Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem


  25.1.2019
  Ajdovščina

  25-01-2019

  Občina Ajdovščina razpisuje na območju občine Ajdovščine oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Razpis velja za stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena in obnovljena v letih 2019 in 2020.

  Števila prostih stanovanj v letih 2019 in 2020 ni mogoče vnaprej predvideti, zato se bodo oddajala glede na razpoložljive možnosti in število prosilcev na prednostni listi. Trenutno je prostih 6 stanovanj za oddajo.

  Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran Občine Ajdovščina: 

  https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javni_razpisi/2019012507454414/

  Rok za oddajo vlog je sreda 27. 2. 2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka osebno oddana v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina v času uradnih ur, oziroma če je bila zadnji dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko in pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem«. Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.Novice nam posredujejo tudi...