Zaposlovanje - Aktualno

 • POMOČNIK VZGOJITELJA V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž


  10.11.2019

  07-11-2019

  SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA, VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK.

  Upravna enota delovnega mesta oziroma dela AJDOVŠČINA

  Izobrazba srednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

  Trajanje zaposlitve Določen čas oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta.

  Delovni čas polni delovni čas

  Vozniški izpit B

  Znanje jezikov slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro

  Drugi pogoji Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, srednješolsko spričevalo o izobrazbi (vzgojitelj predšolskih otrok), potrdilo o nekaznovanju (izda Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda okrajno sodišče).

  Prijava je mogoča do 10. 11. 2019

  Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti


Novice nam posredujejo tudi...