Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Razpis: MSS nagrada za diplomsko in magistrsko delo


  17.2.2020

  17-01-2020

  Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019.

  Prijavite se lahko vsi, ki:

  • ste v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,
  • ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in
  • ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

  Opomba: S pojmom mladih oz. mladine razumemo osebe, stare od 15 do 29 let. Prijavljeno delo se lahko nanaša na starostno skupino v celoti ali samo deloma; dopuščamo tudi delna odstopanja glede na izbrano tematiko (npr.: obravnava mladih zaposlenih ali mladih staršev lahko delno zajame tudi starejšo populacijo; obravnava mladostnikov pa deloma mlajšo).

  Avtorici oz. avtorju bomo podelili:

  • za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto,
  • za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.

  Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela.

  Način prijave:

  Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do ponedeljka, 17. februarja 2020


Novice nam posredujejo tudi...