Natečaji in razpisi - Aktualno

  • Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020


    do 15.4.2020
    Ljubljana

    10-01-2020

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2020. Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.


Novice nam posredujejo tudi...