Natečaji in razpisi - Aktualno

 • RAZPIS ERASMUS+ 2019 - UČNA MOBILNOST, SODELOVANJE ZA INOVACIJE IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS, PODPORA ZA REFORMO POLITIK, DEJAVNOSTI JEAN MONNET, ŠPORT

  07-11-2018

  Evropska komisija je 24. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2019. V prihodnjem letu bo na voljo 2 733,4 milijona EUR, torej 300 milijonov evrov več kot leta 2018, kar pomeni 10-odstotno povečanje.

  Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

  Ključni ukrep 1

  • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2019)
  • Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. februar 2019)
  • Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 5. februar 2019)
  • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 30. april 2019)
  • Mobilnost posameznikov na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2019)
  • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 14. februar 2019)
  • Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – skupni razpis za zbiranje predlogov EU-Japonska (rok prijave: 1. april 2019)

  Ključni ukrep 2

  • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2019)
  • Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 21. marec 2019)
  • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 30. april 2019)
  • Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2019)
  • Evropske univerze (rok prijave: 28. februar 2019)
  • Koalicije znanja (rok prijave: 28. februar 2019)
  • Koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 28. februar 2019)
  • Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 7. februar 2019)
  • Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 24. januar 2019)

  Ključni ukrep 3

  • Projekti "dialog EU z mladimi" (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)

  Ukrepi Jean Monnet

  • Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 22. februar 2019)

  Ukrepi na področju športa

  • Partnerska sodelovanja (rok prijave: 4. april 2019)
  • Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 4. april 2019)
  • Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 4. april 2019)
  Upravičeni prijavitelji

  Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

  Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: države članice Evropske unije; države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška; države kandidatke za članstvo v EU: Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Srbija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

  Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.


Novice nam posredujejo tudi...