Natečaji in razpisi - Aktualno

 • JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE IZ ŠTIPENDIJSKEGA SKLADA UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021


  15.7.2020

  05-06-2020

  Univerza na Primorskem je objavila javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021.

  Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo s študijem. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

  Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse:

  • kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
  • študente, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP,

  da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

  Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes na javni poziv z oddajo vloge. Z vključitvijo v sklad so izbrani kandidati vključeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, pri katerih bo obstajal vzajemen interes za sklenitev pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent zaveže, da se bo v primeru ponujene zaposlitve s strani partnerja sklada, po zaključenem izobraževanju zaposlil vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

  Višina štipendije za študijsko leto 2020/2021 znaša 200,00 EUR/mesec oziroma 2.000,00 EUR na študijsko leto.


Novice nam posredujejo tudi...