Zaposlovanje - Aktualno

  • STROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž


    17.2.2020
    Ajdovščina

    06-02-2020

    STROKOVNO, UČINKOVITO IN OPTIMALNO HITRO OPRAVLJA DELA ZA ODPRAVO ZASTOJEV MED OBRATOVANJEM PROIZVODNIH LINIJ, IZVAJA STROJNO VZDRŽEVALNA DELA V DELAVNICAH VZDRŽEVANJA, V PROIZVODNIH LINIJAH TER OSTALIH OBJEKTIH PODJETJA, JE ZADOLŽEN ZA STALNO IN PRAVOČASNO USPOSOBLJENOST DELOVNE OPREME IN LINIJ ZA OBRATOVANJE, DOLŽAN SE JE ODZVATI NA KLIC NA DELO IZVEN DELOVNEGA ČASA V PRIMERU INTERVENCIJ TER SERVISOV, SISTEMATIČNO IZVAJA DELA PO PLANU PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, SPREMLJA DELOVANJE TEHNOLOŠKE OPREME TER IZVAJA PREVENTIVNA IN TEKOČA ELEKTRO VZDRŽEVALNA DELA NA NJEJ, SODELUJE PRI POPISU REZERVNIH DELOV ZA NAROČANJE, KONTROLIRA KVALITETO REZERVNIH DELOV PRED VGRADNJO...


Novice nam posredujejo tudi...