Socialna varnost - Aktualno

  • Inštitut Integra razvil spletne pakete učnih orodij

    06-09-2016

    Inštitut Integra je skupaj s sedmimi evropskimi partnerji v projektu FamilEU razvil spletne pakete učnih orodij in materialov za svetovalce, andragoge, socialne delavce in strokovnjake, ki delujejo v socialno-varstvenih programih.

    Spletna učna platforma vsebuje 32 kratkih izobraževanj s področja socialnega dela, komunikacije in sodelovanja, družinskega življenja, zdravstvene programe pomoči, finančnega in digitalnega opismenjevanja, socialnega podjetništva in programov integracije. Namenjena je usposabljanju odraslih družinskih članov, ki nudijo pomoč družinskemu članu, ki se srečuje s socialno, ekonomsko ali osebno stisko.

    Več o projektu si lahko zainteresirani preberete na: http://famileu.org/sl/. Trenutno je projekt zaključil z validacijsko fazo. Po implementaciji bodo v sredini meseca septembra 2016 na voljo nadgrajeni spletni moduli z izobraževalnimi aktivnostmi, do katerih bodo strokovni delavci lahko dostopali popolnoma brezplačno. Namen uporabe spletne učne platforme je prenos znanj in veščin s strani strokovnjakov na družinske člane, da bodo ti pri nudenju ustrezne podpore preostalim družinskim članom bolj opremljeni in tudi opolnomočeni. Že sedaj pa lahko dostopate do vseh vsebin na povezavi: http://famileu.org/sl/learning. Potrebna je le predhodna registracija.


Novice nam posredujejo tudi...