Zaposlovanje - Aktualno

 • SVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž


  11.11.2019

  07-11-2019

  NUDENJE DODATNE POMOČI UČENCEM S TEŽAVAMI

  Upravna enota delovnega mesta oziroma dela AJDOVŠČINA

  Izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialno delo in svetovanje

  Alternativna izobrazba visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Psihologija

  Trajanje zaposlitve Določen čas, 12 mesecev oz. 19.11.2020

  Delovni čas skrajšan delovni čas: 12 ur na teden

  Vozniški izpit B

  Znanje jezikov angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

  Računalniška znanja urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno

  Drugi pogoji Vlogi priložite življenjepis, potrdilo o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti.

  Prijava je mogoča do 11. 11. 2019

  Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti


Novice nam posredujejo tudi...