Natečaji in razpisi - Aktualno

 • Začetek novega evropskega projekta


  Vipavska dolina

  13-09-2016

  datum: 13. 09. 2016

  Na sedežu Razvojne agencije ROD v Ajdovščini je bilo v ponedeljek uvodno srečanje projekta LIFE ViVaCCAdapt. Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim ekonomskim učinkom podnebnih sprememb. V sklopu projekta je načrtovan razvoj strategije prilagajanja podnebnim spremembam, razvoj in testiranje operativnega sistema podpore odločanja o namakanju ter zasaditev in preizkušanje novih protivetrnih pasov.

  Kmetijstvo Vipavske doline je ena izmed pomembnejših gospodarskih aktivnosti našega območja. Prizadevanja za samooskrbnost območja, kot tudi aktivnosti za pospeševanje gospodarskega razvoja doline mu dajejo dodatni pomen.

  Suše, poplave, pozebe in močni vetrovi so pomembni dejavniki, ki ovirajo razvoj kmetijstva v Vipavski dolini. Pričakovati je, da se bo s prihodnjimi podnebnimi spremembami škodni potencial naštetih okoljskih dejavnikov v Vipavski dolini še povečal.

  Zato je Razvojna agencija ROD Ajdovščina v letu 2015 kandidirala na programu LIFE s projektom Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE ViVaCCAdapt). RR Rod je vodilni partner, sodelujejo pa še Občina Ajdovščina, Inštitut za vode RS, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter podjetji Hidrotehnik d.d. in BO-MO d.o.o.

  Vrednost pet letnega projekta je 869.028 evrov, pri čemer bo Evropska Komisija prispevala 60 % upravičenih stroškov projekta. Razvojna agencija ROD pa je v času priprave projekta uspešno pridobila še nacionalno financiranje, ki ga bo zagotavljalo Ministrstvo za okolje in prostor, v vrednosti 173.506 EUR oz. 20 % upravičenih stroškov projekta.

  - See more at: http://www.ajdovscina.si/novice/2016091314193461/#sthash.GodMvxCp.dpuf

   

  Začetek novega evropskega projekta

  datum: 13.09.2016
  kategorija: Novice

  Na sedežu Razvojne agencije ROD v Ajdovščini je bilo v ponedeljek uvodno srečanje projekta LIFE ViVaCCAdapt. Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim ekonomskim učinkom podnebnih sprememb. V sklopu projekta je načrtovan razvoj strategije prilagajanja podnebnim spremembam, razvoj in testiranje operativnega sistema podpore odločanja o namakanju ter zasaditev in preizkušanje novih protivetrnih pasov.

  logo_vivacccadapt-page-001.jpgKmetijstvo Vipavske doline je ena izmed pomembnejših gospodarskih aktivnosti našega območja. Prizadevanja za samooskrbnost območja, kot tudi aktivnosti za pospeševanje gospodarskega razvoja doline mu dajejo dodatni pomen.

  Suše, poplave, pozebe in močni vetrovi so pomembni dejavniki, ki ovirajo razvoj kmetijstva v Vipavski dolini. Pričakovati je, da se bo s prihodnjimi podnebnimi spremembami škodni potencial naštetih okoljskih dejavnikov v Vipavski dolini še povečal.

  Zato je Razvojna agencija ROD Ajdovščina v letu 2015 kandidirala na programu LIFE s projektom Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini (LIFE ViVaCCAdapt). RR Rod je vodilni partner, sodelujejo pa še Občina Ajdovščina, Inštitut za vode RS, Uvodno srecanje 12_9_2016 LIFE ViVaCCAdapt RA ROD-page-001.jpgBiotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani ter podjetji Hidrotehnik d.d. in BO-MO d.o.o.

  Vrednost pet letnega projekta je 869.028 evrov, pri čemer bo Evropska Komisija prispevala 60 % upravičenih stroškov projekta. Razvojna agencija ROD pa je v času priprave projekta uspešno pridobila še nacionalno financiranje, ki ga bo zagotavljalo Ministrstvo za okolje in prostor, v vrednosti 173.506 EUR oz. 20 % upravičenih stroškov projekta.

  - See more at: http://www.ajdovscina.si/novice/2016091314193461/#sthash.GodMvxCp.dpuf


Novice nam posredujejo tudi...