Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev

  16-05-2018

  Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev. Izbranih bo približno 25 projektov. Ti projekti morajo vključevati lokalne športne organizacije in vire usmerjati v dejavnosti, pri katerih sodelujejo moški in ženske ter vključujejo begunce, zlasti mlade (do 30 let), v mešane športne dejavnosti.

  Poleg konkretnih ukrepov za integracijo beguncev prek športa se med drugim pričakujejo naslednji rezultati:

  • spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti na strateških lokacijah v EU,
  • spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala evropskih gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa.

  Glavni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je opredeliti in podpreti dobre prakse v EU, poleg tega pa tudi spodbujati razvoj metod za sistematično in ponovljivo ocenjevanje učinka. Povezovalna platforma bi morala omogočati izmenjavo izkušenj na področju integracije beguncev prek športa.

  Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa in organizacije športnih dejavnosti. Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa;
  • imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.

  Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo pravne osebe s sedežem v državah članicah EU. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.


Novice nam posredujejo tudi...