Natečaji in razpisi - Aktualno

  • EUROPEAN YOUTH FOUNDATION (EYF)

    10-07-2018

    Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga je ustanovil Svet Evrope, da bi zagotovil finančno podporo evropskim mladinskim dejavnostim. Mladinske NVO podpira pri uresničevanju vizije in doseganju ciljev za boljšo prihodnost mladih. To zadeva dejavnosti, ki služijo spodbujanju miru, razumevanja in sodelovanja v duhu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, strpnosti in solidarnosti ter so pomembne za mladinsko politiko in delo Sveta Evrope.


Novice nam posredujejo tudi...