Socialna varnost - Aktualno

  • V javni razpravi predlog zakona o poroštvih za stanovanjske kredite mladih


    10.2.2020

    17-01-2020

    6. januarja je vlada v javno razpravo poslala predlog Zakona o poroštvih RS za stanovanjske kredite. Državno poroštvo bo namenjeno mladim v starosti do 35 let, mladim družinam, ter posameznikom v negotovih oblikah zaposlitve, starim do 40 let. Trenutno na MSS ocenjujemo, da predlog ne prinaša mladim nobenih zagotovil oz. ugodnosti, ki bi jih ob tovrstnih poroštvih pričakovali (lažji dostop do kredita, ugodnejši kredit, večja varnost ob izpadu prihodka). Zato zakona v tej obliki ne vidimo kot orodje za uresničevanje ene od predvidenih prioritet vlade za leto 2020 - stanovanjske problematike (mladih). 

    Rok za oddajo pripomb na besedilo zakona: 10. februar 2020.


Novice nam posredujejo tudi...