Natečaji in razpisi - Aktualno

  • JAVNI RAZPIS »KREPITEV KOMPETENC MLADIH SKOZI AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST«

    25-10-2019

    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih. Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom se bodo spodbujale inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.


Novice nam posredujejo tudi...