Zaposlovanje - Aktualno

 • VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž


  28. 07. 2021

  23-07-2021

  NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z DIJAKI V VZGOJNIH SKUPINAH.

  Izobrazba:
  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne znanosti
  Delovne izkušnje:
  ni zahtevano
  Drugi pogoji:
  ZAHTEVANI IZOBRAZBENI POGOJI ZA VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU SO: pogoji za svetovalnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja ali pogoji za učitelja splošno izobraževalnih ali strokovno teoretičnih predmetov v srednji šoli. Oseba mora imeti opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost za izbrisane kazenske obsodbe iz drugega odstavka 84. člena Kazenskega zakonika in da ni v kazenskem postopku.
  Trajanje zaposlitve:
  Nedoločen čas
  Poskusno delo:
  ni zahtevano
  Način prijave kandidata:
  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti


Novice nam posredujejo tudi...