati razumevanje in poznavanje zelenih delovnih mest ter dvigniti osveščenost o tem, kaj sploh so zelena delovna mesta in kakšne razvojne priložnosti prinašajo. Poskuša tudi celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z zelenim gospodarstvom in spodbuditi povezovanje različnih akterjev na področju zelenih delovnih mest s ciljem spodbujanja oblikovanja pogojev za ustvarjanje zelenih delovnih mest. V sklopu projekta je potekalo 24 seminarjev na eni strani za podjetja in lokalne skupnosti ter na drugi za svetovalce za zaposlitev. Po uspešno izvedenih 24 seminarjih v vseh regijah so iz njih posneli dva e-seminarja, ki sta sestavljena vsak iz de vetih delov. E-seminar za občine je dostopen tukaj.  


 • E-Nefiks indeks za beleženje neformalnih znanj

  28-07-2016

  21.07.2016 e-Nefiks Nefiks obstaja v dveh različicah: kot knjižica Nefiks in kot elektronska različica. e-Nefiks je elektronska verzija sistema, ki je brezplačno na voljo vsem. Do njega je moč dostopati na podpornem portalu Nefiks. V e-Nefiks je vključenih že več kot 16.000 posameznikov. Do njega je enostavno dostopati in je preprost za uporabo. Mlade ta verzija gotovo motivira k udejstvovanju in aktivnemu pridobivanju novih kompetenc. Prav tako na enostaven način omogoča celovit pregled vseh kompetenc in znanj, na podlagi katerega je mogoče učinkovito načrtovanje lastne kariere. E-Nefiks želi mlade spodbuditi k čim bolj učno poklicni karierni orientaciji. Elektronska različica Nefiksa je torej uporabno orodje, s katerim lahko mlad posameznik opiše in ovrednoti vsa pridobljena znanja. Indeks v Nefiksu je nastal po skandinavskem modelu in bil prilagojen našim razmeram. Razdeljen je na 6 tematskih področij: Pridobivanje znanj z delom preko študentskih servisov, Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in delom na projektih, Pridobivanje izkušenj v tujini, Pridobivanje znanj na taborih in preko prostovoljstva, Pridobivanje znanj na tečajih in seminarjih (organizirane oblike izobraževanja), Ostali načini pridobivanja znanj. Kako deluje Nefiks? Ko posameznik zapiše neko aktivnost, jo mora potrditi izvajalec izobraževanja ali delodajalec. To pomeni, da je v knjižici poleg aktivnosti še veljaven žig in podpis. V e-obliki je namesto žiga in podpisa dovolj elektronska potrditev (uradni email naslov osebe in IP računalnika). Ko neko aktivnost vpišemo, je najbolj pomembno, da pridobljeno znanje ali kompetenco opišemo na način, zanimiv za morebitne delodajalce. To pomeni, da je potrebno v Nefiks vpisati, kaj nekdo zna. Za vpisovanje v elektronsko verzijo Nefiksa se je potrebno registrirati na spletni strani. http://www.mc-celje.si/sl/Priloznosti_v_Sloveniji/E-Nefiks_indeks_za_belezenje_neformalnih_znanj/  


 • PRIROČNIK ZVEZE RFR: Slovenski računovodski standardi (2016) v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

  21-07-2016

  Spoštovani,  Zveza RFR je na podlagi novih slovenskih računovodskih standardov, ki spreminjajo način računovodenja, pripravila priročnik. Sestavljen je iz treh temeljnih poglavij, uvoda v SRS in okvirja SRS, različnih sklopov gospodarskih kategorij, standardov zunanjega poročanja in standardov posebnosti, ki se navezujejo na organizacije specifičnih dejavnosti. Za strokovnjake Zveze RFR je bil pri nastajanju priročnika v ospredju končni uporabnik, zato je vsebina podana na preprost, pregleden in prijazen način. Najpomembnejši poslovni dogodki so dodatno obogateni s številnimi zgledi, komentarji, pojasnili in mnenji Zveze RFR. Začetna in končna kazala so hiter pripomoček pri iskanju vsebine ter posledično prave in varne rešitve problema v praksi. Zagotovite si svoj izvod priročnika in naj bo računovodenje z novimi standardi preprosto. Več informacij na spletni strani http://www.zvezarfr.si/produkti/izdaje/slovenski-racunovodski-standardi-(2016)-v-praksi-z-dodanimi-pravili-skrbnega-racunovodenja ali brezplačni telefonski številki 080 1957.  


 • 5 SPREMEMB, KI JIH ŠTUDENTOM PRINAŠA NOVELA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

  10-06-2016

  O noveli Zakona o visokem šolstvu (ZViS) je bilo pretečenih že veliko besed. Kako boste zakon občutili študentke in študenti?1. Trajanje statusa do izteka študijskega leta – ne glede na to, kdaj diplomirašV skladu z obstoječo ureditvijo študentu status preneha s trenutkom, ko diplomira. V praksi to pomeni, da študent v času od diplome pa do (morebitnega) nadaljevanja študija na 2. stopnji ostane brez statusa študenta in vseh pripadajočih pravic (subvencionirana študentska prehrana in bivanje, zdravstveno zavarovanje, …). Zaradi tega je veliko število študentov zagovore diplomskih nalog načrtovalo čim bliže koncu študijskega leta (september). Tovrstna načrtovanja so pripeljala do povečanih obremenitev fakultet – povečano število zagovorov v kratkem časovnem obdobju je namreč za fakultete predstavljalo velik logističen zalogaj, zagotovo pa je svoje odražalo tudi v ravni kakovosti izvedenih zagovorov. Po predlogu novele ZViS bo študent tudi po opravljeni diplomi obdržal status študenta do konca študijskega leta. Tovrstna ureditev bo razbremenila fakultete, študentom pa omogočila, da zagovor diplome opravijo kadarkoli bodo to želeli.2. Financiranje doktorskega študijaDoktorski študij je država v preteklosti že financirala preko t. i. inovativnih shem, vendar zadnja leta tega financiranja ni bilo. Po predlogu novele ZViS bo država namesto “lahko”, “morala” financirati doktorski študij s proračunskimi sredstvi. Podroben način financiranja v tem trenutku še ni znan, bo pa zagotovo dajal prednost nadarjenim študentom.3. Polnopravno članstvo študentov v akademskih zborihAkademski zbor je eden izmed najvišjih organov fakultete, ki je med drugim pristojen tudi za imenovanje kandidatov za dekana. V njem so študenti do sedaj imeli simbolično članstvo brez glasovalne pravice. Predlog novele uvaja polnopravno članstvo študentov v akademskem zboru, njihovo število opredeljuje na petino vseh članov, glasovalne pravice pa jim ne dodeljuje le v primeru volitev profesorjev senatorjev – študenti namreč volijo svoje študente senatorje. Sprememba, ki jo prinaša novela ZViS, pa je poleg opisanih sprememb tudi simbolične narave, saj študentom priznava enakovreden položaj znotraj akademske skupnosti.4. Z zakonom urejeno financiranje visokega šolstvaVisoko šolstvo je bilo do novele ZViS financirano z vladno uredbo, ki pa jo je Ustavno sodišče RS prepoznalo kot neustavno in odločilo, da mora biti financiranje visokega šolstva urejeno z zakonom. Novela ZViS tako uresničuje odločbo in dodaja, da se raven financiranja ne sme spustiti pod vsoto, ki jo univerze in drugi visokošolski zavodi prejemajo danes, temveč mora kvečjemu rasti. Prav tako v noveli zakona ni več možnosti plačevanja nadstandarda, ki ga lahko razumemo zgolj kot prikrito obliko šolnine.5. Boljši sistem zdravstvenega varstva študentovZdravje je najpomembnejša dobrina vsakega živega bitja. Ker se zdravstveno stanje študentske populacije iz leta v leto slabša, novela zakona uvaja obvezne sistematske preglede za študente 1. letnikov dodiplomskega študija. Na sistematskih pregledih se z laboratorijskimi analizami opravi celosten pregled zdravstvenega stanja študenta, opravi se svetovanje o zdravem življenjskem slogu in predstavi oblike zdravstvene preventive.Foto in vir: Študentska organizacija SlovenijePrejšnja novica: Daj svoj glas programu Za Zdravje mladih!Naslednja novica: Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2015  


 • Brezplačni priročnik: Naučimo se postati samooskrbni

  06-05-2016

  Lokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelano in predelano hrano, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu ter porabljena na lokalnih trgih – “od njive do krožnika v lokalnem okolju”. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato pripravilo projekt, s katerim želi spodbuditi prehranjevanje zlokalno pridelano in predelano hrano, hkrati pa potrošnike seznaniti s sistemom sledljivosti "od vil do vilic". Objavilo je brezplačni priročnik "Postanimo samooskrbni" ddr. Ane Vovk Korže, s katerim si lahko izdatno pomagate pri načrtovanju, izdelavi in nadgradnji vrta. Priročnik vsebuje povzetek petih sklopov delavnic, ki so potekale v okviru projekta “Naučimo se postati samooskrbni” in postreže z vrsto praktičnih nasvetov, idej, in priložnosti za lastno samooskrbo. Cilj projekta je spodbuditi lokalno samooskrbo, dvigniti ozaveščenost o prednostih lokalne hrane in informirati potrošnike o tem, kje lahko pridobijo bistvene informacije o proizvodih, ki so pomembne za njihovo odločitev o nakupu. Samooskrba je eden ključnih razlogov obstoja projekta Lokalna kakovost, saj višja stopnja prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano prinaša kopico pozitivnih učinkov. Več informacij: http://lokalna-kakovost.si/naucimo-se-postati-samooskrbni/  


 • Spletna učilnica za desetprstno tipkanje!

  26-02-2016

  Touch Typing Study je brezplačna in uporabniku prijazna spletna učilnica, ki lahko prav vsakega nauči tipkarskih praks, s katerimi lahko izboljša hitrost in natančnost tipkanja. Desetprstno tipkanje temelji na ključnih ugotovitvah mišičnega spomina. Omenjena metoda je v praksi izjemno učinkovita, saj se z njo doseže višja hitrost vnosa podatkov, predvsem pri vnašanju besedil iz drugih medijev ali dokumentov. Metoda občutno izboljša produktivnost in hitrost vnosa podatkov ter zmanjšuje utrujenost in poškodbe oči. Desetprstnega tipkanja se lahko naučite že v 15. lekcijah. V spletni učilnici najdete tudi hitri test in igre, ki vam pomagajo, da se omenjene metode naučite korak za korakom in spremljate svoj napredek. Vir: Touch Typing Study  


 • Crowdfunding: Nasveti za izdelavo učinkovite video predstavitve

  11-02-2016

  Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 27. 1. 2016, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Matej Mušič Crowdfunding je vedno bolj popularna storitev za pomoč pri uresničevanju podjetniških sanj. Če želite, da bo vaš projekt podprlo čim več ljudi, potem je video, ki bo vaš projekt opisal na enostaven a učinkovit način, obvezen. 1. Načrtujte - več kot mislite, da bo dovolj Slaba pripravljenost na snemanje se pokaže v končni kvaliteti videa. Ključno je, da večino svoje energije posvetite načrtovanju. Pri tem naj vam bodo v pomoč obstoječi crowdfunding spoti, še posebno tisti, ki oglašujejo podobne produkte. Oglejte si jih čim več in si zapisujte, kaj vas je pritegnilo in kaj vas je odvračalo. Ne pozabite, da je vaš glavni cilj, da bodo gledalci razumeli, kdo ste in kaj ponujate. Povejte jim zgodbo o projektu in jim pokažite, kako jim bo vaš produkt koristil. Nekaj napotkov: Pokažite jim svojo osebnost, na kratko predstavite sebe in strast do projekta.Povejte jim, kaj vas je pripeljalo do ideje. Govorite o uspehih, padcih in trdem delu, ki ga vlagate.Govorite o viziji vašega produkta.Na koncu posnetka jih jasno prosite za pomoč pri podpori. Čudaški projekti, ki so nas lansko leto zabavali na Kickstarterju 2. Bodite to, kar ste Podporniki ne investirajo le v produkt, temveč tudi v vas, kot osebo. Želijo vas videti, začutiti vašo strast in postati navdušeni tako kot ste vi. Pred kamero pokažite vso energijo, ki jo premorete. Bodite nasmejani in sproščeni. Snemajte takrat, ko se boste počutili, da lahko pokažete sebe v najboljši luči. Prvi vtis je pomemben, zato naj bo temu primerna tudi obleka. Ne potrebujete suknjiča ali kravate, a obleka naj vseeno pokaže vašo vlogo v podjetju. Vzemite si dovolj časa za izbor oblačil in frizure. 3. Imejte osebni pristop Pokažite, da lahko toliko truda, kot ga boste vložili v razvoj produkta, vložite tudi v predstavitev. Imejte osebni pristop, ne pozabite pa hkrati biti profesionalni. S pravo kombinacijo obojega boste lažje navdušili gledalce. 4. Imejte kvalitetno sliko in zvok Video v visoki kvaliteti danes lahko posnamete tudi s pametnim telefonom. Pazite, da bo snemalna naprava stabilizirana na stojalu. Prav tako je svetloba izjemnega pomena. Snemajte v velikem prostoru z veliko svetlobe ali na prostem. Pred začetkom naredite nekaj poskusnih posnetkov in jih preverite na računalniku. Za lep zvok kupite mikrofon, ki se poveže s snemalno napravo. Zvok mora biti vedno čist, neodvisno od pozicije in oddaljenosti snemalne naprave. Govorite jasno in glasno. Preverite kvaliteto zvoka in ponavljajte s snemanjem, dokler ta ne bo popoln. 5. Poglejte posnetek brez zvoka in brez slike Kakovosten posnetek je takrat, ko ga bo gledalec gledal brez zvoka ali poslušal brez slike. Najprej si oglejte posnetek brez zvoka. S tem se boste lahko osredotočili le na vizualno predstavitev. Predvajanje posnetka ponovite z vključenim zvokom in zaprite oči. V obeh primerih boste odkrili malenkosti, ki jih drugače ne bi. Vir: savedelete.com  


 • e-Vodnik po prvostopenjskih študijskih programih Univerze v Ljubljani

  04-02-2016

  Izšel je nov e-Vodnik po prvostopenjskih študijskih programih na Univerzi v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017. V njem najdete kratke predstavitve vseh članic in akreditiranih študijskih programov prve stopnje na Univerzi v Ljubljani ter koristne nasvete, kako izbrati študijski program. e-Vodnik je dostopen tukaj. Vir: Univerza v Ljubljani  


 • Priročnik ABC PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH

  28-01-2016

  Slovenska filantropija ponuja po znižani ceni lani izdan priročnik z naslovom ABC PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH, ki je namenjen vsem, ki razvijajo prostovoljstvo v osnovnih in srednjih šolah, pa tudi v vseh drugih zavodih v vzgoji in izobraževanju – vrtcih, dijaških domovih, na ljudskih univerzah. Priročnik je vezan je s spiralo, tisk je v celoti barven, platnice so mehek karton. Oblikovanje je privlačno in pregledno, zato je prijazen za uporabo. Odzivi mentorjev prostovoljstva in drugih pedagoških delavcev so zelo pozitivni. Cena priročnika v letu 2015 je bila 25,00 €, v letu 2016 pa so jo za prodajo izvodov, ki jih še imajo na zalogi, znižali na 20,00 € (z DDV). Priročnik obsega 150 strani, podlage za vzpostavljanje prostovoljstva na šolah – Zakon o prostovoljstvu in Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, napotke za kakovostno organizirano prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju,vzorce obrazcev za ureditev prostovoljstva v zavodu, značilnosti dobrega mentorstva prostovoljcem, primere prostovoljstva iz šolske prakse, priložnosti za obvladovanje izzivov, ki se porajajo pri delu z otroki in mladimi, s prostovoljstvom. Več informacij in naročila: www.filantropija.org  


 • Novi Eurodesk informator “Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2016”

  16-12-2015

  Tokratni Eurodeskov informator je namenjen vsem prijaviteljem v program Erasmus +: Mladi v akciji. V njem najdete uporabne informacije o prijavnih rokih, praktične napotke in usmeritve pri prijavi projektov, podpori nacionalne agencije prijaviteljem v program, pogostih napakah, predvidenih datumih EVS usposabljanj, informacijo o podpornih aktivnostih in kaj v prihodnjem letu načrtuje Eurodesk. Vir: Eurodesk  


 • Sprejet Okvirni izvedbeni načrt Izobraževanje 2030

  24-11-2015

  Na srečanju ministrov, predstavnikov držav članic, Združenih narodov, civilne družbe, regionalnih agencij, učiteljev, akademikov, mladine in zasebnega sektorja je bil 4. novembra sprejet Okvirni izvedbeni načrt Izobraževanje 2030, sporočajo iz Andragoškega centra Slovenije. Ta določa smernice državam za izvajanje programa Izobraževanje 2030. Njegov namen je spodbuditi in pritegniti vse zainteresirane okoli novih globalnih izobraževalnih ciljev, predlaga pa tudi načine izvajanja, usklajevanj a, financiranja in pregledovanja izobraževalne agende – globalno, regionalno in nacionalno – za zagotavljanje enakih možnih izobraževanja za vse. Več si si lahko preberete na www.unesco.org, dokument pa je dostopen tukaj (.pdf).  


 • Zavod VOZIM: Cilj naj bo število NIČ

  27-10-2015

  Zavod VOZIM: Cilj naj bo število NIČ WHO je izdala globalno poročilo o prometni varnosti, iz katerega je razvidno, da so prometne nesreče pri mladih med 15 - 29 let še vedno vzrok številka ena v smrtnosti. Pri nas sicer do 2014 (v primerjavi z 2007) pri mladih spremljamo pozitivnejši trend, ampak ali si ne želimo, da bi se število smrtnih žrtev in poškodovancev v prometnih nesrečah med mladi, pa tudi ostalimi, še zmanjšalo oz. celo približalo nič, pri tem sprašujejo v Zavodu VOZIM. Po besedah Dr. Jean-Pascala Assaillya iz Francoskega nacionalnega inštituta za raziskave iz področja prometne varnosti, ki sodeluje z ERSC (European Road Safety Charter), je peer-to-peer pristop eden najboljših in najučinkovitejših načinov preventive in vzgoje v prometni varnosti, saj mladim nasproti postavi žrtev prometne nesreče, ki je to doživela v takšni starosti kot so oni sedaj. Delavnice »Še vedno vozim – vendar ne hodim« je slišalo že več kot 36.000 mladostnikov, v lanskem šolskem letu, na 100 delavnicah, pa kar 7.560 mladostnikov, kar predstavlja več kot 40% celotne generacije. V Zavodu VOZIM si prizadevajo, da bi jim v letošnjem šolskem letu uspelo te številke preseči, da bi o pomenu prometne varnosti, skozi osebne zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah, izobrazili še več mladostnikov. Pri tem jim lahko pomagate tako, da podprete organizacijo delavnic. Kako, si lahko preberete na www.vozim.si.  


 • Brezplačna spletna platforma za učenje nemškega jezika

  01-10-2015

  Ka j je deutsch.info? deutsch.info je spletna platforma za učenje nemškega jezika. Poslužuje se modernih didaktičnih metod in hkrati ponuja zanimive in praktične informacije o življenju in delu v Nemčiji in Avstriji. Brezplačna spletna platforma je namenjena nemškemu jeziku in njegovemu rastočemu pomenu v evropskem in mednarodnem kontekstu. Avstrijski in nemški delovni trgi so zanimivi za poslovne partnerje iz drugih držav in odprti za novo kvalificirano delovno silo, zaradi česar raste tudi zanimanje za nemški jezik. Glavna ciljna skupina deutsch.info so motivirani učenci nemščine, ki imajo veliko zanimanje za jezik, kulturo in ljudi. Spletna platforma pa je namenjena tudi delojemalcem z najrazličnejšimi kvalifikacijami ali študentom, ki se nameravajo preseliti v Nemčijo oziroma Avstrijo ali pa tam že živijo. Deutsch.info je namenjen tudi vsem, ki potrebujejo nemški jezik v službi, ter šolarjem, turistom in prebivalcem obmejnih regij. Zakaj učenje nemškega jezika? Geografska lega Nemčije, Avstrije in Švice v središču Evrope ter njihov kulturni in gospodarski pomen močno vplivajo na veliko atraktivnost nemškega jezika.Več kot 100 milijonov ljudi govori nemško.koraj 20 milijonov ljudi po vsem svetu se uči nemško.Nemščina je največji jezik v Evropski uniji.„Eurostat“ navaja, da je nemščina drugi najpogosteje učen tuj jezik v Evropski uniji.  


 • CMEPIUS: Bogat nabor Erasmus+ kontaktnih seminarjev

  16-09-2015

  Del razpoložljivih sredstev vsakoletnega razpisa Erasmus+ nacionalne agencije namenijo sofinanciranju udeležbe ali organizacije tematskih oz. kontaktnih seminarjev. V okviru teh dogodkov poteka poglobljena diskusija na izbrano temo, namen pa je predvsem mreženje, izmenjava izkušenj in razvoj projektnih idej. Nacionalna agencija navadno rezervira določeno število mest za slovenske udeležence. Iz sredstev programa izbranim udeležencem nacionalna agencija krije potne stroške in kotizacijo. V jesenskem času je na voljo več seminarjev za različna področja izobraževanja (poklicno izobraževanje, izobraževanje odraslih itd.). Več informacij najdete na slovenski spletni strani Erasmus+ pod razdelkom Razpisi Erasmus +. Potencialne prijavitelje prosijo, da si natančno preberejo razpoložljive informacije (tematika seminarja, ciljne skupine udeležencev). Vir: CMEPIUS, 8. 9. 2015  


 • Večjezična spletna stran za učenje nemškega jezika

  15-07-2015

  deutsch.info je brezplačna spletna platforma za učenje nemškega jezika. Poslužuje se modernih didaktičnih metod in hkrati ponuja zanimive in praktične informacije o življenju in delu v Nemčiji in Avstriji. Glavna ciljna skupina deutsch.info so motivirani učenci nemščine, ki imajo veliko zanimanje za jezik, kulturo in ljudi. Spletna platforma pa je namenjena tudi delojemalcem z najrazličnejšimi kvalifikacijami ali študentom, ki se nameravajo preseliti v Nemčijo oziroma Avstrijo ali pa tam že živijo. Namenjena je tudi vsem, ki potrebujejo nemški jezik v službi, ter šolarjem, turistom in prebivalcem obmejnih regij.  


 • Google za neprofitne organizacije tudi v Sloveniji!

  01-07-2015

  Google je razvil in lansiral program “Google za neprofitne organizacije” (Google For Non-Profits), ki omogoča prost dostop do številnih Googlovih plačljivih storitev, izdelkov in orodij. Google za neprofitne organizacije vključuje: Ad Grants – različica AdWords za neprofitne organizacije (dobrodelnim organizacijam je omogočena donacija oglaševanja v vrednosti do 10.000 $, kot pomoč pri ozaveščanju in pridobivanju novih ciljnih skupin na spletu, s pomočjo Google oglaševanja),Youtube za neprofitne organizacije (z donacijo je omogočena dodatna promocija s pomočjo YouTube kanala),Google Apps (možnost uporabe poslovnih orodij kot so e-pošta, Google dokumenti, koledar. Aplikacije omogočajo zmanjševanje IT stroškov in povečanje učinkovitosti organizacij). Za pridružitev storitvi Google za neprofitne organizacije uporabite spletno stran “Google za neprofitne organizacije”. Po končanem postopku potrjevanja (upravičenost neprofitne organizacije za pridobitev ugodnosti potrdi TechSoup Slovenija), bo vaša organizacija lahko dostopala do ugodnosti z Google uporabniškim računom.  


 • Mladi in agenda Post 2015

  24-06-2015

  Leto 2015 predstavlja ključni trenutek v boju za globalni trajnostni razvoj in enakost. Ne samo, da je leto 2015 Evropsko leto za razvoj, ampak tudi označuje konec razvojnih ciljev tisočletja in začetek nove agende, t.i. Agenda Post-2015. Prejšnji mesec je vlogo mladih pri oblikovanju novih razvojnih ciljev (t.i. SDGs) predstavil generalni sekretar ZN Ban Ki Moon. Več informacij tukaj.  


 • Brezplačna mobilna aplikacija eVŠ

  15-06-2015

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo brezplačno mobilno aplikacijo eVŠ za Android in iOS, kjer so na enem mestu zbrane pomembnejše informacije s področja visokega šolstva v Sloveniji. Namenjena je dijakom, študentom in ostali zainteresirani javnosti.   Uporabniku mobilna aplikacija eVŠ omogoča:iskanje po zbranih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije) in študijskih programih;pregled pomembnih informacij glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta: štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo, študentsko delo;načrtovanje na primer informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki Pomembni datumi;iskanje lokalov s študentsko prehrano in pregledovanje njihove ponudbe.  Več informacij o mobilni aplikaciji in povezavo na prenos aplikacije najdete na spletnih straneh MIZŠ.  


 • Poletne šole 2015

  02-04-2015

  Poletne šole združujejo mednarodno izkušnjo, pridobivanje novih znanj in kompetenc, počitnice in druženje. Iskalnik poletnih šol, ki ponuja iskanje po državah in strokovnih področjih, je dostopen na spletni strani Summer Schools in Europe. Več informacij tudi na Facebook strani.  


 • Delovanje in naloge Evropske komisije

  04-03-2015

  Spoznajte delovanje in glavne naloge Evropske komisije skozi zgodbo. Štiri glavne naloge Komisije so: Pravica do pobude – predlaganje novih zakonov in politik,Implementacija politik – upravljanje politik in proračuna Evropske unije,Varuhinja pogodb – uveljavljanje zakonodaje EU,Mednarodna razsežnost – zagotavljanje predstavljanja EU zunaj njenih meja. Video dostopen tukaj.  


 • Študij v tujini – nova spletna stran!

  24-01-2014

  Stran je bila narejena na pobudo Alena Faljića in Nejca Babiča, bivših študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani, z namenom da bi na enem mestu zbrala vse informacije v zvezi s študijem v tujini in s tem olajšala delo mlajšim generacijam. Namen je pospešiti izmenjavo informacij med ljudmi in obenem ustvariti okolje, v katerem se študenti s podobnimi ozadji lahko končno najdejo.  


 • Priročnik Jeziki na univerzi

  12-11-2013

  V okviru letošnjih dejavnosti Ministrstva za kulturo za spodbujanja rabe slovenščine med mladimi je nastal priročnik Jeziki na univerzi. Spletni priročnik Jeziki na univerzi je namenjen predvsem domačim in tujim študentom slovenskih javnih univerz.  


 • Dve nacionalni agenciji za Slovenijo v okviru novega programa Erasmus+

  27-09-2013

  Evropska komisija predlaga nov program za obdobje 2014 – 2020, ki predstavlja horizontalno integracijo glavnine dosedanjih programov Vseživljenjskega učenja in Mladi v Akciji (MvA). Komisija spremembo predstavlja kot organizacijsko rešitev z namenom poenostavitve, večje dostopnosti ter manj stroškov z upravljanjem.  


 • GEA College - sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in menedžmentu

  24-07-2013

  GEA College je sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in menedžmentu. Naše poslanstvo je podjetnike spodbujati k pridobivanju novih podjetniških znanj in veščin, da bodo boljši od tekmecev in s tem uspešni v sodobnem tržnem gospodarstvu. Prizadevamo si za raziskovanje in razvijanje novih znanj, prenos obstoječih znanj ter izobraževanje in usposabljanje podjetnih ljudi.  


 • CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies

  12-07-2013

  CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka,Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.  


 • Priročnik za bruce.si - Pasti pri najemu stanovanja

  12-07-2013

  Najem sobe ali stanovanja pri zasebniku v univerzitetnem kraju lahko nakoplje veliko težav, predvsem kadar najemodajalca ne želi skleniti pogodbe ali celo želi oddajati sobo za plačilo »na roke«. Svetujemo, da v takem primeru poiščete drugega najemodajalca, ki je pripravljen skleniti pogodbo in določiti dolžnosti in pravice na papirju, le tako bo najem zakonit in boste ob morebitnih problemih zaščiteni. Pripravili smo nekaj osnovnih podatkov o pogodbah in pravilni izbiri sobe.  


 • (ŠOUP) Študentska org univ na primorskem

  12-07-2013

  Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je skupnost študentov Univerze na Primorskem. Kot najmlajša študentska organizacija je bila ustanovljena takoj po ustanovitvi tretje slovenske univerze marca 2003, na začetku leta 2004 pa je dosegla priznanje s strani Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).  


 • KAŠ - Klub ajdovskih študentov

  12-07-2013

  Klub ajdovskih študentov in dijakov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese ajdovskih študentov in dijakov, se zavzema za njihovo dobrobit in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega ter dijaškega življenja. Deluje na področju kulture, izobraževanja, sociale in športa. e Ajdovščina na nacionalni ravni.  


 • ŠKIS – Zveza študentskih klubov Slovenije

  12-07-2013

  Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza ŠKIS) je organizacija, ki pod svojim okriljem združuje 52 študentskih klubov (in 5 pridruženih članov) iz lokalnih okolij po vsej Sloveniji.  


 • Študentska organizacija slovenije ŠOS

  12-07-2013

  Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentov in se kot taka zavzema za uresničevanje interesov več kot 100.000 študentov slovenskih fakultet, akademij, visokih in višjih strokovnih šol ter visokošolskih zavodov v tujini.  


 • Dijaški.net

  12-07-2013

  Spletni portal za vse srednješolce.  


 • Dijaška.org

  12-07-2013

  Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je demokratično organizirana stanovska organizacija dijakov v Republiki Sloveniji. DOS združuje vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za njihovo uresničevanje.  


Novice nam posredujejo tudi...