Natečaji in razpisi - Aktualno

  • Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (2. prijavni rok


    1.1.2020
    Slovenija

    13-12-2019

    Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 31. 12. 2019 (1. prijavni rok) oziroma v obdobju od 1. 1. 2020 do vključno 31. 12. 2020 (2. prijavni rok).


Novice nam posredujejo tudi...