Stanovanja - Aktualno

  • Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020


    Rok prijave: 31. 12. 2020.

    20-06-2016

    Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.


Novice nam posredujejo tudi...