Zaposlovanje - Aktualno

 • SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK - M/Ž


  29.11.2021
  Ajdovščina

  26-11-2021

  Opis del in nalog:
  OBLIKOVANJE UČNIH PROGRAMOV, POUČEVANJE PREDMETA, NADZIRANJE DELA DIJAKOV, PRIPRAVLJANJE, DOLOČANJE, POPRAVLJANJE VAJ, PREIZKUSOV ZNANJ, PRIPRAVLJANJE POROČIL O DELU DIJAKOV, POSVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

  Izobrazba:
  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Jeziki, drugo
  Delovne izkušnje:
  ni zahtevano
  Drugi pogoji:
  Oseba mora imeti opravljeno pedgoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika in da ni v kazenskem postopku. Vse prijavljene kandidate po zaključenem postopku pisno obvestimo o izidu izbora. Obvestilo pošljemo na elektronski naslov kandidata, razen, če nam boste za namen obveščanja sporočili drug naslov.
  DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
  Trajanje zaposlitve:
  Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve odsotnega delavca.
  Poskusno delo:
  ni zahtevano
  Urnik dela:
  dopoldan
  Način prijave kandidata:
  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti


Novice nam posredujejo tudi...