Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente


  5. september 2018 (za dijake),5. oktober 2018 (za štude

  30-07-2018

  V petek, 13. 7. 2018, je bil objavljen razpis štipendij Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2018/19.

  Razpisanih je 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, in sicer:

  • 16 štipendij za dijake,
  • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji,
  • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji,
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

  Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji od vključno 1. letnika,
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika.

  Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 3. avgusta 2018 do izteka roka za prijavo.

  Rok za oddajo prijav z vsemi potrebnimi dokazili:

  • 5. september 2018 (za dijake),
  • 5. oktober 2018 (za študente).

  Več o razpisu najdete tukaj.


Novice nam posredujejo tudi...