Zaposlovanje - Aktualno

  • STROKOVNI SODELAVEC V KONTROLINGU - M/Ž


    26.10.2020
    Ajdovščina

    16-10-2020

    SODELUJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA ZA DOLOČENO PODROČJE KONTROLIRA IN USKLAJUJE FINANČNE PODATKE PO METODOLOGIJI IN STANDARDIH DRUŽBE,SODELUJE PRI IZDELAVI KALKULACIJ CEN IN PRIPRAVLJA USTREZNE STROŠKOVNE PODLAGE ZA ODLOČITVE,PO NAVODILU IN SMERNICAH NADREJENEGA PRIPRAVLJA, ZA POTREBE ODLOČITEV VODSTVA , DNEVNA, TEDENSKA, MESEČNA IN LETNA POROČILA, KI SO OSNOVA ZA NADALJNJE ANALIZE (NPR. ANALIZA PROIZVODNIH STROŠKOV, ANALIZA PRODAJNIH REZULTATOV, ANALIZA PROFITABILNOSTI PRODAJNIH PODROČJIH ...)PRIPRAVLJA PRIKAZE ODSTOPANJ DEJANSKIH POKAZATELJEV OD PLANSKIH (IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, BILANCA STANJA, STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH, PROFITABILNOSTI,…OPOZARJA NADREJENEGA NA ODSTOPANJA OD PLANSKIH PODATKOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA REZULTAT POSLOVANJA


Novice nam posredujejo tudi...