Zaposlovanje - Aktualno

 • UČITELJ/VZGOJITELJ - M/Ž


  12.9.2021
  Ajdovščina

  10-09-2021

  KOMBINIRANO DELOVNO MESTO UČITELJ V OPB IN VZGOJITELJ V VZGOJNI SKUPINI. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.

  Izobrazba:
  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
  Delovne izkušnje:
  ni zahtevano
  Vozniško dovoljenje:
  B
  Znanje jezikov:
  slovenski jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
  Drugi pogoji:
  Ustrezna izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem in prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami. Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, dokazilo o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu v VIZ, potrdilo o nekaznovanju (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (okrajno sodišče). Prosimo, da pri prijavi navedete registrsko številko razpisa za delovno mesto, za katerega se prijavljate.
  Trajanje zaposlitve:
  Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke.
  Poskusno delo:
  ni zahtevano
  Način prijave kandidata:
  kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
  Kontakt za kandidata:
  LILIJANA VOLK, e-naslov: lilijana.volk[at]guest.arnes.si
  Naslov: Vojkova ulica 33, 5271 VIPAVA


Novice nam posredujejo tudi...