Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni poziv - počitniško delo 2019

  10-05-2019

  Občina Ajdovščina bo v letu 2019 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 4,22 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, občinskem podjetju in občinski upravi.

  Razpisana dela:

  OBČINSKA UPRAVA OBČINE AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri administraciji v pisarnah in urejanju gradiva išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

  ·         termina: od 1. 7. do 19. 7. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta, od 5. 8. do 26. 8. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; 

  ·        pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje.                         

  GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri selitvi dokumentacije in lažje opreme išče Glasbena šola Vinka Vodopivca  Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

  ·         termin: od 1. 7. do 14. 7. 2019, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

  ·         pogoj: končana osnovna šola, ročne spretnosti

  RAZVOJNA AGENCIJA ROD

  Za pomoč v sprejemni pisarni in pri izvajanju aktivnosti v sklopu tekočih projektov išče Razvojna agencija ROD 2 študenta.

  ·         termina: od 1. 7. do 19. 7. 2019, največ 120 ur na študenta, od 29. 7. do 19. 8. 2019, največ 120 ur na študenta; 

  ·         pogoji: upravne ali družboslovne vede, dobro znanje MC Office orodij, natančnost, vestnost, komunikativnost in sposobnost dela v skupini. 

  MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok in delavnicah išče Mladinski center in hotel Ajdovščina 2 dijaka in 2 študenta.

  ·         termina: od 1. 7. do 26. 7. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta, od 5. 8. do 30. 8. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta. Delo poteka dvoizmensko: 6. 30 – 12.00 (1 dijak na izmeno), 10.00 – 16.00 (1 študent na izmeno). 

  ·         pogoji: priporočljiva smer pedagogike in predšolske vzgoje, kreativnost, odgovornost, prilagodljivost, timsko delo (delalo se bo v paru), izkušnje in veselje do dela z otroki.  

  ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok išče Zavod za šport Ajdovščina 4 dijake oziroma študente.

  ·         termina: od 1. 7. do 19. 7. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; od 22. 7. do 9. 8. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; 

  ·         pogoj: priporočljiva smer pedagogike, predšolske vzgoje ali športne smeri, veselje do dela z otroki

  LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri organizaciji dogodka InCastra, pri organizaciji izobraževanj ter administrativnih delih išče Ljudska univerza Ajdovščina 2 študenta.

  ·         termin: od 9. 9. do 30. 9. 2019, največ 120 ur na študenta; 

  ·         pogoji: 1. ali 2. bolonjska stopnja družboslovnih smeri, komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti. 

  KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri urejanju mesta Ajdovščina in okolice išče Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

  ·         termin: od 1. 7. do 26. 7. 2019, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; 

  ·         pogoji: končana osnovna šola, ročne spretnosti. 

  LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

  1.      Za pomoč pri pospravljanju knjižnega gradiva, pri pripravi »poletne knjižnice« in pri sodelovanju poletnih aktivnostih za otroke in odrasle išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 dijaka.

  ·         termin: od 15. 7. do 2. 8. 2019, največ 120 ur na dijaka; 

  ·         pogoji: dijaki smeri predšolske vzgoje ali gimnazije, prijaznost, vestnost. 

  2.      Za pomoč pri pripravi likovnih in grafičnih podlag za spletno stran, pri pripravi plakatov in vabil ter prenosu računalniškega uporabnega znanja išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 študenta.

  ·         termin: od 22. 7. do 9. 8. 2019, največ 120 ur na študenta; 

  ·         pogoji: smer računalništvo in informatika, naravoslovna-tehniška smer, multimedijske smeri. 

  PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

  1.      Za pomoč pri delu v galeriji in pri pripravi ter izvedbi počitniških delavnic za otroke išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 dijaka.

  ·         termin: od 2. 7. do 21. 7. 2019, največ 120 ur na dijaka; 

  ·         pogoji: dijaki 4. letnika predšolske vzgoje, komunikativnost, kreativnost, zanesljivost. 

  2.      Za pomoč pri delu v galeriji in depoju, rokovanju z umetninami ter pri informiranju obiskovalcev išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 študenta.

  ·         termin: od 5. 8. do 25. 8. 2019, največ 118 ur na študenta; 

  ·         pogoji: zaželena smer umetnostna zgodovina ali humanistika,znanje tujega jezika (ang. in/ali ita,), natančnost, občutek za delo z umetninami, zanesljivost. 

  OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

  Za pomoč pri opravilih šolskega hišnika išče Osnovna šola Dobravlje 1 dijaka oziroma študenta: 

  ·         termin: od 1. 7. do 12. 7. 2019, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta; 

  ·         pogoji: končana osnovna šola,  ročne spretnosti. 

  OSNOVNA ŠOLA COL

  Za pomoč pri čiščenju šolskih prostorov in opreme ter pri urejanju okolice išče Osnovna šola Col 1 dijaka oziroma študenta.

  ·         termin: od 19. 8. do 31. 8. 2019, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta;

  ·         pogoji: končana osnovna šola, ročne spretnosti. 

  LEKARNA AJDOVŠČINA

  Za pomoč pri pomožnih strokovnih delih (sprejem, označevanje in shranjevanje zdravil ter ostalega blaga, priprava magistralnih zdravil, pregled rokov uporabe in evidenc ter dela po navodilu nadrejenega) išče Lekarna Ajdovščina 3 študente.

  ·         termini: od 1. 7. do 19. 7. 2019, največ 100 ur na študenta; od 227. do 9. 8. 2019, največ 100 ur na študenta; od 12. 8. do 30. 8. 2019, največ 100 ur na študenta; 

  ·         pogoj: enovit magistrski študij farmacije; 

  ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

  1.      Za pomoč pri delu na informacijskem pultu ter dela po navodilu nadrejenega išče Zdravstveni dom Ajdovščina 1 dijaka.

  ·         termin: od 1. 8. do 16. 8. 2019, največ 80 ur na dijaka; 

  ·         pogoji: natančnost, komunikativnost, prijaznost. 

  2. Za pomoč v sterilizaciji, pri prevozu materiala, v splošni ambulanti ter dela po navodilu nadrejenega, išče Zdravstveni dom Ajdovščina 2 študenta.

  ·         termina: od 21. 6. do 12. 7. 2019, največ 120 ur na študenta; od 26. 7. do 19. 8. 2019, največ 120 ur na študenta;

  ·         pogoji: študent medicinske fakultete, vozniški izpit B kategorije, vestnost, zanesljivost, natančnost. 

  1.      Za pomoč v sterilizaciji, pri prevozu materiala, v zobni ambulanti ter dela po navodilu nadrejenega, išče Zdravstveni dom Ajdovščina 1 študenta.

  ·         termin: od 16. 8. do 6. 9. 2019, največ 120 ur na študenta; 

  ·         pogoji: študent dentalne medicine, vozniški izpit B kategorije, vestnost, zanesljivost, natančnost. 

  OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

  1.      Za pomoč pri varstvu otrok išče Otroški vrtec Ajdovščina 8 dijakov oziroma študentov.

  ·         termina:    od 1. 7. do 18. 7. 2019 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

  od 5. 8. do 23. 8. 2019 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta.  

  ·         pogoj: smer predšolska vzgoja. 

  2.      Za pomoč pri hišniških delih išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

  ·         termin: od 15. 7. do  1. 8. 2019, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta; 

  ·         pogoji: tehnična smer, delovne navade, zaželen opravljen vozniški izpit B kategorije. 

  3.      Za pomoč pri čiščenju išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

  ·         termin: od 5. 8. do  23. 8. 2019, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta; 

  ·         pogoji: končana osnovna šola, delovne navade. 

  Soglasje:


  Z oddajo izpolnjene prijavnice kandidat soglaša, da je seznanjen z določili tega javnega poziva ter dovoljuje, da lahko organizator obdeluje in uporablja posredovane podatke zgolj za namen izvedbe javnega poziva. Podatki se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva 10 let. Po končanem postopku javnega poziva bodo podatki izbranega kandidata posredovani javnemu zavodu ali občinskemu podjetju, kjer bo opravljal počitniško delo. Z osebnimi podatki bomo ravnali varno in skrbno, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

  Hkrati kandidat potrjuje, da so v obrazcu posredovani podatki resnični.
Novice nam posredujejo tudi...