Stanovanja - Aktualno

 • Poročilo in video posnetki s spletne konference STANOVANJE PO-MERI: participatorne prakse na stanovanjskem področju

  09-01-2021

  28.10.2020 se je v organizaciji IŠSP – Inštituta za študije stanovanj in prostora odvila spletna konferenca z naslovom STANOVANJE PO-MERI: Participatorne prakse na stanovanjskem področju. Namen konference je bil predstaviti nekaj najboljših praks vključevanja in participacije različnih deležnikovi v stanovanjski preskrbi  in jih v razpravi povezati z lokalnim kontekstom, njegovimi izzivi, ovirami, potenciali in priložnostmi. Tuji strokovnjaki so predstavili nekatere alternativne načine reševanja stanovanjskega vprašanja, načrtovanja in upravljanja s stanovanji, ki v proces uspešno vključujejo vse deležnike. Končni rezultat takih pristopov je stanovanjska preskrba, ki bolje naslovi različne želje in potrebe prebivalcev. Gosti konference, ki jo je moderirala Maša Hawlina z Inštituta za študije stanovanj in prostora ter zadruge Zadrugator, so bili: 

  Juha Kahila in Juha Soivio, pristop Najprej stanovanje (Housing first), Finska
  Marc Neelen, projekt Mesto v izdelavi (Stad in de Maak), Rotterdam
  Claudia Thiesen, projekt Več kot stanovanje (Mehr als Wohnen), Zürich
  Carles Baiges Camprubí, stanovanjska zadruga La Borda, Barcelona

  Moderatorka je v uvodnem nagovoru poudarila, da se sodobna stanovanjska kriza ne  kaže v manku stanovanj, pač pa v nezmožnosti zagotoviti dostopna in primerna stanovanja.  Posledično se stanovanja producirajo kot blago, ki je podvrženo tržnim špekulacijam. Vsi včeraj predstavljeni projekti se zoperstavljajo takemu razumevanju stanovanj in gradijo na dojemanju stanovanja kot osnovne človekove pravice.


Novice nam posredujejo tudi...