Natečaji in razpisi - Aktualno

 • PROGRAM EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

  20-08-2018

  1. Prijava projektov na 1. prijavni rok 2018

  16. oktobra ob 12. uri se bo iztekel prvi in edini letošnji rok za prijavo projektov v sedaj ločeni program Evropska solidarnostna enota.

  Prijaviti bo mogoče naslednje vrste projektov:

  Partnerstva za prostovoljstvo: Partnerstva za prostovoljstvo so namenjena organizacijam, ki so si v okviru programa Erasmus+ nabrale številne izkušnje z izvajanjem mednarodnih prostovoljskih projektov. Seznam izkušenih organizacij bomo objavili na spletni strani do konca avgusta ter ga predstavili na otvoritvenem dogodku ESE 6. 9. 2018 (glej rubriko Podpora za prijavitelje). Prijavni rok 16. 10. 2018 bo vse do konca leta 2020 edini prijavni rok, na katerem bo mogoče oddati prijavo zanje, odobrena partnerstva pa bodo veljavna vse do konca leta 2020. Prijavite jih lahko na obrazcu Volunteering Partnerships (ESC12). Organizacije, katerih prošnje bodo odobrene, bodo nato vsako leto lahko oddale prošnjo za projekte prostovoljstva po enostavnejšem postopku, in sicer na obrazcu Volunteering Partnerships annual (ESC13).

  Projekti prostovoljstvaNadomeščajo in nadgrajujejo projekte prostovoljstva, ki jih je bilo do sedaj mogoče prijavljati v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, bistvena sprememba je ta, da bo lahko do 20 % razpoložljivih sredstev za projekte prostovoljstva namenjenih tudi podpori nacionalnih prostovoljskih aktivnosti. Nekaj sprememb je tudi glede financiranja samih projektov. Prijavite jih na obrazcu Volunteering Projects (ESC11).

  Solidarnostni projekti: Gre za novo vrsto aktivnosti, namenjeno skupinam najmanj 5 mladih, s poudarkom na njihovi aktivni participaciji in solidarnosti. Gre za nacionalne projekte, za katere dajo pobudo mladi sami ter jih sami tudi razvijejo in izpeljejo, lahko tudi ob pomoči inštruktorja. Projekt lahko mladi prijavijo bodisi kot neformalna skupina bodisi pod okriljem organizacije, in sicer na obrazcu Solidarity Projects (ESC31).

  Pripravništva in delovna mesta: Prav tako nova vrsta aktivnosti, ki omogoča sofinanciranje nekaterih stroškov, povezanih z izvajanjem pripravništev ali zaposlitev mladih z namenom krepitve veščin in pridobivanja izkušenj ter posledično večanja njihove zaposljivosti in lajšanja prehoda na trg dela. Projekti bodo večinoma mednarodni, do 20 % razpoložljivih sredstev v okviru te aktivnosti pa bo lahko namenjenih tudi podpori nacionalnih projektov. Prijavite jih lahko na obrazcu Traineeship and Job (ESC21).


Novice nam posredujejo tudi...